Jak vyhledat vhodnou inkasní agenturu?

Hledáte svého partnera pro vymáhání pohledávek?

Trh se službami v oblasti vymáhání pohledávek je velmi málo regulován a inkasní agentury tak v mnoha zemích nepodléhají žádné kontrole. Díky tomuto nastavení se tak stává obtížným najít tu správnou agenturu nebo kancelář, které svěřit své pohledávky. Pokud hledáte, komu svěřit svůj případ, zde je několik tipů, které je dobré mít na mysli.

Má inkasní agentura účet pro třetí strany?

Účet pro třetí strany není typický ve všech státech. Jedná se o bankovní účet, na který dlužníci zasílají platby v případech vedených danou agenturou nebo společností. Jedná se o zvláštní účet, jehož obsah by v případě insolvence nebyl použit pro uspokojení věřitelů této agentury. Klienti tak mají jistotu, že pokud dlužníci uhradili na tento účet, platba se k nim dostane.

Jsou její zákazníci spokojení?

Vyhledejte si, zda má daná agentura nebo společnost dohledatelné recenze od svých klientů. Platformy jako Trustpilot, Kiyoh and eKomi mohou být dobrým zdrojem takových informací u zahraničních společností. Recenze jsou také často k dohledání na sociálních sítích. Díky recenzím získáte větší přehled ohledně kvalit poskytovaných služeb.

Umožnuje inkasní agentura podal oficiální stížnost na jejich služby?

Poctivé společnosti záleží na spokojenosti jejich klientů a má jasně daný postup řešení stížností. Nespokojený zákazník by vždy měl možnost komunikace ohledně své situace. Důvěryhodná a profesionální agentura se bude snažit pro svou reputaci a kvalitu služeb udělat vše a stížnosti se bude snažit řešit. Pokud agentura tuto možnost nemá, neklade takový důraz na spokojenost svých klientů a může to odrážet jejich přístup k práci.

Ja agentura společensky odpovědná?

Jak se společenská odpovědnost váže k vymáhání pohledávek? Důvěryhodná a profesionální společnost se zajímá také o své okolí, společnost a ekologickou stopu své činnosti. Aktivní společnost by měla brát v úvahu dopad své činnosti ať již interní, tak externí. Pokud je společnost společensky odpovědná a chová se uvědoměle, velmi pravděpodobně má také vysokou profesionální etiku a respekt nejen ke společnosti jako celku, ale také ke klientům.