Jaký je rozdíl mezi obchodními a spotřebitelskými pohledávkami?

Kdy se jedná o obchodní pohledávku a kdy nikoliv?

Máte potíže s vymáháním svých pohledávek a zvažujete zapojení profesionálů? Na trhu existuje spousta inkasních agentur a dalších společností a výběr té správné může být obtížný. Je například důležité věnovat pozornost, jakému typu řízení se daná společnost věnuje. Jaký je rozdíl mezi obchodními pohledávkami a pohledávkami, kde jsou dlužníci fyzické osoby?

Spotřebitelské pohledávky

Pohledávky, kdy jsou dlužníky fyzické osoby jsem často tzv. spotřebitelské pohledávky. Může se jednat například o neuhrazené pojištění, nájem nebo neuhrazenou splátku hypotéky. Tyto pohledávky jsou běžně vymáhány inkasními agenturami, které se na tuto oblast pohledávek specifikují.

Je velký rozdíl mezi tím, zda je dlužníkem fyzický osoba nebo právnická osoba. V případech fyzických osob se mnohdy jedná o velmi nepříznivou osobní nebo finanční situaci a tuto oblast obvykle upravuje legislativa jednotlivých států. Proto je pro řešení těchto pohledávek nutná zvláštní pozornost a zkušenost v oboru.

Spousta států má přísnou právní úpravu právě ohledně postupů vymáhání pohledávek vůči spotřebitelům. Právnické osoby jsou obecně považovány za profesionály a nejsou tudíž tak chráněny zákonem, jako právě spotřebitelé.

Obchodní pohledávky

Obchodní pohledávky jsou záležitosti mezi dvěma obchodními společnostmi. Neuhrazené faktury v případech obchodních společností mají většinou rozdílné důvody než v případech spotřebitelských pohledávek. Může se například jednat o neshodu ohledně obchodního vztah a jeho obchodních podmínek.

Vymáhání obchodních pohledávek vyžaduje znalost obchodního práva, smluvního práva a místní legislativy upravující inkasní řízení. Často je také třeba vést inkasní řízení s tím, že obě strany nadále spolupracují a přejí si obchodní vztah udržet i přes dočasné potíž. V tomto právním odvětví tedy působí nejen inkasní agentury, ale také specializované advokátní kanceláře.

Vymáhání obchodních pohledávek není ve většině evropských zemí právně upraveno. Právnické osoby nejsou obecně považovány za zranitelné a tudíž je zákon tolik nechrání.

Zvažujete vymáhání pohledávky?

Mějte na vědomí, že v závislosti na tom, kdo je Vaším dlužníkem, je třeba rozdílného přístupu. V případě obchodních pohledávek doporučujeme zapojit profesionály a nechat se v inkasním řízení zastupovat. Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme.