Jak lze vyřešit sporný případ?

Pokud se jedná o sporný případ, znamená to, že protistrana odmítá platbu pohledávky a tvrdí, že pro toto chování má legitimní důvod. Pro to, aby byla taková pohledávka uhrazena, je nutné tento rozpor nejdříve vyřešit. Pouhé zaslání výzvy k platbě v těchto situacích není efektivní. Rádi Vám poradíme, jak se v případě sporné pohledávky zachovat.

Tipy pro vyřešení sporných případů :

1. Zkontrolujte si, jaké smlouvy jste se svými zákazníky uzavřeli a jaké jsou v nich podmínky. Přečtěte si smlouvu, obchodní podmínky či jiné dohody, které jste uzavřeli. Je vhodné situaci prokonzultovat s právníkem, neboť někdy není zřejmé, jaké podmínky se na obchodní vztah aplikují.

2. Kontaktujte svého zákazníka a snažte se situaci vyřešit přátelsky. Snažte se identifikovat důvod sporu a možná řešení. Splnili jste podmínky smlouvy? Má dlužník k rozporu důvod? Pokud jste poskytli služby nebo dodali zboží v souladu se smlouvou a dlužník se pouze vymlouvá, buďte striktní a oznamte, že bude případ předán k inkasu a že jste ochotni zahájit soudní řízení.

3. Obraťte se na zkušeného právníka. Pokud není možné se s dlužníkem dohodnout na řešení, se kterým jste spokojení, nechte se zastupovat profesionálem. Čím rychleji tento krok uděláte, tím je větší šance, že bude situace rychleji vyřešena a je možné, že nebude nutné zahájit s dlužníkem soudní řízení.

Soudní řízení ohledně sporné pohledávky

Pokud není sporná situace vyřešena přátelsky a není možné s protistranou uzavřít dohodu, bude soudní řízení jako jediná možnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o spornou pohledávku, bude soud vyžadovat vyjádření obou stran a velmi pravděpodobně bude nařízeno soudní jednání. Soudce následně rozhodne a případ bude vyřešen.

Máte pohledávku, kterou dlužník rozporuje?

Kontaktujte nás ještě dnes. Náš tým mezinárodních právníků a inkasních specialistů je připraven Vám pomoci. S řešením sporných obchodních pohledávek má náš tým bohaté zkušenosti a vždy Vám poskytne upřímnou radu ohledně Vaší konkrétní situace.