Co je to evropský platební rozkaz?

Evropský platební rozkaz je procesní možností, která díky formulářovému řízení umožňuje efektivní inkaso zahraničního obchodních pohledávek. Evropský platební rozkaz může být použit v případě, kdy se obě strany nachází v Evropské Unii, s výjimkou Dánska. Výhodou tohoto řízení je jeho rychlost, nenákladnost a efektivita.

Jak evropský platební rozkaz funguje?

Věřitel musí vyplnit standardizovaný formulář, který je k dispozici jako příloha k nařízení, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (Formulář A). Tento formulář je k dispozici ve všech oficiálních jazycích Evropské unie. Tento formulář společně s relevantní dokumentací je následně předložen kompetentnímu soudu. Soud platební rozkaz vydá a doručí dlužníkovi. Ten má 30 dní na to částku uhradit, anebo platební rozkaz rozporovat. Pokud nedojde k rozporování a ani k platbě, stane se evropský platební rozkaz exekučním titulem ve všech zemích EU.

Kdy je možné řízení o evropském platebním rozkazu zahájit?

Toto formulářové řízení je možné zahájit, pokud dlužník tuto pohledávku nerozporuje. Pokud by dlužník platbu faktury namítal, nebylo by toto řízení úspěšné a musel by být případ projednán v běžném civilním soudním řízení. Toto řízení také nelze zahájit, pokud se Váš dlužník nachází v Dánsku.

Jaký soud je kompetentní k vydání evropského platebního rozkazu?

Vyplněný formulář včetně dokumentace musí být předložen kompetentnímu soudu. O jaký soud se jedná je třeba nejdříve vyhodnotit. Pokud Vaše smlouva či obchodní podmínky aplikovatelné na Váš případ obsahují volbu sudiště, bude to rozhodujícím faktorem v tom, který soud je kompetentní. Nedošlo k volbě sudiště? Obecným pravidlem je, že můžete subjekt vždy žalovat ve státě, kde má žalovaný bydliště, za což se u společností obecně považuje sídlo. Také je možné někdy využít alternativních sudišť například tam, kde bylo doručeno zboží nebo poskytnuty služby. Z těchto důvodů Vám před zahájením právních kroků vždy poskytujeme vyhodnocení Vašeho případu, kde jsou konkrétní možnosti vysvětleny.

Více informací o vymáhání mezinárodních pohledávek

Přejete si vymoci pohledávku v zahraničí? Kontaktujte nás ještě dnes. Naši mezinárodní inkasní specialisté s Vámi rádi prodiskutují Vaši situaci a nabídnou Vám možná řešení.