Jak dobrými platiči jsou evropské společnosti?

Přemýšlíte o rozšíření Vašich obchodních aktivit do zahraničí? Jak dobrými platiči jsou společnosti z evropských zemí?

Při zahájení mezinárodních obchodních aktivit je vhodné zjistit, jaká platební kultura funguje v zemi Vašich nových partnerů. Ve většině evropských zemí je zákonná doba splatnosti obchodních faktur 30 dnů. Nicméně, ne ve všech zemích je platební chování stejné. V některých zemích je běžné na uhrazení faktury čekat i několik měsíců. Je mnoho aspektů, které tuto platební morálku ovlivňují a v následujícím textu naleznete obecný přehled ohledně jednotlivých evropských regionů.

Jižní Evropa

Spousta společností sídlících ve státech jižní Evropy nehradí faktury včas. Například, 60 % francouzských společností platí faktury po splatnosti a také španělské společnosti jsou svým nedbalým přístupem ke hrazení faktur známé. V průměru platí španělské společnosti faktury do 70 dní. A například v Itálii není běžné, aby faktury byly uhrazeny dříve než za 100 dní a podobné chování není výjimkou ani u řeckých společností. Je tedy nutné těmto situacím předcházet a při obchodních vztazích se společnostmi z jižní Evropy nastavovat přísná pravidla. Pokud již čelíte neuhrazené faktuře, můžete nám předat případ k inkasu.

Východní Evropa

Ačkoli nejsou státy východní Evropy pro svou platební morálku příliš známé, v posledních letech se situace obecně výrazně zlepšila. Stabilnější ekonomiky států východní Evropy mají pozitivní efekt také na jednotlivé společnosti. Tento jev v naší praxi sledujeme nejvíce v Polsku.

Západní Evropa

Státy západní Evropy a společnosti zde sídlící jsou obecně známy pro svou dobrou platební morálku. Společnosti sídlící v zemích jako je Německo či Nizozemsko patří v Evropě ke spolehlivějším platičům. V porovnání se společnostmi z ostatních států se jedná o spolehlivé obchodní partnery. Nicméně i v těchto případech je důležité dbát na správné nastavení obchodního vztahu a jeho podmínek. Každoročně řešíme velké množství případů i s dlužníky z těchto zemí.

Ekonomická stabilita

V zemích, které jsou ekonomicky stabilní, je obecně platební morálka vyšší, a naopak tomu je v zemích s méně stabilní ekonomickou situací. V naší praxi jsme tento jev nejvíce zaznamenali v souvislostí s řeckou finanční krizí. Stejná situace se taktéž týkala Turecka v roce 2016. Z těchto důvodů tedy doporučujeme vždy věnovat pozornost tomu, kde se Váš budoucí obchodní partner či dodavatel nachází a přizpůsobit tomu Vaše obchodní podmínky. Ačkoli tento fakt ne vždy vypovídá přímo o dané společnosti, je důležité nezapomínat, že celková ekonomická situace může tuto společnost ovlivnit.

Více informací

Přejete si získat více informací ohledně vymáhání pohledávek v rámci Evropy? Kontaktujte nás ještě dnes. Naši mezinárodní právníci a inkasní specialisté Vám vždy upřímně poradí.