Jak zjistit důvěryhodnost potenciálního obchodního partnera?

Zajistěte si tzv. credit check

Zahájení spolupráce s novým obchodním partnerem je jistě vzrušující, je ovšem důležité si o něm nejdříve zjistit dostatek informací. Především finanční situaci je dobré znát dříve, než uzavřete smlouvu a začnete s novým partnerem obchodovat.

Zprávu o kredibilitě společnosti, tzv. credit check, je možné získat rychle a jejich pořízení není nákladné. Díky této zprávě získáte informace o stavu společnosti, kterou zatím neznáte. Pro zajímavost je také vhodné zajistit si zprávu o své vlastní společnosti. Zjistíte, jaké informace se dostávají k osobám, které získají podobnou zprávu o Vaší společnosti.

V některých případech může zpráva obsahovat nepřesné nebo neaktuální informace, je tedy třeba podrobně přečíst, na jakých datech se zpráva zakládá.

Co je to credit check?

Takzvané kreditní skóre se formuje v průběhu celé existence společnosti, od jejího založení. Jedná se o hodnotu, která se zakládá na několika faktorech. Některými z nich jsou například velikost a stáří společnosti, platební historie, neuhrazené pohledávky, úvěry, dluhu a další.

Všechny tyto faktory jsou vyhodnoceny a výsledkem je hodnota v rozmezí 1 a 100. Čím vyšší je kreditní skóre, tím stabilnější a důvěryhodnější se společnost jeví dané společnosti, které tyto zprávy vypracovává. Jedná se o v zahraničí velmi používanou věc. I když pouze jedno výsledné číslo předá spoustu informací, doporučujeme zprávu podrobně přečíst. V některých zprávách jsou například i informace o aktuálních dluzích a soudních či exekučních řízeních.

Jak takovou kreditní zprávu získat?

Spousta společností se zaměřuje tvorbou zpráv o kredibilitě společností a vždy doporučujeme využít společnost, která je aktivní v zemi dlužníka. V Americe tyto služby poskytuje například společnost Dun and Bradstreet, ve Velké Británii například Experian, v Nizozemsku je to obchodní komora KVK a v Řecku jejich místní General Electronic Commercial Registry (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI).

Seznam národních obchodních rejstříků a více informací naleznete na stránce e-justice Europa.

Pokud si přejete získat zprávu o kredibilitě společnosti, můžete nás kontaktovat a my Vám pomůžeme.