Mám odepsat neuhrazené faktury?

Faktury po splatnosti

Spousta společností čelí situacím, kdy jejich faktury nejsou uhrazeny včas. Co dělat, pokud i přes veškeré vynaložené úsilí, upomínky a telefonáty, faktury stále zůstávají neuhrazeny?

Dopad takové situace může být pro Vaši společnost velmi negativní. Zvláště pro střední a drobné podnikatele se může jednat o velké dopady na jejich účetnictví.

Zastoupení inkasním právníkem posílí Vaši pozici

Dříve, než se rozhodnete odepsat neuhrazené pohledávky, měli byste situaci promyslet a případně zadat k vymáhání inkasnímu specialistovi. Odborníci zabývajícími se vymáháním pohledávek mají více možností, jak donutit Vašeho dlužníka k platbě, znají právní předpisy a místní kulturu v případě, že je Váš dlužník v zahraničí. Pokud ani mimosoudní inkasní řízení není úspěšné, můžete zahájit soudní řízení.

Mezinárodní vymáhání pohledávek

Pokud máte neuhrazenou fakturu od dlužníka, který se nachází v zahraničí, můžeme Vám pomoci. Obtíže spojené s komunikací či kulturou pro Vás vyřeší místní právník nebo inkasní specialista, který bude vést inkasní řízení v jazyce dlužníka. Náš tým právníků a specialistů má bohaté zkušenosti na poli mezinárodních obchodních pohledávek.

Má smysl v případě neuhrazené faktury zahájit soudní řízení?

Ve většině případů ano. Musíte si být vědomi, že soudní řízení s sebou nese také další náklady. Pokud ovšem toto soudní řízení vyhrajete, ve většině států bude dlužník povinen Vám tyto náklady uhradit.

V Inkasní právní kanceláři Bierens se vždy snažíme, aby byla pohledávka uhrazena v rámci mimosoudního inkasního řízení a aby našim klientům nevznikaly další náklady. Pokud je ovšem soudní řízení jedinou možností, vždy Vám upřímně poradíme, jaké jsou očekávané náklady a šance na úspěch a uhrazení pohledávky.

Přejete si získat více informací?

Pokud čelíte neuhrazeným fakturám a přemýšlíte, zda je odepsat, kontaktujte nám a my Vám můžeme pomoci. Náš tým mezinárodních právníků a expertů se na toto odvětví specializuje.