Vymáhání pohledávek v Lotyšsku

Má Vaše společnost zákazníka, který nezaplatil fakturu? Místní obchodní zvyky a právní předpisy mohou být jiné, než očekáváte. Tyto okolnosti často ztěžují proces vymáhání pohledávky. Naši právníci mají dlouholeté zkušenosti a znají cesty, jak dospět k uspokojení Vaší pohledávky. Od okamžiku, kdy nám pohledávku předáte k inkasu, uděláme maximum, abychom dospěli k pozitivnímu výsledku. Naše právní kancelář má více než 60 let zkušeností a široký mezinárodní tým právníků a inkasních specialistů.

Doporučení pro případ neplatícího zákazníka:

  • Kontaktujte zákazníka a zeptejte se na důvod zpoždění platby.
  • Zašlete písemnou upomínku s jasnou specifikací neuhrazené pohledávky.
  • Určete dodatečnou lhůtu splatnosti pohledávky s konkrétním počtem dnů.

Vymáhání pohledávek v Lotyšsku

 Vymáhání pohledávek v Lotyšsku

  • Znalost místních právních předpisů a obchodních zvyků

Naši právníci starající se o pohledávky v zahraničí jsou kolektivem zkušených a znalých expertů. Ti při své objektivní tvorbě kvalitních právních konstrukcí jednají také v souladu s místními zvyklostmi a kulturou. Tyto faktory zjednodušují proces inkasa Vaší pohledávky a dovedou dlužníka k platbě.

  • Pod záštitou zkušeného inkasního právníka jste ve výhodě

Právník se specializací na vymáhání pohledávek má při inkasu pohledávky lepší pozici než inkasní agentura. Navíc Vám můžeme být nápomocni ve všech stádiích včetně soudního řízení. Díky tomu ve výsledku ušetříte svůj čas i peníze.

Žádost o inkaso

  • Individuální přístup

Náš přístup k inkasu obchodních pohledávek je vždy individualizován na základě konkrétní situace, ve které se nacházíte. Veškeré rady jsou poskytnuty po důkladném prozkoumání případu a společnosti, vůči které pohledávku máte.

  • Upřímné rady

Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně šancí na úspěch v procesu vymáhání pohledávky. Vaše zájmy jsou pro nás prioritou a vždy pečlivě zhodnotíme situaci a doporučíme vhodné kroky. Veškeré aktivity činíme v souladu s našimi klíčovými hodnotami.

Procesní kroky při inkasu pohledávek

Obecně můžeme proces vymáhání pohledávky rozdělit na dvě stádia. V rámci mimosoudního inkasa dochází k vymáhání pohledávky bez účasti soudního orgánu, zatímco ve fázi soudní je účast soudu nevyhnutelná. Jako právní kancelář Vám můžeme pomoci v obou výše uvedených etapách. Většina pohledávek je uspokojena již ve fázi mimosoudní.

1. Mimosoudní inkaso

V zásadě zahajujeme proces vymáhání pohledávky vždy nejdříve mimosoudní cestou. Upomeneme dlužníka a vyzveme jej k uhrazení pohledávky. Vždy se pokusíme nalézt přátelské řešení a v některých případech se s dlužníkem setkáme osobně. Pro úspěšné vyjednávání je výhodné být zastoupen lokálním právníkem. Ten mluví stejným jazykem jako dlužník a rozumí místním vyjednávacích technikám. Pokud dlužník nereaguje, upozorníme jej na nadcházející soudní proceduru. Právě tento moment je často motivační a vede k uhrazení dluhu.

2. Soudní inkaso

Pokud dlužník nezaplatí dluh ve fázi mimosoudní, po konzultaci s Vámi zvolíme cestu soudní. V závislosti na konkrétním případu náš právník zhodnotí možná východiska a prodiskutuje je s Vámi. Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu.