Co když dlužník nedodržuje sjednaný splátkový kalendář?

Jak sepsat splátkový kalendář?

Máte dlužníka, který nedodržel sjednaný splátkový kalendář? Stále máte možnosti.

1. Urgujte dlužníka telefonicky

Zavolejte dlužníkovi a zeptejte se na důvod opoždění platby. Vysvětlete, že s podmínkami splátkového kalendáře souhlasil a že očekáváte, že bude tento kalendář dodržován. Odkažte dlužníka na dohodu o splátkovém kalendáři a trvejte na jejím dodržování. Pamatujte. Je zásadní, abyste s dlužníkem neuzavřeli novou dohodu. Již dříve jste mu prokázali laskavost, když jste souhlasili s původním splátkovým kalendářem.

2. Zašlete dlužníkovi upomínku k platbě

Zašlete dlužníkovi písemnou upomínku. Připomeňte dlužníkovi, že s podmínkami splátkového kalendáře souhlasil a přiložte dohodu o splátkovém kalendáři. Připomeňte dlužníkovi, jaké jsou důsledky neuhrazení splátky. Informujte dlužníka, že v případě, že obratem splátku neprovede, předáte případ k inkasu.

3. Nechejte se zastoupit profesionály

Zůstává splátka i přes Vaše úsilí stále neuhrazená? Může se jednat o vhodnou dobu na předání případu k inkasu. Inkasní kanceláře se na tyto případy specializují a často donutí Vašeho dlužníka k platbě. Pokud kontaktujete inkasní kancelář, poskytněte veškerou dokumentaci včetně faktur, plateb, upomínek, splátkového kalendáře a e-mailové komunikace.

4. Zahajte právní kroky

Pokud nejsou Vaše snahy o mimosoudní vyřešení případu úspěšné, zůstává poslední možností vymožení pohledávky soudní cestou. Tak se dlužník již nebude moci vyhýbat spolupráci na řešení případu. V závislosti na právu, které je na Váš vztah aplikováno a na soudech, které mají kompetenci o Vašem případu rozhodnout, Vám naši právníci nabídnou možná soudní řízení.

Více informací

Přejete si získat více informací ohledně splátkových kalendářů? Kontaktujte nás. Naši inkasní specialisté jsou připraveni Vám pomoci.