Kdy zahájit s dlužníkem soudní řízení?

Existují dva hlavní důvody, proč při vymáhání pohledávek zahájit soudní řízení. Jedním důvodem je neúspěšnost mimosoudního inkasního řízení a druhým důvodem je rozporování platby dlužníkem. Prostrany platbu namítají například, pokud nebylo zboží doručeno v souladu se smlouvou nebo pokud jim bylo doručeno vadné zboží.

Neúspěšné mimosoudní inkaso

V mimosoudní fázi se inkasní agentury a specialisté snaží kontaktovat dlužníka za účelem přátelského vyřešení situace. Pokud ovšem dlužník nespolupracuje nebo pokud odmítá přátelské řešení, není možné případ mimosoudně vyřešit. V tuto chvíli zůstává jediným možným řešením zahájení soudního řízení.

Soudní řešení sporné pohledávky

Pokud dlužník pohledávku rozporuje, odmítá tak uhrazení Vaší faktury. Protistrany například odmítání platbu z důvodu nespokojenosti se službou nebo z důvodu nedodržení smlouvy z Vaší strany. Nehledě na důvod a reálnou situaci, pokud je pohledávka rozporovaná a nebylo možné ji vyřešit mimosoudně, není jiné cesty než soudního řízení.

Soudní řešení neuhrazených faktur

Při soudním řešení neuhrazených pohledávek máte většinou na výběr z více možných procesních řešení. Jaké řízení Vám doporučíme a které je pro Vaši situaci vhodné, vždy záleží na konkrétní situaci, ve které se nacházíte. Kromě několika evropských procedur má také každý stát různá řešení a vždy je potřeba vyhodnotit konkrétní situaci.

Více informací

Máte dotazy ohledně tohoto tématu? Chcete zahájit soudní řízení s Vaším dlužníkem? Kontaktujte nás. Naši inkasní specialisté a právníci Vám budou rádi asistovat.