Co je to rozporovaná pohledávka?

Sporný případ nebo faktura

V momentě, kdy dlužník odmítá fakturu uhradit, ať už z jakéhokoli důvodu, jedná se o rozporovanou pohledávku. Protistrana může například rozporovat kvalitu dodaného zboží, dodržení termínů smlouvy nebo jiného porušení dohody, kterou jste spolu uzavřeli. Důvodnost tohoto sporu není rozhodující. Rozporovanou pohledávku, kterou nelze vyřešit přátelkou dohodou, je možné vyřešit pouze v rámci soudního řízení.

Kdy se pohledávka stane spornou?

Rozpor pohledávky může nastat z různých důvodů. Zde jsou některé z nich:

    • Pohledávky, u kterých neproběhlo dodání zboží, nebo bylo dodáno pouze částečně.
    • Dodání zboží nebo poskytnutí služby proběhlo po domluveném termínu a tím došlo ke vzniku škody na straně protistrany.
    • Bylo dodáno jiné zboží, než které si protistrana objednala. Může se jednat například o jinou barvu nebo variantu daného produktu.
    • Nekvalitně provedené stavební práce.
  • Jaký je rozdíl mezi inkasním řízením a řešením sporného případu?

Jak vyřešit spornou pohledávku

Řešení pohledávek, které jsou protistranou rozporovány, je jiné než běžné inkasní řízení nesporných pohledávek. Vzhledem k rozporu je nutné tento rozpor s protistranou řešit a to s sebou nese studium veškeré dokumentace a vyjednávání s dlužníkem. Vždy se snažíme případy vyřešit bez nutnosti zahájení soudního řízení. Pokud ovšem protistrana nespolupracuje, je soudní řízení jediným možným řešením. Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně možných řešení a doporučíme, které řešení je pro Vás nejvhodnější.

Experti na sporné pohledávky

Vzhledem k tomu, že rozporované pohledávky je třeba často řešit soudní cestou, je výhodné zastoupení právníkem. Inkasní právní kancelář Bierens se na toto odvětví specializuje. Přejete si získat více informací? Kontaktujte nás ještě dnes.