Jak řešit neuhrazené faktury?

Sledujte své neuhrazené faktury

I když tuto činnost většina podnikatelů nemá ráda, jedná se o nezbytnou součást podnikání. Zvláště pro střední a drobné podnikatele mohou neuhrazené faktury značně ohrozit jejich podnikání.

Nicméně, většina dlužníků si tuto situaci neuvědomuje a v případném konfliktu se snaží ochránit své podnikání. Obecně je většina faktur uhrazena, jakmile jim je jejich platbě připomenuta. Pokud tedy své neuhrazené faktury nesledujete, může dlužník nabýt dojmu, že placení faktur nevěnujete pozornost a že tedy nemusí platit včas.

Někdy platí, že pokud faktury nesledujete, nejsou uhrazeny. Pokud dlužník neuhradí pohledávku včas, může se také stát, že ani upomínka nepomůže. Předtím, než předáte případ k inkasu, je zde několik kroků, které můžete učinit sami.

1. Zavolejte dlužníkovi a připomeňte platbu

I když se jedná o jednoduchý úkon, není vždy ze strany věřitelů proveden. Telefonát nejen připomene dlužníkovi úhradu Vaší faktury, ale také díky osobnímu kontaktu zvýší pravděpodobnost, že bude dlužník této záležitosti věnovat pozornost. Právě osobní kontakt je zcela zásadní. Je možné, že dlužník prostě na platbu zapomněl nebo čelí finančním problémům. Takové informace se často v e-mailové konverzaci nesdělují.

2. Zašlete upomínku

Pokud se Vám nepodařilo dlužníka kontaktovat telefonicky nebo pokud faktury stále zůstává neuhrazena, zašlete dlužníkovi upomínkový dopis. Zasláním oficiální upomínky připomenete neuhrazenou fakturu a vyzvete dlužníka k platbě. V upomínce uveďte dodatečný termín platby. Kromě Vaší kontaktní osoby je vhodné upomínku zaslat také na finanční oddělení Vašeho dlužníka, či přímo jednateli.

3. Vyzvěte dlužníka k platbě pohledávky včetně jejího příslušenství

Většina dlužníku odmítá uhradit částku, která je vyšší než částka na faktuře. Výzva, která již obsahuje výpočet příslušenství pohledávky (úroky, inkasní náklady, smluví pokuta), může dlužníka navést k úhradě celé dlužné částky, o které by bez připomenutí sám ani nepřemýšlel.

4. Dohodněte se na splátkovém kalendáři

Pokud je Váš dlužník ochoten spolupracovat a dluh uhradit, avšak nemá aktuálně dostatek finančních prostředků, můžete se dohodnout na platbě ve formě splátkového kalendáře. Buďte však opatrní. Souhlas s platbou ve splátkách ještě neznamená, že bude dlužná částka uhrazena. Může se jednat o taktiku a zdržování celé záležitosti ze strany dlužníka. Pokud se na splátkovém kalendáři dohodnete, jasně si stanovte, jak bude splácení probíhat.

Přečtěte si více o splátkových kalendářích

5. Oznamte nadcházející soudní řízení

Pokud chcete, aby Vaši upomínku bral dlužník vážně, dejte mu najevo, že na platbě trváte a jste případně ochotni zahájit ve věci soudní řízení. Tato informace dlužníky často motivuje k platbě, neboť se tak vyhnou situaci, kdy by se dlužná částka navýšila o náklady soudního řízení. Naši právníci Vám mohou pomoci případ vyhodnotit a poskytnout Vám radu, díky které budete vědět, jaké soudní kroky můžete zahájit, jaké jsou předpokládané náklady a délky jednotlivých řízení.

6. Předejte případ k inkasu

Kontaktování dlužníků může být časově náročné a v mnoha případech bez značného výsledku. Také se může stát, že pro drobného podnikatele je čas strávený kontaktem s dlužníky cennou dobou, kterou mohl podnikatel strávit produktivněji. Předejte nám případ k inkasu a získejte více času na své obchodní aktivity. Budete reprezentováni odborníky, kteří se na inkaso pohledávek specializují.