3 největší mýty ohledně vymáhání mezinárodních pohledávek

Vymáhání mezinárodních pohledávek

Obchodní vztahy s mezinárodním elementem s sebou přináší také mnohé výzvy. Rozdílné kulturní zvyky či jazyky mohou vytvořit překážky v komunikaci, zvláště pak v případě neshody. V naší praxi často vidíme, že naši klienti raději odepíšou pohledávku, než aby čelili obtížím a výdajům, které s sebou nese inkasní řízení. Ohledně vymáhání mezinárodních pohledávek se šíří spousta mýtů. Náš tým mezinárodních právníků a inkasních specialistů zde uvádí některé mýty, které jsou v praxi běžné.

Nedorozumění č. 1: Zahraniční dlužníci se mohou jednodušeji vyhnout platbám

V praxi se často stává, že zahraniční dlužník nereaguje na telefony a e-maily v domnění, že věřitel tuto pohledávku odepíše. Takový dlužník doufá, že se věřiteli nebude chtít investovat do dalších kroků a že se platbě vyhne bez jakýchkoli důsledků. Ačkoli tato taktika zní jednoduše, my většinou víme, jak takové dlužníky donutit k platbě. Naši mezinárodní inkasní specialisté mají bohaté zkušenosti a kontakty v jednotlivých zemích.

Nedorozumění č. 2: Mezinárodní vymáhání pohledávek je nákladné

Není novinkou, že inkasní řízení je spojeno s určitými náklady. Spousta společností předpokládá, že zahraniční inkasní řízení bude příliš nákladné v porovnání s vymáháním pohledávek v rámci jednoho státu. Toto je mnohdy i pravdou, pokud inkasní agentury potřebují pro tato řízení zapojit externí partnery. Nicméně, toto není případ naší inkasní právní kanceláře. V Amsterdamu sídlí tým našich mezinárodních právníků, a ti provádí ve spoustě zemí inkaso bez nutnosti zapojení třetí strany. Jako výsledek tak dokážeme klientům poskytnout levnější a efektivnější služby.

Nedorozumění č. 3: Je nutné zapojit inkasní agenturu v zemi dlužníka

Spousta společností si myslí, že k úspěšnému vymožení jejich neuhrazené faktury je nutné zapojit inkasní agenturu v zemi dlužníka. Tyto společnosti musí mít na paměti, že ne všechny inkasní agentury jsou stejně efektivní. Naše zkušenosti ukazují, že více než sídlo inkasní agentury je pro úspěšné inkaso důležitý kontakt s dlužníkem v jeho jazyce. Také pomáhá, pokud je dlužník kontaktován někým, kdo může s dlužníkem případně zahájit i soudní řízení. Pokud tedy dlužníka kontaktuje právník v jeho jazyce, je velká pravděpodobnost, že bude případ vyřešen mimosoudně. Z tohoto důvodu naše společnost zaměstnává právníky z mnoha evropských zemí. Díky našemu mezinárodnímu týmu můžeme klientům poskytovat efektivní a účinné služby.

Více informací

Přejete si získat více informací ohledně mezinárodního inkasa pohledávek? Kontaktujte nás ještě dnes. Naši právníci a inkasní specialisté Vám vždy poskytnou upřímnou radu ohledně Vašeho případu.