Jak funguje inkaso mezinárodních pohledávek?

Vymáhání mezinárodních pohledávek

Pokud máte zahraničního obchodního partnera, který neuhradil Vaše faktury, musíte čelit mnohem více důsledkům a výzvám, než kdyby se jednalo o českého dlužníka. Níže je uvedeno, jak mezinárodní inkaso obchodních pohledávek probíhá.

Kontaktování dlužníka

Pokud Váš dlužník neuhradil fakturu včas, vždy doporučujeme dlužníka kontaktovat a platbu připomenout. Nicméně, pro faktury jako jsou cizí jazyky či rozdílné kulturní zvyky může být komunikace se zahraničním dlužníkem obtížná. Pokuste se proces vymáhání Vaší pohledávky Vašemu dlužníkovi přizpůsobit.

Zadejte případ k inkasu

Nepodařilo se Vám pohledávku vymoci vlastními silami? Předejte nám ji k inkasnímu řízení. Často si naši klienti myslí, že inkasní řízení je možné pouze v zemi dlužníka. Nicméně, není tomu tak. Pokud si přejete předat případ k inkasu, klikněte na pole žádost o inkaso a zadejte podrobnosti Vašeho případu..Prosíme i vyplnění všech kontaktních údajů, nahrání potřebné dokumentace (objednávka, potvrzení objednávky, faktura, doklad o doručení atd) a případně krátkého shrnutí případu v poli na poznámky. Obratem začneme na Vašem případu pracovat.

Zastoupení experty

V případech mezinárodního inkasa obchodních pohledávek vždy dbáme na to, aby byl případ řešen vhodným odborníkem. Nejvíce se zaměřujeme na národnost našich inkasních specialistů a jejich jazykové vybavení. Případ s italským dlužníkem bude tedy řešen jedním z našich italských inkasních specialistů. Stejná národnost, řeč, kulturní zvyklosti a znalost místního právního řádu jsou důležitými faktory, které mohou vést k úspěšnému inkasu Vaší pohledávky. Kromě národnosti také dbáme na to, aby komplexní a specifické případy byly řešeny odborníky na danou oblast. Dle těchto faktorů Vám tedy vždy přiřadíme kompetentní osobu, která bude inkaso pohledávky provádět.

Specialisti na mezinárodní pohledávky

Jakmile nám předáte případ k vymáhání, přiřazený právník či inkasní specialista na něm začne obratem pracovat. Inkasní řízení vždy zahajujeme jeho mimosoudní fází a snažíme se případ vyřešit bez nutnosti dalších právních kroků. Vzhledem k tomu, že máme přístup do spousty databází, téměř vždy se nám podaří dlužníka najít a kontaktovat. Dlužníky kontaktujeme ideálně v jejich jazyce, a to jak písemně, tak telefonicky. Většina případů je vyřešena mimosoudně.

Soudní kroky mezinárodního inkasa pohledávek

Pokud mimosoudní inkasní řízení nebylo úspěšné a dlužník na nalezení přátelského řešení nespolupracoval, je ve většině případů možné zahájit soudní řízení. Před zahájením řízení nejprve vyhodnotíme Váš případ a poskytneme Vám přehled ohledně dalších možností. Vyhodnotíme Vaši situaci, dokumentaci, jaké právo je na případ aplikováno a jaké soudy mají kompetenci o případu rozhodnout.

Evropský platební rozkaz

Ve spoustě případů mezi obchodními společnostmi z různých evropských států je možné požádat o vydání evropského platebního rozkazu. Následně se ten podá u příslušného soudu, který do 30 dnů tento platební rozkaz vydá. Následně má dlužník 30 dní na uhrazení dluhu nebo na rozporování. Pokud ani k jednomu nedojde, stane se z platebního rozkazu exekuční titul. Pokud by byl rozkaz rozporován, bylo by možno tento spor vyřešit pouze v běžném civilním řízení.

Zahraniční soudní řízení

Pokud není možné Váš případ vyřešit jinak než zahájením běžného civilního řízení v zahraničí, musíte počítat s tím, že se jednotlivá řízení budou lišit od těch českých. Kromě procesních pravidel jsou také rozdílné délky jednotlivých řízení, výšky soudních poplatků a nákladů na právní zastoupení. Naši zahraniční právníci Vás budou předem informovat o místních řízeních a o tom, co můžete očekávat.

Platba Vaší faktury

Celé inkasní řízení je transparentní a veškeré úkony můžete sledovat online na našem webovém portálu, díky kterému máte přístup přímo do elektronického spisu Vašeho případu. Prostřednictvím tohoto portálu s námi také můžete komunikovat a například zadat platbu, pokud ta dojde přímo Vám. Dlužníci jsou instruováni, aby platili na účet, který pro případy vedeme a následně Vám platbu a vyúčtování během několika dní přeposíláme.

Více informací

Máte neuhrazenou fakturu od zahraničního dlužníka a přejete si o mezinárodním inkasu pohledávek získat více informací? Kontaktujte nás ještě dnes. Naši mezinárodní inkasní specialisté s vámi rádi prodiskutují Vaši situaci a nabídnou Vám možná řešení.