Právní úprava mezinárodních inkasních řízení

Inkaso zahraničních pohledávek soudní cestou

Máte v zahraničí dlužníka, který neuhradil Vaši fakturu a není možné případ vyřešit přátelskou cestou? Jednotlivé možnosti v rámci soudního inkasa pohledávek se liší případ od případu a je nutné nejdříve určit, jaká pravidla se na něj vztahují a jaké soudy mají pravomoc o daném sporu rozhodnout. Neexistují žádná univerzální a mezinárodní právní úprava vymáhání pohledávek. Nicméně ve většině evropských zemí jsou možnosti velmi podobné a níže jsou popsané jednotlivé kroky.

Běžné civilní řízení

Obecně lze říci, že se svým dlužníkem můžete téměř vždy zahájit běžné soudní řízení. Obě strany předloží soudu svá vyjádření a dokumentaci podporující jejich nárok či obranu a soud následně rozhodne ve věci. Konkrétní procesní kroky, lhůty či soudní poplatky se v jednotlivých státech liší. Spousta zemí ovšem nabízí jednodušší a rychlejší možnosti. Právník z dané země Vám jednotlivé postupy vysvětlí a doporučí ten nejvhodnější.

Platební rozkaz

V některých evropských zemích lze u nerozporovaných neuhrazených faktur požádat o vydání národního platebního rozkazu. Těmito zeměmi jsou například Řecko, Itálie či Francie. Tato možnost je relativně levná a rychlá varianta soudního řízení. Soud na požádání vydá platební rozkaz a pokud dlužník tento nerozporuje, je možné zahájit exekuční řízení. Pokud se ovšem dlužník proti platebnímu rozkazu ohradí, je možné spor vyřešit pouze v běžném civilním řízení.

Předběžné opatření

Vzhledem k tomu, že soudní řízení jsou často zdlouhavá, je v případech, kdy je obava, že by výkon soudního rozhodnutí mohl být ohrožen, možno požádat o vydání předběžného opatření. Pokud soud předběžné nařízení nařídí, nemůže například protistrana nakládat se svým majetkem nebo financemi, dokud nedojde k vydání rozsudku ve věci. Naši právníci Vám jednotlivá řízení a Vaše možnosti vysvětlí a vyhodnotí, zda je tento postup na Váš případ vhodný.

Evropský platební rozkaz

V návaznosti na jednotlivé možnosti soudních řízení podle národních právních řádů, je zde také možnost, které vychází z předpisů Evropské unie a je možná pro všechny státy Evropy. Touto procesní možností je vydání evropského platebního rozkazu. Jedná se o formulářové řízení, místo žaloby je tedy nutné vyplnit standardní formulář, který je dostupný ve všech jazycích Evropské unie. Následně se ten podá u příslušného soudu, který do 30 dnů tento platební rozkaz vydá. Následně má dlužník 30 dní na uhrazení dluhu nebo na rozporování. Pokud ani k jednomu nedojde, stane se z platebního rozkazu exekuční titul.

Pokud by byl rozkaz rozporován, bylo by možno tento spor vyřešit pouze v běžném civilním řízení.

Více informací ohledně mezinárodního vymáhání pohledávek

Přejete si získat více informací ohledně toho, jak funguje inkaso mezinárodních pohledávek? Kontaktujte nás ještě dnes. Naši mezinárodní inkasní specialisté s vámi rádi prodiskutují Vaši situaci a nabídnou Vám možná řešení.