Jak nejlépe vymoci pohledávky

Jaká je efektivní cesta k uhrazení Vašich faktur, které jsou již po splatnosti?

Neuhrazené faktury jsou často zdrojem frustrace. Nejen, že je k vymáhání pohledávek potřeba vynaložit značné úsilí, spoustě klientů není příjemné obvolávat své zákazníky a žádat je o uhrazení faktur. Z mnoha důvodů tak pohledávky často nedostanou tolik pozornosti a jsou mnohdy odepsány. To je ovšem chyba, hlavně pro drobné podnikatele. Naši inkasní specialisté Vám zde uvádí několik tipů pro úspěšné inkaso obchodních pohledávek.

Žádost o inkaso

Tip 1: Dlužníkovi zavolejte a zašlete upomínku

Pokud se stane, že budete evidovat fakturu, která nebyla uhrazena během splatnosti, je důležité jednat rychle. Naše rada je nejdříve dlužníkovi zavolat a zeptat se na důvod zpoždění platby a na předpokládaný termín provedení platby. Během tohoto hovoru se s dlužníkem domluvte na novém termínu uhrazení faktury. Telefonické rozhovory vždy potvrďte v e-mailové konverzaci.

Neradi telefonujete svým dlužníkům? Přečtěte si zde naše tipy.

Zůstala Vaše pohledávka stále neuhrazena? Zašlete dlužníkovi písemnou upomínku se specifikací neuhrazené faktury a dodatečným termínem k platbě.

Tip 2: Zapojte do vymáhání Vaší pohledávky odborníky

I přes veškerou Vaši snahu stále nedošlo k uhrazení Vašich faktur? Doporučujeme zapojit inkasní agenturu nebo inkasní právní kancelář. Nečekejte příliš dlouho, neboť čím starší pohledávka je, tím obtížnější je její inkaso. Jakmile nám případ předáte k inkasu, začneme na něm obratem pracovat. Vyvineme úsilí, aby byla Vaše pohledávka uhrazena efektivně, tedy v rámci mimosoudního inkasního řízení.

Tipy pro prevenci neuhrazených faktur:

Tip 1: Kontrolujte nové zákazníky a obchodní partnery

Předcházení nepříjemným situacím je vždy lepší než jejich řešení. Může se to zdát jako fráze, ale pro vymáhání pohledávek toto pravidlo platí zvláště. Před navázáním nového obchodního vztahu je vhodné se informovat o důvěryhodnosti Vašeho nového obchodního partnera. Takto můžete mnohdy předejít nepříjemným situacím, kdy byste začali obchodovat se společností, která nemá dobrou reputaci ani finanční situaci. Vždy si tedy vyhledejte alespoň základní a dostupné informace dříve, než nový obchodní vztah uzavřete.

Tip 2: Kvalitní obchodní podmínky

K prevenci neuhrazených faktur přispívá kvalitní správa pohledávek a jasná definice obchodních podmínek. Ujistěte se, že faktury zasíláte včas a že dostatečně indikujete dobu jejich splatnosti. Je podstatné, aby faktura obsahovala všechny náležitosti a aby tyto informace byly správné. Tak předejdete budoucím nedorozuměním.