Summary-proceedings

NEMZETKÖZI ELÉVÜLÉSI IDŐ

A kifizetetlen számla nem behajtható a végtelenségig. A számláknak mindig van elévülési ideje, ami azt jelenti, hogy egy meghatározott időpont után a követelés elévül, és Ön már nem követelheti a kifizetéshez való jogot. A fizetési kötelezettség továbbra is fennáll, azonban a fizetést már nem tudja bírósági beavatkozással kikényszeríteni.
Gyakran az elévülési idő az adott ország behajtási törvényeitől vagy attól az iparágtól függően változik, amelyben a követelés felmerül. Az elévülési idő megszakítására azonban több módszer is alkalmazható. Ezzel több időt nyerhet, hogy megtegye a tartozás behajtásához szükséges intézkedéseket.
Küldje el ügyét 16.00 óra előtt, és még ma intézkedünk!

Egy gyakorlati példa: hogyan működik a számlák elévülési ideje?

Képzelje el, hogy Ön termékeket szállított külföldi vevőjének. Ön 2017. április 1-jén elküldi a megfelelő számlát, 30 napos fizetési határidővel. Vevője azonban nem fizet. A számla esedékessége 2017. május 1-jére esik. Ettől a pillanattól kezdve a 3 éves elévülési idő érvényesül. 2020. május 1-jén az Ön számlája elévül, és Ön már nem tud jogi lépéseket tenni.
Ezért rendkívül fontos, hogy tisztában legyen az Ön ügyére vonatkozó feltételekkel. Az elévülési idővel kapcsolatban két kulcsfontosságú dolgot kell szem előtt tartania:
Mi az elévülési idő? Ez gyakran országonként és iparáganként eltérő, és nem mindig lesz azonos az Ön országának jogszabályai szerint.
Hogyan lehet megszakítani az elévülést? Az országok nemcsak az elévülési határidők, hanem az elévülés megszakítására irányuló intézkedések is eltérőek. Míg egyes országokban elegendő egy fizetési felszólítás elküldése, addig más országokban csak azonnali jogi lépésekkel lehet megszakítani az elévülést.

Kivételek az elévülési idő alól: Európai közlekedési jog

Míg a különböző országokban eltérő elévülési határidők lehetnek érvényben, a különböző ágazatokra is eltérő szabályok vonatkozhatnak. Az egyik kivétel, amely minden európai országra vonatkozik, a közlekedési ágazaton belüli követelések elévülése. Az ebből az ágazatból eredő követelések elévülési ideje rövidebb, mindössze 1 év.

Nemzetközi elévülési idők az egyes országokban

Az alábbiakban áttekintést talál a különböző európai országokban érvényes elévülési időkről, valamint arról, hogy az elévülés hogyan szakítható meg.

Elévülési idő Belgium

A belga követelésbehajtási jogszabályok hatálya alá tartozó követelések 10 éves elévülési idővel rendelkeznek, amely a követelés esedékességekor alkalmazandó.
Az elévülési idő megszakítható:
 1. A követelés elismerése az adós részéről 
 2. Jogi eljárás megindítása (polgári peres eljárás).
 3. Az ügyvéd által küldött, visszaigazolással ellátott felszólítás.
Exceptions: claims under transport law lease contracts have a limitation period of 1 year.

Elévülési idő Cseh Köztársaság

A cseh behajtási jogszabályok hatálya alá tartozó követelések 3 éves elévülési idővel rendelkeznek, amely a követelés esedékességétől és kifizethetőségétől számítandó.
Az elévülési idő megszakítható:
 1. Az adós elismeri a követelést.
 2. Jogi eljárás kezdeményezése az adós ellen.
Kivételek: a közlekedési jogi lízingszerződések szerinti követelések elévülési ideje 1 év.

Elévülési idő Dánia

A dán behajtási jogszabályok hatálya alá tartozó követelések 3 éves elévülési idővel rendelkeznek, amely a követelés esedékessé válásakor alkalmazandó.
Az elévülési idő megszakítható:
 1. Az adós elismerése
 2. Jogi eljárás kezdeményezése az adós ellen
 3. Követelés benyújtása a csődeljárás során
 4. Bírósági végrehajtó igénylése
Kivételek: a közlekedési jogi lízingszerződések szerinti követelések elévülési ideje 1 év.

Elévülési idő Franciaország

 • Üzleti követelések elévülési ideje: 5 év
 • Kivételek:
 1. Közlekedési törvény 1 év
 2. Építőipari vállalatok: 10 év
 • Az elévülési idő a követelés esedékességekor lép életbe.
 • Az elévülési idő Franciaországban a következőképpen szakítható meg:
 1. A követelés elismerése az adós részéről
 2. A bírósági eljárás megindítása.

Elévülési idő Németország

A német behajtási jogszabályok szerinti követelések 3 éves elévülési idővel rendelkeznek, amely annak az évnek a végére vonatkozik, amelyben a követelés keletkezik. Németországban a követeléseket csak bírósági eljárás megindításával lehet megszakítani.
Kivételek: a közlekedési jog szerinti követelések elévülési ideje 1 év, az építési jog szerinti követeléseké pedig 2 év.

Elévülési idő Görögország

A görög behajtási jogszabályok szerinti követelések 5 éves elévülési idővel rendelkeznek, amely a követelés esedékessé válásától kezdődően alkalmazandó.
Az elévülési idő megszakítható:
 1. A követelés elismerése az adós részéről 
 2. Jogi eljárás megindítása.
Kivétel: 1 éves elévülési idővel rendelkező közlekedési követelések.

Elévülési idő Írország

Az ír követelésbehajtási jogszabályok szerinti követelések 6 éves elévülési idővel rendelkeznek, amely a követelés esedékessé válásától kezdődően alkalmazandó.
Az elévülési idő megszakítható:
 1. Fizetési felszólítás küldése ügyvéd útján. Erre az emlékeztetőre különleges feltételek vonatkoznak
 2. Az adós elismeri a kintlévőséget.
 3. Jogi eljárás kezdeményezése az adós ellen
Kivétel: 1 éves elévülési idővel rendelkező szállítási követelések.

Elévülési idő Olaszország

Az olasz behajtási jogszabályok szerinti követelések 10 éves elévülési idővel rendelkeznek, amely a követelés esedékessé válásától kezdődően alkalmazandó.
Az elévülési idő Olaszországban megszakítható:
 1. Az adós elismeri a követelést.
 2. Jogi eljárás megindítása
 3. Felszólító levél küldése.
Kivételek: a közlekedési és biztosítási követelések elévülési ideje 1 év, míg a jogi ágazatból eredő követelések elévülési ideje 3 év.

A Bierens felbérlésének előnyei

 • A nemzetközi és globális követelésbehajtás szakértője
 • Anyanyelvi, házon belüli behajtási szakértő
 • A helyi szokások és üzleti hagyományok ismerete
 • No Win No Fee követelésbehajtás
 • 95%-os sikerességi arány
 • Magas színvonalú ISO tanúsítás (27001 és 9001)
 • Magas ügyfélelégedettség, 9,1/10-es értékeléssel (több mint 800 értékelés alapján)

Elévülési idő Hollandia

A holland behajtási jogszabályok szerinti követelések 5 éves elévülési idővel rendelkeznek, amely a követelés esedékessé válásától kezdődően alkalmazandó.
Az elévülési idő Hollandiában megszakítható:
 1. Az adós elismeri a követelést.
 2. Jogi eljárás megindítása
 3. A felszólító levél elküldése.
Kivétel: 1 éves elévülési idővel rendelkező közlekedési követelések.

Elévülési idő Lengyelország

A lengyel behajtási jogszabályok hatálya alá tartozó követelések 3 éves elévülési idővel rendelkeznek, amely annak az évnek a végére vonatkozik, amelyben a követelés keletkezik.
Az elévülési idő Lengyelországban megszakítható:
 1. Az adós elismeri a követelést.
 2. Jogi eljárás megindítása
 3. Közvetítés kezdeményezése.
Kivételek: a szállítási követelések 1 éves elévülési idővel, az áruk eladására vonatkozó szerződések pedig 2 éves elévülési idővel rendelkeznek.

Elévülési idő Portugália

A portugál behajtási jogszabályok szerinti követelések 20 éves elévülési idővel rendelkeznek, amely a követelés esedékessé válásától kezdődően alkalmazandó. Portugáliában a követeléseket csak bírósági eljárás megindításával lehet megszakítani.
Kivétel: 1 éves elévülési idővel rendelkező közlekedési követelések.

Elévülési idő Románia

A román behajtási jogszabályok hatálya alá tartozó követelések elévülési ideje 3 év, amely a követelés esedékességétől és kifizethetőségétől kezdődően alkalmazandó
Az elévülési idő Romániában megszakítható:
 1. A követelés elismerése az adós részéről
 2. Jogi eljárás megindítása
 3. Miután az adósról megállapították, hogy késedelembe esett.
Kivétel: 1 éves elévülési idővel rendelkező közlekedési követelések.

Limitation period Spain

A spanyol behajtási jogszabályok hatálya alá tartozó követelések 5 éves elévülési idővel rendelkeznek, amely a követelés esedékessé válásától kezdődően alkalmazandó.
Az elévülési idő Spanyolországban megszakítható:
 1. Az adós elismeri a követelést.
 2. Az adós által vagy az adósnak küldött Burofax, amely megerősíti a fennálló számla meglétét.
 3. A polgári peres eljárás megindítása.
Kivétel: a szállítási követelések elévülési ideje 1 év, míg a jogi szektorból eredő követelések vagy a be nem fizetett csekkeken alapuló követelések (juicio cambiario) elévülési ideje 3 év.

Elévülési idő Svájc

A svájci behajtási jogszabályok hatálya alá tartozó követelések 3 éves elévülési idővel rendelkeznek, amely a követelés esedékessé válásától kezdődően alkalmazandó.
Az elévülési idő Svájcban megszakítható:
 1. Az adós elismeri a követelést.
 2. Nemzetközi jogi eljárás
 3. Hivatalos nyilatkozat arról, hogy az adós késedelembe esett.
Kivétel: a szállítási követelések elévülési ideje 1 év

Elévülési idő Törökország

A török behajtási jogszabályok hatálya alá tartozó követelések 10 éves elévülési idővel rendelkeznek, amely a követelés esedékessé válásától kezdődően alkalmazandó.
Az elévülési idő Törökországban megszakítható:
 1. Az adós elismeri a követelést.
 2. Jogi eljárás megindítása
 3. Az adós részleges fizetést teljesített.
Kivétel: 1 éves elévülési idővel rendelkező közlekedési követelések.

Elévülési idő Egyesült Királyság

Az Angliában és Walesben hatályos 6 éves elévülési idő alá tartozó követelések, amely a követelés esedékességétől és kifizethetőségétől kezdődően alkalmazandó.
Az elévülési idő Angliában és Walesben megszakítható:
 1. Az adós írásbeli és aláírt elismerése
 2. A két fél közötti felfüggesztő megállapodás.
 3. Az adós részleges kifizetést teljesített

További információ a nemzetközi elévülési időről

Külföldi fennálló követelése van, és szeretne többet megtudni az elévülésről? További információkért forduljon hozzánk bizalommal. Nemzetközi jogászaink szívesen segítenek Önnek.

Zsanett Papp

Sander Bierens

Ingyenes tanácsadás a legjobb behajtási szakemberektől

Igen, egyetértek az adatvédelmi nyilatkozattal
 • Gyors megoldások az Ön ügyeire
 • Valós intézkedések a kifizetések behajtására
 • A legjobb eredmények a legalacsonyabb költségekért

Recommended articles