Jak vymáháme pohledávky?

Vymáhání obchodních pohledávek v Bierens

Jakmile nám případ předáte k inkasu, začneme na něm obratem pracovat. Inkasní řízení může být rozděleno do dvou fází. První fází je mimosoudní inkasní řízení. Dlužník je kontaktován e-mailem, telefonicky, faxem a dalšími možnými způsoby. Pokud toto řízení není úspěšné, s Vaším souhlasem můžeme zahájit soudní řízení.

Mimosoudní inkasní řízení

Během mimosoudního inkasního řízení se snažíme situaci vyřešit přátelskou cestou. Dlužníka kontaktujeme a vyzveme k úhradě dlužné částky včetně jejího příslušenství. Pokud dlužník spolupracuje a není schopen uhradit okamžitě celou dlužnou částkou, je častou variantou sepsání splátkového kalendáře.

Čtěte více: 4 kroky ke sjednání dohody o splátkách
Čtěte více: Jak funguje inkaso mezinárodních pohledávek?

Pokud dlužník v rámci mimosoudního vymáhání pohledávky nespolupracuje a není ochoten doprovolně dluh uhradit, s Vaším svolením Vás můžeme zastupovat i v soudní fázi inkasního řízení. Před zahájením soudního řízení je vždy potřeba vyhodnotit všechny dostupné dokumenty, rozhodné právo, sudiště, finanční situaci dlužníka, předpokládané náklady a délku soudního řízení atd.

Jednejte i v soudní fázi

Před zahájením soudního řízení s Vámi prodiskutujeme možné varianty a doporučení pro Váš případ. Některé případy jsou komplexní a jednotlivá doporučení, ceny a možnosti se liší případ od případu. Někdy je vhodnější zažádat o platební rozkaz, někdy zahájit insolvenční řízení nebo zažádat o předběžné opatření.

Čtěte více: Jak dlouho trvá soudní inkasní řízení?

Přejete si získat více informací? Kontaktujte nás a naši inkasní specialisté Vám rádi poskytnou upřímnou radu ohledně Vaší situace.