Jaký je rozdíl mezi inkasním řízením a řešením sporného případu?

Obecně můžeme případy vymáhání pohledávek rozdělit na dvě kategorie. Jedná se o běžná inkasní řízení a o řízení se spornými pohledávkami. Rozdíly mezi těmito řízeními jsou jednotlivé kroky, které vedou k uhrazení faktury, která je po splatnosti.

Běžné inkasní řízení

V běžném inkasním řízení dlužník nenamítá platbu pohledávky, ovšem současně buď nedisponuje finančními prostředky k úhradě dluhu, má jiné finanční obtíže, nebo nekomunikuje vůbec. Někdy se také jedná o taktiku a dlužník se snaží platbu faktur co nejvíce oddálit.

Top 5 typických situací v inkasních řízeních

  1. Dlužník má dočasné finanční potíže a není schopen uhradit fakturu.
  2. Dlužník se vymlouvá a sděluje velké množství důvodů, proč ještě fakturu neuhradil.
  3. Dlužník se snaží platbu co nejvíce oddálit.
  4. Dlužník nereaguje a důvod, proč nedošlo k platbě faktury není známý.
  5. Dlužník je ve skutečnosti podvodník a nikdy neplánoval fakturu uhradit.

Průběh inkasního řízení

Typ řízení a okolnosti konkrétního případu rozhodují o strategii a průběhu inkasního řízení. V běžném inkasním případu je dlužník okamžitě urgován k uhrazení dlužné částky, včetně jejího příslušenství. Pokud není mimosoudní řízení úspěšné a přátelské řešení tak není možné, informujeme klienty o dalších možných krocích.

Rozporované případy

V případech, kdy dlužník pohledávku rozporuje, se jedná o situace, kdy protistrana tvrdí, že má k neuhrazení pohledávky určitý legitimní důvod. Například pokud nebyly dodrženy podmínky smlouvy. Pokud dlužník platbu faktury nemítá, jedná se o sporný případ a pokud není přátelské řešení možné, je třeba situaci vyřešit před soudcem.

Top 5 důvodů rozporování pohledávek

  1. Dlužník tvrdí, že mu nebylo doručeno objednané zboží.
  2. Dlužník tvrdí, že mu bylo doručeno vadné nebo jiné zboží.
  3. Dlužník tvrdí, že zboží bylo doručeno pozdě.
  4. Dlužník tvrdí, že objednávka nebyla doručena nebo provedena v souladu s dohodou.
  5. Dlužník tvrdí, že mu vznikla škoda.

Průběh řízení se spornými pohledávkami

V řízeních, kdy jsou pohledávky již ze strany dlužníka rozporovány, není vhodné na dlužníka vytvářet tlak. V první řadě náš inkasní specialista nastuduje případ a dokumenty, které má k dispozici, a bude se snažit s dlužníkem vyjednat přátelské řešení. Pokud to nebude možné, poskytne klientovi radu ohledně možných soudních řízení.

Nebyla Vaše faktura uhrazena?

Kontaktujte nás ještě dnes a předejte nám případ k inkasu. Naši inkasní specialisté budou Vašeho dlužníka obratem kontaktovat a vynaloží úsilí, aby byla Vaše pohledávka co nejdříve uhrazena.