Jak stworzyć umowę dotyczącą płatności?

Sporządzanie umów dotyczących płatności to powszechny sposób postępowania z dłużnikami, którzy chcą zapłacić, ale nie są w stanie tego zrobić od razu. Ich sytuacja może być skomplikowana i chociaż nie musisz z nimi współpracować, może to być Twoja najlepsza opcja prowadząca do spłaty długów. Poniższe wskazówki mogą pomóc każdemu wierzycielowi przygotować plan płatności.

Jaka jest sytuacja Twojej firmy?

Upewnij się, co jest dla Ciebie możliwe. Jeśli Twoja firma jest w trudnej sytuacji z powodu braku płatności dłużnika, czekanie może ją tylko pogorszyć. Przejrzyj swoje finanse i sprawdź, czy ustalenia dotyczące płatności rozwiążą Twój problem, czy go pogorszą.

Sprawdź sytuację finansową dłużnika

Zanim uzgodnisz warunki płatności, sprawdź możliwości kredytowe dłużnika. Być może dłużnik ma po prostu pecha lub zły miesiąc, ale może też być w złej sytuacji finansowej. Jeśli ich sytuacja finansowa nie wygląda dobrze, uzgodnienia dotyczące płatności nie mają sensu. Porozumienie będzie działać tylko wtedy, gdy będzie to wykonalne dla dłużnika.

Sporządź plan spłat zadłużenia

Jeśli chcesz sporządzić harmonogram spłat, musi on być realistyczny i klarowny. Skonfigurowanie źle zaplanowanego harmonogramu może tylko pogorszyć sytuację. Weź pod uwagę szczegóły, w tym:

  • Kwotę do zapłaty
  • Liczbę rat i terminów płatności. Pamiętaj, aby harmonogram płatności był jak najkrótszy, z bardzo niewielką liczbą terminów. Jeśli porozumienie jest zbyt długie, większe jest ryzyko, że dłużnik nie zapłaci.
  • Obliczone odsetki (jeśli występują)
  • Konsekwencje braku płatności? Najlepiej, aby zadłużenie było płatne natychmiast, w sytuacji gdy terminy spłat nie zostaną dotrzymane. W przypadku dalszego braku płatności pozwala to na podjęcie natychmiastowego działania na drodze prawnej.

Nasi specjaliści ds. windykacji sugerują również powiększenie zadłużenia o koszty windykacji, określając, jaką kwotę dłużnik dokładnie musi zapłacić, jeśli nie spełni warunków umowy.

Potwierdź ustalenia dotyczące płatności na piśmie

Jeśli Ty i Twój dłużnik zawarliście porozumienie, upewnijcie się, że zostało ono spisane. Przygotuj dokument opisujący umowę i poproś o jej podpisanie przez dłużnika. Pomoże to uniknąć dalszych nieporozumień i uniemożliwi większości dłużników renegocjację w przypadku braku płatności.

Jeśli kwota jest bardzo duża, sprawdź, czy możesz zabezpieczyć umowę aktem notarialnym.

Chcesz wiedzieć więcej o umowach dotyczących płatności, wezwaniach do zapłaty lub możliwościach prawnych? Skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści ds. windykacji są gotowi do pomocy.

PAMIĘTAJ: LEPIEJ PÓŹNIEJ NIŻ NIGDY.