WPŁYW NA
SPOŁECZNY DOBROBYT

CSR

Każdy przedsiębiorca powinien otrzymać za swoją pracę wynagrodzenie. Gdy tak się nie dzieje, podejmujemy kroki mające zapewnić, aby nasi przedsiębiorcy otrzymali to, co im się prawnie należy szanując przy tym naszych pracowników, klientów oraz społeczeństwo.

Zdrowa ekonomia czerpnie korzyści od odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorców. Dlatego też każdego dnia świadomie wpływamy na otaczające nas społeczeństwo. Ten rodzaj odpowiedzialnego społecznie działania jest mocno zakorzeniony w naszej organizacji.

`Zdrowa ekonomia czerpie korzyści z odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorców´

Przyjęte przez nas założenia odpowiedzialności społecznej:

Jesteśmy firma dbającą zarówno o naszych pracowników, klientów jak i społeczeństwo. Nasz program odpowiedzialności społecznej można podzielić na cztery płaszczyzny:

1. POPRAWA ZACHOWAŃ PŁACOWYCH FIRM
Wierzymy w gospodarkę, w której uczciwe tradycje handlowe stoją centralnie.
2. WYDOBYWANIE POTENCJAŁU Z NASZYCH PRACOWNIKÓW
Nasza siła leży w naszych pracownikach i staramy się zapewnić im stymulujące warunki pracy.
3. SZACUNEK WOBEC ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Troszczymy się o to, aby nasza firma jak najmniej szkodziła otaczającemu nas środowisku.
4. ZAANGAŻOWANIE W KAMPANIE SPOŁECZNE
Chętnie przyczyniamy się do polepszenia życia w społeczeństwie, którego częścią jesteśmy.

Od dokumentów papierowych do akt elektronicznych

Adwokaci zazwyczaj chętniej pracują wykorzystując akta papierowe. W wielu kancelariach można zobaczyć ogromne szafy archiwalne pełne papierowych dokumentów. W kancelarii Bierens już od lat korzystamy z akt elektronicznych.
Obecnie w ograniczeniu zużycia papieru pomaga również możliwość obserwowania postępów prowadzonych spraw za pośrednictwem naszego portalu internetowego. Również wcześniej starano się oszczędzać papier np. poprzez wykorzystywanie na notatki jednostronnie zadrukowanych kartek.
Tak wiec już od 1952 roku bardzo świadomie podchodzimy do m.in. zużycia papieru. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie jest więc czymś ponadczasowym.
`Społeczna odpowiedzialność biznesu jest zawsze aktualna`

Nasze odznaczenia

mvo4-big

gptw_nederland

dekra_nederland

CSR Thembalethu - Bierens Incasso Advocaten