Zależy Państwu na zmniejszeniu ryzyka zaistnienia potrzeby zewnętrznej windykacji lub powstania nieporozumień z Państwa partnerami? Również w takich sytuacjach zapraszamy do kontaktu z firmą Bierens. Razem z Państwem zastanowimy się nad optymalizacją zarządzania należnościami w Państwa firmie. Prześledzimy z Państwem cały proces od momentu złożenia zamówienia aż do momentu otrzymania zapłaty. Bardzo istotną rolę odgrywają dobrze sporządzone umowy.

Dobrze funkcjonująca firma i zadowoleni klienci

W celu ograniczenia ryzyka Państwa działalności umowy, które Państwo podpisują powinny być starannie sporządzone. Nasi prawnicy pomogą Państwu w przygotowaniu takich umów, ograniczając tym samym możliwe skutki prawne z nich wynikające. W ten sposób oszczędzają Państwo nie tylko czas ale i pieniądze. Dobrze przygotowana umowa wpływa również korzystnie na Państwa relacje z klientami.

Nasi adwokaci doradzą Państwu w zakresie:

  • Zarządzania należnościami oraz zarządzania procesami w firmie.
  • Sporządzania umów
  • Oceny ogólnych warunków współpracy
  • Ofert oraz akceptacji zamówień
  • Warunków ubezpieczycieli kredytów