Posiadają Państwo klienta, który nie płaci Państwa faktur? Od momentu zlecenia nam windykacji nasi adwokaci wykorzystując dostępne im środki podejmują wszelkie możliwe kroki mające na celu skuteczne zaspokojenie Państwa roszczenia. Jako kancelaria adwokacka posiadamy ponad 60 lat doświadczenia i wiedzę i chętnie pomożemy Państwu w korporacyjnej windykacji należności.

Polski klient nie płaci – wskazówki:

 • W pierwszej kolejności należy skontaktować się z klientem i zapytać o przyczyny braku płatności.
 • W przypadku braku reakcji na wezwanie telefoniczne należy wysłać pisemne wezwanie do zapłaty.
 • Wezwanie takie powinno zawierać konkretny termin płatności. Jest to niezwykle ważne i umacnia naszą pozycję w przypadku procedury są

Więcej

 • Zazwyczaj termin taki wynosi 3-7 dni.
 • W wezwaniu należy również zawrzeć specyfikację roszczenia.
 • Dobrze jest również poinformować dłużnika, iż w przypadku braku terminowej płatności roszczenie zostanie przekazane do windykacji zewnętrznej firmie. Dłużnik zostanie wtedy obciążony jej kosztami.
 • Wszystkie ustalenia należy potwierdzać w formie pisemnej.
 • Korespondencję powinno się zawsze wysyłać listem poleconym
 • Silniejsza pozycja dzięki wyspecjalizowanemu adwokatowi

Adwokaci do spraw windykacji dysponują większą ilością środków umożliwiających wywarcie nacisku na dłużniku niż biuro do spraw windykacji lub komornik. Możemy służyć Państwu pomocą zarówno na etapie pozasądowym jak i sądowym. Dzięki temu oszczędzają Państwo nie tylko czas ale również pieniądze.

 • Rzetelna opinia

Zawsze otrzymują Państwo rzetelną opinię co do szans na odzyskanie należności. Państwa interes jest dla nas najważniejszy, dlatego też zawsze szukamy najlepszego dla Państwa rozwiązania. Nasze wartości to nie bez przyczyny prawość oraz sprawiedliwość.

Odzyskaliśmy należności dla ponad 24.000 firm z całego świata

Kiyoh reviews
OCENA 9,0 / 10 | 1144 RECENZJI
 • Windykacja według potrzeb

Każdą sprawę windykacyjną powinno charakteryzować indywidualne podejście. Dlatego też nie pracujemy ze standardowymi procesami lecz każdą sprawę windykacyjną oceniamy indywidualnie.

 • Windykacja od zaraz

Zależy Państwu na szybkim odzyskaniu swoich należności? Jeśli zlecą nam Państwo windykację przed godziną 16:00, jeszcze tego samego dnia podejmiemy kroki w Państwa sprawie. Państwa dłużnik dostaje kilka dni na dokonanie płatności.

Zgłoś swoją sprawę przed 16:00, a nasz prawnik windykacyjny zacznie działać jeszcze dzisiaj! Prześlij swoje roszczenie.
 • Upload claim
  Zleć nam windykację za pomocą formularza online
 • Start case
  Od razu zarejestrujemy Twoją sprawę
 • Send a demand letter
  Niezwłocznie wyślemy Twojemu dłużnikowi wezwanie do zapłaty
 • How to approach debtor?
  Razem ustalimy indywidualny plan działania w Twojej sprawie
 • Online portal 24/7
  Swoją sprawę będziesz mógł monitorować 24/7 za pomocą naszego portalu
 • Ask questions
  Masz pytania? W każdej chwili możemy Ci pomóc
 • Get invoice paid
  Twoja nieuregulowana faktura zostanie zapłacona

Proces Windykacja w Polsce

Proces windykacji należności możemy podzielić na 2 etapy. Na etapie pozasądowym windykacja odbywa się bez udziału sędziego, na etapie sądowym natomiast udział sędziego jest nieunikniony. Jako kancelaria adwokacka możemy służyć Państwu pomocą na obu wyżej wymienionych etapach. Większość spraw rozwiązujemy na etapie pozasądowym czyli bez udziału sędziego.

1. Windykacja pozasądowa

Wychodzimy z założenia, iż każdą nową sprawę windykacyjną należy zacząć od etapu pozasądowego. Zawsze jak jest to możliwe staramy się uniknąć udziału sędziego. Nawiązujemy kontakt z Państwa polskim klientem i podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby Państwa dłużnik zapłacił należność. Na etapie pozasądowym korzystamy z następujących możliwości:

 • Pisemne oraz telefoniczne wezwanie do zapłaty: Wzywamy Państwa dłużnika pisemnie oraz telefonicznie do zapłaty. Zazwyczaj ustalony zostaje kilkudniowy termin na dokonanie wpłaty. W niektórych przypadkach możemy zaaranżować spotkanie z dłużnikiem.
 • Ustalenie planu spłat: W przypadku polskich dłużników zachęcamy do ustalenia planu spłaty zadłużenia. Podpisany plan spłat może na późniejszym etapie zostać wykorzystany jako uznanie zadłużenia przez dłużnika. Ważne jest również aby skorzystali Państwo z pomocy adwokata, który mówi biegle po polsku oraz zna tradycje handlowe polskich przedsiębiorców.
 • Czarna lista: Nasi adwokaci mają możliwości aby polskich dłużników wpisać na tak zwaną czarną listę czyli do Krajowego Rejestru Długów. Firmy znajdujące się na tej liście, mają często trudności ze znalezieniem nowych partnerów handlowych. Ponieważ Państwa klient na pewno chce uniknąć znalezienia się na tej liście, jest to dobry środek nacisku.
 • Wizja procedury sądowej: W sytuacji gdy dłużnik nie spłaca zadłużenia możemy w porozumieniu z Państwem wszcząć procedurę sądową. Często samo wspomnienie procedury sądowej wywiera wystarczający nacisk na polskiego dłużnika i sprawia, iż uiszcza on należność.

2. Windykacja sądowa

Jeśli Państwa dłużnik odmawia zapłaty na etapie pozasądowym, możemy w porozumieniu z Państwem przejść do etapu sądowego. Zawsze z góry informujemy o przewidywanych kosztach i rozpoczynamy działania dopiero po uzyskaniu Państwa zgody. Polski sąd stosuje stałe terminy podczas procedur prawnych, sprawia to że procedura sądowa może być długotrwała. Na etapie sądowym mamy następujące możliwości:

 • Polski Nakaz Zapłaty: W przypadku roszczeń niezakwestionowanych istnieje możliwość windykacji poprzez nakaz zapłaty. Do sądu wpływa wniosek o wydanie nakazu zapłaty. Zazwyczaj trwa to do 12 tygodni zanim nakaz zostanie wysłany do dłużnika. Przysługuje mu wtedy termin 14 dni na reakcję. Dłużnik może wtedy albo zgodnie z nakazem zapłacić należność albo zgłosić sprzeciw. W ostatnim przypadku zostanie wszczęta procedura zwykła. Postępowanie nakazowe jest niezwykle popularną procedurą i charakteryzuje ją krótki czas trwania, prostota oraz wydanie orzeczenia dotyczącego poniesionych przez strony kosztów.
 • Postępowanie zwykłe: Procedura zwykła może zostać wszczęta w sytuacji gdy dłużnik wniesie sprzeciw od wyroku lub gdy mamy do czynienia z roszczeniem zakwestionowanym. W ostatnim przypadku dłużnik nie zgadza się z roszczeniem oraz ma podstawy aby nie płacić. Będzie miała miejsce jedna lub więcej rozpraw. Roszczenie musi być poparte dowodami W celu jego udokumentowania mogą zostać powołani świadkowie. Sąd może również powołać biegłego. Procedura ta trwa w Polsce minimum 4 miesiące a często nawet ponad rok.
 • Procedura Europejskiego Nakazu Zapłaty: Jeśli mamy do czynienia z niezakwestionowanym roszczeniem międzynarodowym, możliwe jest wszczęcie procedury Europejskiego Nakazu Zapłaty. Prowadzący Państwa sprawę adwokat może ocenić czy sąd w Państwa kraju jest sądem właściwym, a co za tym idzie czy może on rozstrzygać o Państwa międzynarodowym sporze. Podczas tej procedury wypełniony przez wierzyciela formularz zostaje złożony do sądu, który wydaje na jego podstawie Europejski Nakaz Zapłaty. Jest on automatycznie uznany za wykonalny, również w kraju, w którym zostanie wykonany, bez konieczności stwierdzania jego wykonalności. Dłużnikowi przysługuje 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli w podanym terminie nie nastąpi reakcja ze strony dłużnika, nakaz zapłaty stanie się prawomocny. Europejski Nakaz Zapłaty może być przeprowadzony w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz ma zastosowanie jedynie w przypadku spraw niezakwestionowanych, czyli spraw gdzie nie ma sporu co do roszczenia. Procedura ta charakteryzuje się  krótkim czasem trwania oraz niskimi kosztami.

NASI SPECJALIŚCI DS. WINDYKACJI

Kancelaria Bierens posiada duży zespół prawników zajmujących się windykacją należności, składający się z adwokatów, radców prawnych oraz specjalistów ds. windykacji. Dbamy o to, aby Twoja sprawa była prowadzona przez właściwego specjalistę. W większości przypadków jest to osoba z doświadczeniem w Twojej branży lub specjalizująca się w windykacji należności w kraju, w którym znajduje się Twój dłużnik. W ten sposób masz pewność, że nad Twoją sprawą zawsze będzie pracował właściwy prawnik windykacyjny.