Bierensgroup.com jest stroną internetową Bierens Advocaten B.V., Bierens Incasso B.V. en Bierens Beheer B.V., nazywana dalej “Bierensgroup”.

Bierens Group liczy się z ochrona Państwa prywatności. Otrzymane od Państwa poprzez niniejszą stronę internetową jak i w inny sposób dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującą regulacją prawną w tym zakresie i będą wykorzystywane w sposób określony w tym oświadczeniu.

Oświadczenie dotyczy przetwarzania danych klientów i prospektów, dla celów marketingowych oraz przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie wskazuje w jaki sposób Bierens Group Państwa dane osobowe otrzymuje, które dane osobowe przetwarza, do jakich celów oraz jakie są Państwa prawa zgodnie z regulacjami RODO o ochronie danych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w sposób określony w tym oświadczeniu.

1. Dla kogo kierowane jest to oświadczenie?

Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności skierowane jest do wszystkich osób, których dane w związku z prowadzonymi dla nich sprawami bądź dla celów marketingowych Bierens Group przetwarza. Są to zarówno klienci jak i potencjalni klienci, którzy wyrazili chęć otrzymywania naszych wiadomości czy zaproszeń do udziału w seminariach, prezentacjach czy innych wydarzeniach.

2. Otrzymane dane personalne

Bierens Group przetwarza Państwa własne dane, które Państwo przekazują w związku z przekazana sprawa czy tez podczas kongresów, spotkań, organizowanych seminariów itp.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać używane do następujących celów:

 1. w celu świadczenia lub ulepszania usług;
  1. Modelowanie predykcyjne;
  2. Scoring (stosowany w celu poprawy komunikacji i/lub szansy na wyzdrowienie)
 2. ulepszenia naszej strony internetowej;
 3. celow marketingowych:
  1. Nieuws (wiadomosci)
  2. Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar;
  3. Zopim Chat;
  4. Qandidate, Indeed;
  5. KiYoh, SurveyMonkey;
  6. Eventbrite, GotoWebinar.
 4. media społecznosciowe:
  1. Instagram;
  2. Twitter;
  3. LinkedIn;
  4. Facebook;
  5. Vimeo;
  6. Youtube.

4. Ciasteczka (cookies)

Celem optymalizacji odwiedzin naszej strony internetowej bierensgroup.com używamy anonimowych statystyk. Temu celowi służą ciasteczka. Ciasteczka są również używane do bezpośredniego korzystania z naszych mediów społecznościowych. W ustawieniach mogą Państwo wybrać, czy akceptują Państwo ciasteczka. Wystarczy to tylko raz zaznaczyć (do czasu ewentualnej zmiany ustawień).

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które zostają zapisane na Państwa komputerze. Zebrane informacje nie zawierają danych osobowych ani też nie prowadzą do identyfikacji. Wszystkie adresy IP pozostają anonimowe. Są 3 rodzaje ciasteczek:

4.1 Niezbędne ciasteczka
Ciasteczka te potrzebne są dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Przykładem jest wybór akceptacji ciasteczek bądź jej odmowa. Ciasteczka te nie będą udostępniane osobom trzecim.

4.2 Ciasteczka analizujące
Ciasteczka te używane są do analizy strony internetowej i sporządzania statystyk celem optymalizacji działania tej strony. Do tego celu używamy programu Google Analytics. Google może te informacje udostępnić podmiotom trzecim o ile będzie do tego prawnie zobowiązany bądź tez o ile te podmioty trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Nie mamy na to żadnego wpływu. Nie wyraziliśmy zgody wobec Google do udostępniania tych informacji.

4.3 Media społecznosciowe Plugins (wtyczki)
Są to ciasteczka, które są umieszczane przez podmioty trzecie, w naszym przypadku przez Facebook,Twitter, LinkedIn i YouTube (Google). Ciasteczka te umożliwiają bezpośrednie udostępnianie wiadomości poprzez te media społecznosciowe. Nie mamy wpływu na to w jaki sposób Facebook, Twitter, LinkedIn oraz YouTube (Google) obchodzi sie z uzyskanymi informacjami. W tym celu odsyłamy Państwa do regulaminów Facebook, Twitter, LinkedIn oraz Google.

Jeśli kontaktują sie Państwo z nami poprzez media społecznościowe możliwym jest, iż oprócz informacji, które Państwo nam świadomie przekazujecie, udostępniacie nam również inne informacje. Otrzymujemy wtedy na przykład Państwa nazwisko, profil czy zainteresowania. Udostępniane dane są uzależnione od tego jakie preferencje zostały przez Państwa wybrane.

O ile chcielibyście Państwo zasięgnąć więcej informacji odnośnie danych, które posiadamy czy tez zmiany ustawień, zapraszamy na stronę internetową i odsyłamy do regulaminów dostawców mediów społecznościowych.

5. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu, kiedy poinformują Państwo Bierens Group, iż nie życzą sobie otrzymywać dłużej naszych wiadomości, zaproszeń na seminaria, warsztaty, wydarzenia czy innej elektronicznej korespondencji.

Państwa dane osobowe zostaną usunięte bądź staną się anonimowe gdy:
 • okaże się, ze Państwa adres e-mailowy nie jest dłużej w użyciu (np. kiedy otrzymamy informacje o bledzie);
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane i/ lub przechowywane w oparciu o udzielone pozwolenie, które następnie zostanie wycofane;
 • uzasadniony interes w oparciu o który Państwa dane osobowe są przetwarzane wygaśnie, np.:
 • Państwa firma przestaje istnieć;

6. Państwa prawa

Macie Państwo prawo poprosić Bierens Group o wgląd do Państwa danych osobowych i/ lub o uzupełnienie tych danych, ich polepszenie, usuniecie bądź ukrycie i/ lub ograniczenie, i/ lub o otrzymanie tych danych w uporządkowanej, aktualnej i czytelnej formie. O ile jest mowa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes, macie Państwo prawo sprzeciwić się temu przetwarzaniu.

Prośby takie należy kierować do:

Data Protection Officer (DPO)Inge Tan-Beulen
Tel.+31 (0)413 311 777
Emaildatasecurity@bierensgroup.com

Również macie Państwo prawo złożyć skargę do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych a osoby trzecie

Bierens Group podjęła odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne aby Państwa dane osobowe ochronić przed utratą czy jakimkolwiek bezprawnym przetworzeniem. Środki te zostały opisane w Polityce Bezpieczeństwa Informacji Grupy Bierens, która posiada certyfikat ISO:27001. Bierens Group nie dzieli sie Państwa danymi osobowymi z podmiotami trzecimi w celach marketingowych. Bierens Group może zorganizować jakieś przedsięwzięcie z innym podmiotem. W takiej sytuacji będą udostępnione tylko takie dane kontaktowe, które są niezbędne do zorganizowania tego przedsięwzięcia.

8. Zmiany niniejszego oświadczenia

Bierens Group zastrzega sobie prawo do tego aby niniejsze oświadczenie w każdym dowolnym momencie z jakiekolwiek przyczyny zmienić. Oczywistym jest, iż dokona tych zmian zachowując granice zgodne z polityka prywatności. W sytuacji, kiedy zmiany miałyby mieć znaczący charakter, poinformujemy Państwa o nich.

9. Pytania

Pytania czy uwagi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych należy kierować do:

Data Protection Officer (DPO)Inge Tan-Beulen
Tel.+31 (0)413 311 777
Emaildatasecurity@bierensgroup.com