Jedyny który idzie dalej niż No Win, No Fee

Naszą misją jest całkowite odzyskanie kosztów windykacji od dłużnika, tak ażeby Państwo nie ponosili żadnych kosztów. Zasady, które wyznajemy na tym się bowiem opierają.

Zlecenie windykacji

Koszty windykacji na rachunek dłużnika

Maksymalny rezultat dla zleceniodawcy: taki jest cel działania kancelarii Bierens Incasso Advocaten. Doświadczenie pokazuje, iż w większości spraw udaje się je nam po przeprowadzeniu windykacji rozliczyć w taki sposób, iż po odliczeniu kosztów pozostanie dla Państwa kwota główna. Idziemy zatem dalej niż No Win, No Fee. Jako jedyni.

Sprawy windykacji

Sprawy windykacji to sprawy, w których zazwyczaj dłużnik raczej ciężko może poważnie zakwestionować istnienie wierzytelności. W sytuacji, kiedy dłużnik zdecydowanie podważa wierzytelność, zgodnie z zasadami obowiązującymi adwokatów, jesteśmy zobowiązani prowadzi c sprawę rozliczać się z Państwem na podstawie umówionej taryfy godzinowej. W takim przypadku z wyprzedzeniem omówimy z Państwem czy decydują się Państwo na kontynuowanie prowadzenia sprawy i jaka będzie wysokość naszego wynagrodzenia (taryfy godzinowej).