Termin przedawnienia roszczeń wobec hiszpańskich klientów

|
Author:
1 min.

Posiadają Państwo hiszpańskich kontrahentów oraz niezapłacone przez nich faktury, których termin płatności już dawno minął? Jeśli tak, należy w takiej sytuacji wezwać hiszpańskich dłużników do zapłaty. Ile jednak mamy na to czasu? Czy nasza faktura nie jest przedawniona?

Kiedy mówimy o przedawnieniu w myśl prawa hiszpańskiego oraz w jaki sposób można takie przedawnienie powstrzymać lub go uniknąć?

Poniższy artykuł przybliży Państwu pojęcie przedawnienia w Hiszpanii oraz pokaże jak zapobiec przedawnieniu roszczeń wobec hiszpańskich dłużników.

Zmiana terminu przedawnienia roszczeń

W Hiszpanii istnieje termin przedawnienia dla faktur. Chodzi tu o odroczenia terminu płatności, który powstał na skutek zobowiązania np. na skutek sprzedaży towarów. Jeśli mamy jednak do czynienia ze szczególnymi zobowiązaniami np. w transporcie, odszkodowaniach lub profesjonalnych usługach itp. inne terminy przedawnienia mają zastosowanie.

Dawniej ogólny termin przedawnienia wynosił 15 lat, jednak od listopada 2015 roku termin ten został zmieniony i wynosi 5 lat. Termin przedawnienia zaczyna się liczyć od momentu, kiedy roszczenie stało się wymagalne, co ma miejsce w momencie gdy ustalony termin płatności minął. Po pięciu latach od momentu, w którym upłynął termin płatności, faktura jest przedawniona.

Powstrzymanie terminu przedawnienia według kodeksu

Aby uniknąć przedawnienia, mają Państwo – jako wierzyciele możliwość powstrzymania przedawnienia. Ustawowy termin przedawnienia zaczyna się wtedy liczyć od nowa. Informacje na temat tego w jaki sposób terminy przedawnienia mogą zostać wstrzymane w Hiszpanii znajdziemy zarówno w kodeksie handlowym jak i cywilnym. Według obydwu kodeksów pisemne uznanie długu jest ważnym instrumentem służącym powstrzymaniu przedawnienia. Gdy takiego uznania nie ma, podejście do powstrzymania przedawnienia w powyższych kodeksach jest różne .

Według kodeksu cywilnego aby powstrzymać przedawnienie wystarczającym jest wysłanie pozasądowego wezwania do zapłaty. Według kodeksu handlowego natomiast jedynie procedura sądowa może powstrzymać przedawnienie.

Treść wezwania do zapłaty udowodniona przy pomocy burofaxu

Aby powstrzymać przedawnienie istotne jest udowodnienie treści wezwania do zapłaty. Zwykły list wzywający dłużnika do zapłaty wysłany pocztą lub e-mailem, może zostać uznany za niewystarczający gdyż można np. manipulować treścią wiadomości e-mail. Również list polecony z potwierdzeniem doręczenia jest niewystarczający, gdyż może dojść do wysłania samej koperty bez listu. Aby wyjść naprzeciw tym problemom istnieje w Hiszpanii szczególny sposób wysyłania listów poleconych – a mianowicie burofax. Burofax potwierdza nie tylko otrzymanie listu, ale również jego treść. Hiszpańskie sądy uznają wiec użycie burofaxu jako ewidentnego dowodu pozasądowych wezwań do zapłaty.

A wiec jeśli chcą Państwo powstrzymać przedawnienie poprzez wysłanie wezwania do zapłaty należy zadbać o to aby zostało ono wysłane za pomocą burofaxu. W sytuacji gdyby doszło do rozprawy, będą mogli Państwo udowodnić, iż dłużnik otrzymał wezwanie oraz jaka była jego treść.

Jeśli mają Państwo pytania związane z tym tematem lub chcą się Państwo dowiedzieć jak możemy Państwu pomoc zapraszamy do kontaktu z hiszpańskim działem kancelarii Bierens. Nasi hiszpańscy adwokaci chętnie służą radą jeśli mają Państwo problem z hiszpańskimi klientami, którzy nie płacą Państwa faktur.