Międzynarodowe sądowe procedury windykacyjne

Twój zagraniczny klient nie płaci faktury? Jeśli tak, możesz podjąć przeciwko niemu kroki prawne. Prawne możliwości dochodzenia należności są różne w zależności od kraju. Każdy kraj europejski ma mianowicie własny system prawny i zasady. Nie ma uniwersalnych przepisów regulujących windykację we wszystkich krajach. Wiele krajów europejskich dysponuje dosyć podobnymi opcjami prawnymi, jednak szczegóły tych procedur różnią się w zależności od kraju. Poniżej przedstawiamy procedury, które występują w prawie każdym kraju europejskim. Oprócz nich każdy kraj dysponuje swoimi odrębnymi procedurami.

Postępowanie zwykłe

W prawie każdym kraju europejskim można wszcząć postępowanie zwykłe przeciwko swojemu klientowi. Zdarza się to często w sytuacji sporu prawnego. Obie strony muszą wtedy uzasadnić i obronić swoje stanowisko w sądzie podczas rozprawy sądowej. Ta procedura jest inna w każdym kraju. Ponadto niektóre kraje dysponują innymi możliwościami, które mogą okazać się korzystniejsze w Twojej sytuacji. Prawnik z danego kraju może powiedzieć Ci więcej na ten temat.

Procedura nakazu zapłaty

W niektórych krajach europejskich, takich jak Grecja, Włochy i Francja, w sytuacjach gdy klient nie płaci istnieje możliwość zainicjowania procedury nakazu zapłaty. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy roszczenie nie jest zakwestionowane, nie ma sporu. W większości krajów procedura ta jest stosunkowo tania i szybka. Adwokat zwraca się do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Jeżeli jednak dłużnik wniesie sprzeciw, należy wszcząć postępowanie zwykle.

Zajęcie

Ponieważ uzyskanie orzeczenia sądu często zajmuje trochę czasu, w wielu krajach istnieje możliwość zajęcia mienia dłużnika. Dłużnik nie może wtedy korzystać ze swoich aktywów, dopóki sąd nie wyda orzeczenia. Nasi adwokaci chętnie wyjaśnią Tobie, czy w Twojej sytuacji możliwe jest zajęcie mienia dłużnika.

Procedura europejskiego nakazu zapłaty

Oprócz tego, że każdy kraj ma swoje własne procedury prawne odzyskiwania należności, istnieje jedna procedura prawna, która jest wszędzie w Europie taka sama, a mianowicie procedura europejskiego nakazu zapłaty. Procedurę tę można zastosować, jeśli zarówno Twoja firma, jak i firma klienta znajdują się w państwie członkowskim UE i ma zastosowanie do niezakwestionowanych roszczeń międzynarodowych. Należy wypełnić wtedy standardowy formularz, który wysyła się do sądu. Sąd wydaje następnie europejski nakaz zapłaty. Dłużnik ma wtedy 30 dni na wniesienie sprzeciwu. Jeśli dłużnik nie zareaguje, składasz wniosek o uprawomocnienie nakazu. Nakaz taki jest ważny i wykonalny w każdym państwie członkowskim UE.

Więcej informacji

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat sądowych procedur w sprawach windykacyjnych? Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci chętnie co do możliwości w Twojej konkretnie sytuacji.