O roszczeniu zakwestionowanym mówimy wtedy , kiedy dłużnik uważa, iż istnieje przyczyna dla której nie musi on zapłacic faktury. Na przykład twierdzi on, iż nie wywiązaliście się Państwo z zobowiązania w sposób w jaki wynika to z umowy. By doszło zatem do płatności należy najpierw rozwiązać istniejący konflikt. Samo wysłanie wezwania do zapłaty nie wystarczy w takiej sytuacji. Przedstawimy kilka sugestii jak postąpić w takiej sytuacji.

Sugestie jak dochodzić roszczeń zakwestionowanych

Co możecie zrobić Państwo sami?

  • Sprawdź uzgodnienia zawarte z klientem. Przejrzyj podpisane umowy, ogólne warunki czy też inne uzgodnienia dokonane z klientem. Zweryfikuj czy dokumenty te zostały poprawnie zawarte i użyte; w przeciwnym razie nie będą one ważne. W razie wątpliwości skonsultuj się z prawnikiem;
  • Skontaktuj się z klientem i oceń czy możliwe jest rozwiązanie problemu. W szczególności oceń czy argumenty klienta są uzasadnione czy po prostu chce się on jedynie uchylić od obowiązku płatności. Jeśli próbuje się on jedynie uchylić od płatności, daj mu wyraźnie do zrozumienia, iż jeśli nie zapłaci, podejmiesz kroki sądowe;
  • Skorzystaj z usług wyspecjalizowanego prawnika. Nie jesteś w stanie rozwiązać sporu z klientem? Zaangażuj prawnika. Im szybciej zajmie się on sprawą, tym wcześniej konflikt będzie rozwiązany. Dodatkowo, im wcześniej zaangażujesz prawnika, tym większe szanse na rozwiązanie problemu bez konieczności wszczynania procedury sądowej.

Skorzystanie z procedury sadowej w dochodzeniu roszczeń zakwestionowanych

Jeśli konflikt nie może być w sposób satysfakcjonujący rozwiązany, można wszcząć procedurę sądową celem poddania sprawy rozstrzygnięciu przez sąd. Jeśli twój klient twierdzi, iż nie zapłacił ponieważ nie wywiązałeś się z zobowiązania, oczywiście będzie musiał on to udowodnić. Ostatecznie sąd rozstrzygnie w sprawie.

Jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem opinii prawnej dotyczącej roszczenia zakwestionowanego?

Skontaktuj się z nami jak najszybciej. Posiadamy zespół wyspecjalizowanych prawników, którzy pomogą Państwu rozstrzygnąć spór. Posiadamy szeroką wiedzę oraz doświadczenie w rozwiazywaniu spraw związanych z zakwestionowaniem roszczeń. Zastosujemy właściwą dla Państwa sytuacji strategię. Oczywiście mogą Państwo zawsze liczyć na naszą uczciwą opinię co do szans powodzenia oraz przewidywanych kosztów. W ten sposób będą Państwo z góry wiedzieli czego się spodziewać.