Windykacja w Belgii 

 • Przekazanie sprawy w zaledwie 2 minuty
 • Holendersko-, niemiecko- i francuskojęzyczni prawnicy specjalizujący się w windykacji międzynarodowej
 • Kompleksowe wsparcie na etapie przedsądowym i sądowym
 • Windykacja długów w Brukseli, Antwerpii czy Gandawie? Nasz wskaźnik sukcesu wynosi 95%, niezależnie od miasta
 • "No Win, No Fee": brak rezultatów to brak prowizji
Ocena 9,0 oparta o 1160 opinii klientów
Debt Collection Belgii
Poznaj naszych belgijskich specjalistów do spraw windykacji

Jeśli szukasz skutecznych i natychmiastowych rozwiązań w zakresie windykacji należności w Belgii, możesz być pewien, że Kancelaria Bierens stanie na wysokości zadania. Nasz zespół, dysponujący większymi zasobami niż standardowe agencje windykacyjne w Belgii, pomoże Ci przezwyciężyć różnice językowe, kulturowe i prawne występujące w kontaktach z belgijskimi dłużnikami. Korzystamy z różnych środków prawnych, w tym: wgląd do CBB (centralny rejestr przejęć, przekazywania uprawnień, cesji oraz zbiorowego rozliczania długów) czy możliwość złożenia wniosku o przedterminowe zajęcie majątku dłużnika. Działamy na zasadzie "No Win, No Fee", a w razie potrzeby nasi prawnicy mogą rozpocząć w Twoim imieniu belgijskie procedury prawne, np. Bodemprocedure.

Ze względu na to, że przepisy obowiązujące w Belgii mogą różnić się od tych w Twoim kraju, warto bliżej zapoznać się z tymi regulacjami i zaufać specjalistom ds. windykacji międzynarodowej. Dowiedz się, jak nasi eksperci mogą pomóc Ci odzyskać należności w Belgii lub wypełnij niezobowiązujący formularz kontaktowy.

 
Zgłoś swoją sprawę przed 16:00, a zaczniemy działać już dzisiaj!

Jak wygląda windykacja w Belgii? Odzyskujemy niezapłacone faktury w 8 prostych krokach

 • Krok 1: Zgłoś swoje roszczenie tutaj. Potrzebne nam będą dane Twojej firmy, dane dłużnika i informacje dotyczące nieopłaconej faktury w Belgii.
 • Krok 2: Wysyłamy do Twojego dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jest ono dostosowane do Twojej sprawy i napisane w języku holenderskim, niemieckim lub francuskim, w zależności od tego, jakim językiem posługuje się Twój belgijski dłużnik.
 • Krok 3: Rozpoczynamy nasze rozpoznanie od weryfikacji Twojego belgijskiego kontrahenta, w tym sprawdzenia raportów kredytowych i lokalnych baz danych, takich jak CBB (centralny rejestr przejęć, przekazywania uprawnień, cesji oraz zbiorowego rozliczania długów). Zanim przystąpimy do zabezpieczenia wierzytelności na majątku dłużnika przeprowadzamy analizę wypłacalności. Pozwala nam to również zrozumieć, dlaczego faktura nie została opłacona i pomaga określić indywidualny plan działania w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.
 • Krok 4: Omawiamy z Tobą strategię działania, rozważając łagodne bądź silniejsze środki perswazji. Co więcej, możesz śledzić status swojej sprawy przez całą dobę, 24/7 za pośrednictwem naszego portalu online.
 • Krok 5: Co w przypadku gdy Twój belgijski dłużnik nie odpowie na wezwanie do zapłaty? Bez obaw! Nasze wysiłki nie kończą się tutaj. W dalszej kolejności dzwonimy lub wysyłamy e-maila do dłużnika. Bezpośredni kontakt z dłużnikiem zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się nieporozumień.
 • Krok 6: Przed rozpoczęciem procedur sądowych, ostatnim krokiem jest złożenie dłużnikowi wizyty na miejscu. Komornik odwiedzi klienta w celu dokonania oceny sytuacji, sporządzenia spisu inwentarza i dostarczenia wezwania do zapłaty. Dzięki temu uzyskamy aktualne informacje na temat sytuacji finansowej dłużnika. Na podstawie tej analizy możemy udzielić konkretnych wskazówek dotyczących dalszych działań.
 • Krok 7: W niektórych przypadkach możemy wnioskować o przedterminowe zajęcie majątku dłużnika. By to osiągnąć nie zawsze wymagane jest skierowanie sprawy do sądu. Możliwe jest również zajęcie aktywów na podstawie aktu notarialnego poświadczającego istnienie należności bezspornej od osoby trzeciej. Muszą być jednak spełnione pewne warunki. Na przykład, jeśli dłużnik nie zostanie powiadomiony o zajęciu z wyprzedzeniem, może się od niego odwołać.
 • Krok 8: Rozwiązujemy aż 95% spraw na drodze polubownej (bez interwencji sądu). Dzięki specjalistycznej wiedzy naszych międzynarodowych prawników i szeregowi różnych metod, którymi dysponujemy, aby dotrzeć do dłużników w Belgii, możemy sprawnie wyegzekwować Twoje należności. Jeśli dłużnik odmawia zapłaty lub kwestionuje sprawę, możemy w porozumieniu z Tobą kontynuować ją na etapie prawnym. Zanim jednak to zrobimy, dokładnie omówimy dostępne opcje i możliwe koszty.
 
Zgłoś swoją sprawę przed 16:00, a zaczniemy działać już dzisiaj!

Komunikujemy się z dłużnikiem w jego języku: Poznaj naszych belgijskich prawników

Dzięki zespołowi belgijskich prawników możemy pokonać wszelkie bariery językowe i kulturowe. Nasi specjaliści kontaktują się z dłużnikiem w jego ojczystym języku i znają belgijską kulturę organizacyjną. Z naszego doświadczenia wynika, że przynosi to najlepsze rezultaty. Z racji tego, że nasze działania uwzględniają komunikację, w tym sporządzanie pism, w rodzimym języku dłużnika, jest on bardziej skłonny do zwrócenia należności. Ponadto, przykładamy dużą wagę do tego, aby dłużnik był w pełni świadomy konsekwencji związanych z niedotrzymaniem płatności.

Niezobowiązująca porada

Tak, zgadzam się z polityką prywatności dotyczącą ochrony danych osobowych.

Koszty windykacji należności w Belgii: zasada "No Win, No Fee"

Odzyskując pieniądze od dłużników w Belgii naszym priorytetem jest windykacja bez interwencji sądu. W przypadku rozwiązywania sprawy pozasądowo, działamy na zasadzie „No Win, No Fee”, w ramach której pobieramy jedynie opłatę administracyjną w wysokości €185,-, a tzw. prowizję „success fee” naliczamy dopiero od odzyskanej kwoty długu. Dzięki opłacie administracyjnej możemy przeprowadzić weryfikację dłużnika i zastosować najlepszą strategię działania. Największą zaletą tego rozwiązania jest to, że jeśli uda nam się odzyskać całą kwotę główną, w tym odsetki i koszty windykacji od Twojego dłużnika, Ty nie pokryjesz żadnych wydatków. Zależy to jednak od kwoty i stopnia skomplikowania sprawy. Jakie korzyści płyną z usług windykacyjnych kancelarii Bierens w Belgii?

 • Bezpośredni kontakt z Twoim przedstawicielem
 • Bezpośredni kontakt telefoniczny i mailowy z Twoim belgijskim dłużnikiem
 • Spersonalizowane podejście do sprawy
 • Dostęp do największych krajowych i międzynarodowych baz danych dotyczących windykacji B2B
 • Znakomita znajomość lokalnej kultury organizacyjnej i zachowań płatniczych
 • Szeroki zakres wiedzy na temat krajowych i zagranicznych procedur sądowych
 • Praktyczne i rzetelne porady prawne w sprawie windykacji sądowej

Jeśli konieczne będzie wszczęcie postępowania sądowego, uprzednio ustalimy wysokość stałej lub godzinowej stawki. Pełny przegląd naszych opłat można znaleźć tutaj.

No win No fee
Incasso in België

Przepisy dotyczące windykacji obecne w Belgii

Przepisy dotyczące windykacji należności w Belgii mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twoim kraju. Często przestrzeganie lokalnych procedur przynosi lepsze efekty w szybszym tempie. Z udziałem naszego prawnika z Belgii, możemy zainicjować następujące procedury w Twoim imieniu:

Bodemprocedure: postępowanie zwykłe

Zwykłe postępowanie cywilne to popularny sposób dochodzenia roszczeń, niezależnie od tego, czy są one sporne, czy nie. Jeśli sprawa nie może zostać rozstrzygnięta podczas wstępnego przesłuchania, sąd ustala harmonogram składania oświadczeń. Następnie obie strony przedstawiają swoje stanowisko w oparciu o dokumenty przedłożone sądowi.

Z reguły, istnieją 3 terminy, w których obie strony muszą udzielić odpowiedzi. Dwa z nich są przeznaczone dla dłużnika, a jeden dla wierzyciela. W niektórych przypadkach może być również 5 terminów (3 dla dłużnika i 2 dla wierzyciela). Każda ze stron ma co najmniej miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Po upływie terminów ustalana jest data rozprawy, na której ogłaszany jest wyrok sądowy.

Enforcement order
Regular proceeding €6000 onwards

Egzekucja należności w Belgii

Po ogłoszeniu wyroku sądowego w sprawie długu w Belgii, kolejnym krokiem będzie egzekucja komornicza. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej wyroki uzyskane w państwie członkowskim UE są uznawane również w innych krajach UE. W celu wykonania egzekucji komorniczej w Belgii, która została zlecona poprzez wyrok sądowy w Polsce, sąd musi wydać specjalne zaświadczenie. Jest ono następnie wysyłane do komornika w Belgii wraz z treścią orzeczenia sądowego.

Następnie sąd w Belgii podpisuje dokument upoważniający komornika do wykonania wyroku. Dłużnik otrzymuje decyzję sądu nakazującą spłacenie długu. Jeżeli belgijski dłużnik odmawia zapłaty nawet po ogłoszeniu wyroku, komornik może przystąpić do zajęcia i sprzedaży mienia. Zostaje wyznaczona data publicznej sprzedaży zajętych aktywów. Czas trwania tej procedury zależy od dwóch czynników:

 • Liczby czynności, które komornik musi wykonać w związku z egzekucją komorniczą.
 • To, czy dłużnik podniesie zarzuty, czy też nie.

Tylko belgijski komornik jest uprawniony do wykonania egzekucji należności. Z uwagi na ścisłą współpracę naszych belgijskich prawników z komornikami w Belgii, nie jest to dla nas przeszkodą. Dzięki temu możemy sprawnie zadziałać w Twojej sprawie po otrzymaniu tytułu egzekucyjnego od sądu.

Termin przedawnienia w Belgii

Nieuregulowana faktura nie może być ściągana w nieskończoność. Gdy faktura ulegnie przedawnieniu, nie można odzyskać niezapłaconej kwoty w drodze interwencji sądowej. Dlatego warto wiedzieć, że okres przedawnienia roszczeń o zapłatę w Belgii wynosi 10 lat. Okres ten rozpoczyna się z upływem terminu spłaty faktury, czyli w momencie gdy faktura staje się wymagalna.

Możliwe jest zabezpieczenie faktury przed upływem terminu przedawnienia poprzez jego przerwanie. Przerwanie zatrzymuje i resetuje okres przedawnienia. W Belgii istnieją 3 sposoby przerwania biegu przedawnienia:

 • Formalne uznanie długu przez dłużnika, np. list od dłużnika potwierdzający niewywiązanie się z płatności za fakturę
 • Wezwanie dłużnika do sądu
 • Zawiadomienie o nieuiszczeniu należności za potwierdzeniem odbioru, wysłane przez prawnika. Zawiadomienie to musi spełniać określone warunki.

O ile w przypadku roszczeń o zapłatę obowiązuje 10-letni okres przedawnienia, o tyle w przypadku roszczeń wynikających z prawa transportowego okres przedawnienia wynosi 1 rok.

Cheque enforcement

Czym wyróżniamy się wśród firm windykacyjnych w Belgii?

 • Najwyższy wskaźnik sukcesu w Belgii na poziomie 95%
 • Najsprawniejsze metody odzyskiwania długu w Belgii na drodze przedsądowej i sądowej
 • „No Win, No Fee”: brak rezultatów to brak prowizji, pobieramy wówczas jedynie opłatę podstawową
 • Natychmiastowe działanie po powierzeniu sprawy
 • Portal online: możliwość monitorowania postępów windykacji przez całą dobę 24/7

“Czy wiesz, że podczas postępowania sądowego w Belgii istnieją określone terminy, w których dłużnik i wierzyciel muszą odpowiedzieć na wezwanie?”

International debt collection

Międzynarodowe procedury windykacyjne w Belgii

Bez względu na to, gdzie znajduje się dłużnik, nasi prawnicy mogą pomóc wierzycielom w windykacji długów w dowolnym miejscu na świecie, np. w Belgii. Jeśli zarówno Twoja firma, jak i firma dłużnika zarejestrowana jest w obrębie Unii Europejskiej, możemy wszcząć w Twoim imieniu Europejski Nakaz Zapłaty lub Europejskie Postępowanie w Sprawie Drobnych Roszczeń. Muszą jednak zostać spełnione określone warunki, które można omówić z naszymi prawnikami poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

ROZPOCZNIJ WINDYKACJĘ NALEŻNOŚCI W BELGII JUŻ DZIŚ!

Podczas gdy nasze belgijskie biuro zajmuje się odzyskiwaniem Twoich należności, Ty możesz skupić się na swojej działalności. Wypełnij nasz formularz kontaktowy w celu otrzymania bezpłatnej oceny sprawy lub skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby zlecić nam windykację długu już dziś.

 

contactperson

Niezobowiązująca porada

Tak, zgadzam się z polityką prywatności dotyczącą ochrony danych osobowych.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące windykacji należności w Belgii

Jak wygląda windykacja należności w Belgii?

Windykacja należności w Belgii zawsze rozpoczyna się fazą pozasądową, w której wysyłamy dłużnikowi wezwanie do zapłaty i kontaktujemy się z nim telefonicznie. Jeśli dłużnik kwestionuje roszczenie lub nie odpowiada, możemy omówić z Tobą inne opcje, w tym dalsze postępowanie prawne.

Jak odzyskujecie dług w Belgii?

Nasza strategia windykacyjna rozpoczyna się od fazy polubownej, bez interwencji sądu. W przypadku braku rezultatów na Twój wniosek podejmiemy działania prawne. Nasze podejście jest stanowcze, ale jednocześnie oparte na poszanowaniu Twoich kontrahentów. Co więcej, będziemy na bieżąco informować Cię o przebiegu i statusie sprawy.

Jakie są koszty postępowania windykacyjnego w Belgii?

Prowadzimy wszystkie sprawy pozasądowe na zasadzie "No Win, No Fee", również w Belgii. Płacisz tylko 185€ za koszty rozpoznania sprawy. Co więcej, naszym celem jest przeprowadzenie windykacji na koszt dłużnika, a więc odzyskanie kwoty głównej wraz z odsetkami i kosztami windykacji. Jeśli zdecydujesz się podjąć kroki prawne przeciwko dłużnikowi, przechodzimy na stawkę godzinową lub stałą. Nie mamy żadnych ukrytych kosztów, a przed podjęciem jakichkolwiek działań zawsze konsultujemy się z naszymi klientami.

Jak długo trwa przeciętnie proces windykacji w Belgii?

To zależy od sytuacji i dłużnika. Przed rozpoczęciem sprawy, nasz prawnik poinformuje Cię o szacowanym czasie jej trwania. Zawsze zaczynamy od etapu windykacji polubownej. Proces ten trwa stosunkowo krótko, ponieważ nakładamy na dłużnika limit czasowy na dokonanie płatności. Jeśli dłużnik nie podejmie żadnych kroków, nasz prawnik może w ciągu kolejnych 4 tygodni przedstawić oczekiwany wynik sprawy lub plan na dalsze działanie. Jeśli natomiast będzie konieczne postępowanie sądowe, proces windykacji potrwa dłużej. Czas trwania zależy od postępowania sądowego i tego, czy dłużnik podniesie zarzut.

Kiedy sprawa jest kierowana do sądu?

Preferujemy dochodzenie roszczeń bez interwencji sądu. Dlatego zawsze rozpoczynamy windykację na etapie polubownym. Jeśli dłużnik nie odpowiada lub kwestionuje roszczenie, dopiero wtedy przystępujemy do windykacji sądowej. Zawsze jednak robimy to w porozumieniu z naszym klientem.

Jakie mam szanse na skuteczną windykację w Belgii?

Szansa na pomyślne odzyskanie należności zależy od charakteru sprawy. Aż 95% spraw, które rozwiązujemy, kończy się sukcesem na zasadzie "No Win, No Fee". Nasi specjaliści i prawnicy dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej i najskuteczniej odzyskać Twoje należności. Możesz liczyć na nas w kwestii rzetelnych i praktycznych porad, które doprowadzą do najlepszych rezultatów.

Jakimi prawnymi narzędziami dysponujecie, aby odzyskać dług w Belgii?

Windykację w Belgii zawsze rozpoczynamy na etapie pozasądowym. Jeśli konieczne jest postępowanie sądowe, mamy do dyspozycji wiele narzedzi prawnych, takich jak Bodemprocedure. Wreszcie, po uzyskaniu w sądzie tytułu egzekucyjnego możemy zlecić wyegzekwowanie należności przez komornika w Belgii.

Jak długo trwa umorzenie długu w Belgii?

Zgodnie z belgijskimi przepisami dotyczącymi windykacji należności, faktury podlegają 10-letniemu okresowi przedawnienia. Jest to okres liczony od końca roku, w którym roszczenie stało się wymagalne. Okres przedawnienia faktur może zostać przerwany formalnym uznaniem długu przed dłużnika, wezwaniem do sądu lub zawiadomieniem o niewywiązaniu się z płatności za potwierdzeniem odbioru, wysłanym przez prawnika.

Jakie dokumenty są wymagane przy wnoszeniu sprawy do sądu?

Jeśli planujesz złożyć wniosek do sądu, istnieje kilka dokumentów, które są wymagane aby udowodnić Twoje roszczenie. Należy do nich kopia umowy z kontrahentem, obowiązujące zasady i warunki umowy („Terms and conditions”), potwierdzenie zamówienia, dowód dostawy, faktury i kopię korespondencji z dłużnikiem. Jeśli wymagane będą dodatkowe dokumenty, nasz prawnik poinformuje Cię o tym.

Co mogę zrobić, gdy mój dłużnik jest niewypłacalny?

Jeśli dłużnik nie jest w stanie zwrócić długu z powodu niewypłacalności, zachęcamy do konsultacji z naszymi prawnikami. Ze względu na różne przepisy dotyczące upadłości, nasi prawnicy mogą pomóc w określeniu szans na odzyskanie długu.