Posiadają Państwo belgijskiego klienta, który nie płaci Państwa faktur? Prowadząc interesy z belgijskim kontrahentem należy pamiętać, iż w Belgii mówi się więcej niż jednym językiem. Jest to również kraj gdzie koszty windykacji są relatywnie nieduże, a procedury długotrwale. Nasi belgijscy adwokaci dysponują środkami umożliwiającymi wywarcie na dłużniku spłaty zadłużenia. Państwa roszczenia będą więc skutecznie zaspokojone przez nasz zespół pracujący z biura w Antwerpii.

Belgijski klient nie płaci – wskazówki:

 • Jeśli Państwa klient nie płaci na czas koniecznie należy wysłać upomnienie. Powinno ono zawierać konkretny termin, w którym dłużnik ma dokonać wpłaty.
 • Termin płatności w Belgii to zazwyczaj 14 dni.
 • Radzimy zachować przyjazny charakter upomnienia. Czytający powinien odnieść wrażenie, iż wychodzą Państwo z założenia, że brak płatności wynika z pomyłki.

Windykacja-w-Belgii

Windykacja-w-Belgii

 • Nasi belgijscy adwokaci znają lokalne prawodawstwo

Nasi belgijscy adwokaci i prawnicy posiadają szerokie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu prawa i ustawodawstwa w Belgii. Oprócz tego znają tradycje handlowe oraz kulturę swojego kraju. Ułatwia to windykację należności u belgijskich dłużników.

 • Windykacja w języku niderlandzkim, francuskim oraz

Belgia jest krajem wielojęzykowym. Nasi adwokaci porozumiewają się zarówno w Państwa języku jak i w języku holenderskim, francuskim oraz niemieckim. Bariery językowe dla nas nie istnieją.

Zlecenie windykacji

 • Windykacja według potrzeb

Każdą sprawę windykacyjną powinno charakteryzować indywidualne podejście. Dlatego też nie pracujemy ze standardowymi procesami. Każde zlecenie windykacji oceniamy osobno. Dzięki temu możemy Państwu udzielić rzetelnej i indywidualnej porady prawnej.

 • Rzetelna opinia

Zawsze otrzymują Państwo rzetelną opinię co do szans na odzyskanie należności. Państwa interes jest dla nas najważniejszy, dlatego też zawsze szukamy najlepszego dla Państwa rozwiązania. Nasze wartości to nie bez przyczyny prawość oraz sprawiedliwość.

Proces windykacji w Belgii

W Belgii proces windykacji należności możemy podzielić na 2 etapy. Na etapie pozasądowym windykacja odbywa się bez udziału sędziego, na etapie sadowym natomiast udział sędziego jest nieunikniony. Jako kancelaria adwokacka możemy służyć Państwu pomocą na obu wyżej wymienionych etapach. Większość spraw, które prowadzimy w Belgii rozwiązujemy na etapie pozasądowym, a więc bez udziału sądu.

1. Windykacja pozasądowa

Wychodzimy z założenia, iż każdą nową sprawę windykacyjną należy zacząć od etapu pozasądowego. Staramy się unikać udziału sądu, gdyż zawsze jest to związane z dużymi kosztami. Nawiązujemy kontakt z Państwa belgijskim klientem i podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby Państwa dłużnik zapłacił należność. Na tym etapie posiadamy następujące możliwości:

 • Pisemne oraz telefoniczne wezwanie do zapłaty: Dłużnik wzywany jest do zapłaty zarówno pisemnie jak i telefonicznie. Zazwyczaj ustalony zostaje kilkudniowy termin na dokonanie wpłaty. Naliczone zostają również odsetki oraz koszty windykacji.
 • Ustalenie planu spłaty: Jeżeli zachodzi taka konieczność, ustalamy z dłużnikiem plan spłaty zadłużenia.
 • Wizja procedury sądowej: Często przedstawienie dłużnikowi samej wizji procedury sądowej wymusza na nim spłatę zadłużenia.
 • Zabezpieczenie: Istnieje możliwość wystąpienia o zabezpieczenie na  majątku dłużnika. W tym celu nie zawsze trzeba udawać się do sądu. Zajęcie majątku  może nastąpić również w oparciu o akt notarialny lub niezakwestionowaną fakturę podmiotu trzeciego. Musza być jednak spełnione określone warunki. Państwa dłużnik nie zostanie o takim działaniu uprzedzony jednak ma on możliwość wniesienia sprzeciwu.
 • Raport o sytuacji finansowej: Adwokat lub komornik sądowy mogą sprawdzić kondycję finansową Państwa dłużnika. Komornik odwiedza wtedy dłużnika w celu ustalenia rzeczywistej sytuacji na miejscu. Zwraca on też uwagę na inwentarz. Pozwala to nam uzyskać aktualny obraz jego sytuacji finansowej. Na podstawie takiego raportu otrzymują Państwo od nas opinie co do dalszego postępowania.

2. Windykacja sądowa

Jeśli Państwa dłużnik odmawia zapłaty na etapie pozasądowym, możemy w porozumieniu z Państwem przejść do etapu sądowego. Zawsze z góry informujemy Państwa o przewidywanych kosztach i rozpoczynamy działania dopiero po uzyskaniu Państwa zgody. W Belgii istnieje kilka procedur sądowych, które mają zastosowanie w postępowaniu windykacyjnym. Najważniejsze z nich zostaną omówione poniżej:

 • Postępowanie zwykłe: Aby zaspokoić Państwa roszczenie na drodze sądowej, nasi adwokaci muszą wezwać Państwa dłużnika do stawienia się na rozprawę. Jeśli mamy do czynienia z roszczeniem zakwestionowanym, oznacza to, iż Państwa dłużnik nie zgadza się z Państwa fakturą. W konsekwencji dłużnik posiada środki na zaspokojenie roszczenia lecz ma inne powody, dla których nie chce dokonać płatności. W takiej sytuacji na wniosek stron sąd ustala harmonogram postępowania tak, aby strony mogły się pisemnie ustosunkować do wzajemnych stanowisk. W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której obrona nie jest prowadzona i sędzia ogłasza wyrok.
 • Procedura Europejskiego Nakazu Zapłaty: Jeśli mamy do czynienia z niezakwestionowanym roszczeniem międzynarodowym, możliwe jest wszczęcie procedury Europejskiego Nakazu Zapłaty. Prowadzący Państwa sprawę adwokat może ocenić czy sąd w Państwa kraju jest sądem właściwym, a co za tym idzie czy może on rozstrzygać o Państwa międzynarodowym sporze. Podczas tej procedury wypełniony przez wierzyciela formularz zostaje złożony do sądu, który wydaje na jego podstawie Europejski Nakaz Zapłaty. Jest on automatycznie uznany za wykonalny, również w kraju, w którym zostanie wykonany, bez konieczności stwierdzania jego wykonalności. Dłużnikowi przysługuje 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli w podanym terminie nie nastąpi reakcja ze strony dłużnika, nakaz zapłaty stanie się prawomocny. Europejski Nakaz Zapłaty może być przeprowadzony w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz ma zastosowanie jedynie w przypadku spraw niezakwestionowanych, czyli spraw gdzie nie ma sporu co do roszczenia. Procedura ta charakteryzuje się  krótkim czasem trwania oraz niskimi kosztami.

Windykacja w Belgii

 • Upload claim
  Zleć nam windykację za pomocą formularza online
 • Start case
  Od razu zarejestrujemy Twoją sprawę
 • Send a demand letter
  Niezwłocznie wyślemy Twojemu dłużnikowi wezwanie do zapłaty
 • How to approach debtor?
  Razem ustalimy indywidualny plan działania w Twojej sprawie
 • Online portal 24/7
  Swoją sprawę będziesz mógł monitorować 24/7 za pomocą naszego portalu
 • Ask questions
  Masz pytania? W każdej chwili możemy Ci pomóc
 • Get invoice paid
  Twoja nieuregulowana faktura zostanie zapłacona
Zgłoś swoją sprawę przed 16:00, a nasz prawnik windykacyjny zacznie działać jeszcze dzisiaj! Prześlij swoje roszczenie.

NASI SPECJALIŚCI DS. WINDYKACJI

Kancelaria Bierens posiada duży zespół prawników zajmujących się windykacją należności, składający się z adwokatów, radców prawnych oraz specjalistów ds. windykacji. Dbamy o to, aby Twoja sprawa była prowadzona przez właściwego specjalistę. W większości przypadków jest to osoba z doświadczeniem w Twojej branży lub specjalizująca się w windykacji należności w kraju, w którym znajduje się Twój dłużnik. W ten sposób masz pewność, że nad Twoją sprawą zawsze będzie pracował właściwy prawnik windykacyjny.