Zmagają się Państwo jako przedsiębiorcy z niezapłaconymi fakturami? Poniżej znajdą Państwo cenne wskazówki jak odzyskać swoje wierzytelności.

Skontaktuj się z dłużnikiem

Jeśli faktury pozostają niezapłacone, należy skontaktować się z dłużnikiem możliwie szybko i zapytać jaka jest tego przyczyna. O ile prośba zapłaty nadal pozostaje bez odpowiedzi, należy wysłać pisemne wezwanie do zapłaty.

Wyślij oficjalne wezwanie do zapłaty

Oficjalne wezwanie do zapłaty to pismo, w którym wskazuje się dłużnikowi, że opóźnia się on z płatnością i wzywa się go do jak najszybszej zapłaty. Dodatkowo można umieścić w nim zapowiedź powzięcia kroków sądowych w przypadku niewywiązania się ze zobowiązania. W niektórych europejskich krajach wysłanie takiego wezwania jest konieczne zanim poweźmie się kroki sądowe.

Wezwanie do zapłaty wysłane przez adwokata z naszej kancelarii

W sytuacji kiedy Państwa faktury pozostają niezapłacone, możecie Państwo sami sporządzić i wysłać do dłużnika wezwanie, ale oczywiście możecie Państwo zlecić to naszej kancelarii. Często bowiem wezwanie otrzymane od adwokata wywiera dużo większe wrażenie i szansa, że dłużnik zapłaci jest zdecydowanie większa. Zwłaszcza, kiedy adwokat napisze, iż niezapłacenie poskutkuje wszczęciem procedury sądowej. Nasz zespół międzynarodowych prawników i adwokatów posiada dużą wiedzę i doświadczenie w odzyskiwaniu należności w Europie. Przez ponad 65 lat z sukcesem odzyskujemy należności na zasadzie No Win, No Fee.

Brak płatności faktury w terminie? Poweźmij kroki sądowe!

Jeśli Państwa dłużnik pomimo wysłania wezwania w dalszym ciągu nie płaci, należy rozważyć podjęcie kroków sądowych. Jaka procedura będzie najwłaściwsza, zależy od Państwa sytuacji. Każde państwo europejskie posiada swój własny system prawny, co oznacza, że w każdym kraju istnieją odmienne procedury służące dochodzeniu należności. Czy chcieliby Państwo zasięgnąć więcej informacji na temat procedur w jakimś kraju? Zapraszamy do skorzystania z naszego e-book.

Windykacja prowadzona przez naszych prawników

Nasi prawnicy z chęcią wesprą Państwa w odzyskaniu należności. Zapraszamy do przekazania sprawy jeszcze dzisiaj. Nasi specjaliści niezwłocznie wezmą sprawy w swoje ręce.