Opóźniona zapłata w transakcjach handlowych jest częstym problemem w wielu dziedzinach biznesu. W takim przypadku należy wysłać wezwanie do zapłaty do klienta. To jest formalne pismo, w którym należy zażądać zapłaty albo innego działania od Państwa klienta. Często jest to także ostatnia czynność przed podjęciem kroków prawnych.

Po co wysyłać wezwanie do zapłaty?

W niektórych krajach europejskich sądy wymagają formalnego wezwania do zapłaty przed podjęciem kroków prawnych. Nawet jeśli jednak gdy wezwanie do zapłaty nie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, doradzamy wysłanie wezwania do zapłaty. Wysłanie wezwania do zapłaty pokazuje bowiem Państwa klientowi, że poważnie podchodzą Państwo do odzyskania należności. Dlatego też wezwanie do zapłaty może być bardzo skuteczne w odzyskaniu należności z niezapłaconej faktury.

Jak napisać dobre wezwanie do zapłaty

Aby wysłać skuteczne wezwanie do zapłaty, ważne jest, by pozostać profesjonalnym i grzecznym. Proszę powiedzieć klientowi, czego Państwo od niego oczekujecie, a nawet załączyć dokumenty związane ze sprawą. Wezwanie do zapłaty powinno zawierać co najmniej poniższe elementy:

  • Szczegóły Państwa roszczenia: kwotę (jakie jest zadłużenie), za co jest ta należność oraz datę wymagalności roszczenia. Ważne jest, by wszystko to zapisać w wezwaniu do zapłaty na wypadek wszczęcia postępowania sądowego;
  • Warunki zapłaty: proszę zawiadomić klienta, kiedy faktura powinna zostać zapłacona;
  • Konsekwencje braku zapłaty: poinformuj klienta, że rozpoczniesz procedurę sądową w razie dalszego braku zapłaty.

Darmowy wzór wezwania do zapłaty

Czy szukają Państwo przykładowego wezwania do zapłaty? Proszę za darmo skorzystać z naszego wzoru. W niektórych jednak sprawach standardowe wezwanie nie odniesie skutku. Potrzebny jest dokument uszyty na miarę. Wezwanie od kancelarii często wywiera większe wrażenie na dłużniku. Prosimy o kontakt, jeśli potrzebujecie Państwo pomocy przy sporządzeniu dobrego wezwania do zapłaty.

Kiedy wezwanie do zapłaty powinno zostać wysłane?

Nie czekaj zbyt długo z wysłaniem wezwania do zapłaty. Jeśli zwlekasz zbyt długo, ryzykujesz, że nie odzyskasz wierzytelności, ponieważ roszczeń pieniężnych nie odzyskuje się wiecznie. Są konkretne okresy przedawnienia. To oznacza, że powyżej określonego czasu nie mogą Państwo żądać zapłaty w drodze procedury sądowej.

Jak wysłać wezwanie do zapłaty?

Proszę się upewnić, że Państwa klient otrzymał wezwanie do zapłaty. Na przykład, poprzez wysłanie listu poleconego, co pozwala Państwu uzyskać potwierdzenie odbioru.

Brak rezultatu? Przekaż nam sprawę do windykacji!

Czy wysłaliście Państwo wezwanie do zapłaty i nadal nie otrzymaliście Państwo zapłaty? Wtedy przekażcie Państwo sprawę. Nasi specjaliści od odzyskiwania należności i adwokaci natychmiast zaczną pracować nad sprawą, by odzyskać Państwa należność.