Faktury zakwestionowane

W przypadku roszczenia zakwestionowanego dłużnik ma uzasadniony powód, aby nie płacić faktury. Na przykład, ponieważ nie spełniłeś warunków zawartych w umowie. Aby faktura została zapłacona istniejący spór musi zostać najpierw rozwiązany. Samo wysłanie wezwania do zapłaty nie ma sensu. Z przyjemnością udzielimy Ci wskazówek, jak wyegzekwować sporne roszczenie.

Wskazówki dotyczące rozwiązywania sporu dotyczącego faktury

Co możesz zrobić, aby samodzielnie rozwiązać sporne roszczenie?

1. Sprawdź treść umowy zawartej z klientem. Zapoznaj się z podpisanymi kontraktami, ogólnymi warunkami współpracy oraz innymi porozumieniami, które zostały zawarte. Sprawdź również, czy dokumenty te są prawidłowo sporządzone, w przeciwnym razie zawarte w nich umowy nie będą ważne. W razie wątpliwości należy zawsze zasięgnąć porady wyspecjalizowanego prawnika.

2. Skontaktuj się z klientem i sprawdź, czy możecie wspólnie znaleźć rozwiązanie zaistniałego sporu. Twój klient niesłusznie wskazuje, że nie wypełniłeś warunków zawartych w umowie, aby usprawiedliwić brak dokonania płatności? Wyjaśnij swojemu klientowi, że podejmiesz kroki prawne, jeśli odmówi zapłaty faktury.

3. Zwróć się do wyspecjalizowanego prawnika. Jeśli nie uda Ci się wspólnie znaleźć satysfakcjonującego rozwiązania, skontaktuj się z wyspecjalizowanym prawnikiem. Im szybciej włączysz do sprawy prawnika, tym szybciej spór o zapłatę można rozwiązać. Ponadto często można zapobiec postępowaniom prawnym, jeśli na wczesnym etapie zaangażujesz specjalistę.

Wniesienie sprawy do sądu z powodu zakwestionowanej faktury

Jeśli spór o roszczenie nie może zostać rozwiązany, możliwe jest wszczęcie postępowania sądowego. Sprawa jest przekazywana sędziemu, który po jej rozpatrzeniu będzie w niej orzekał. Jeśli Twój klient wskaże, że płatność nie została dokonana, ponieważ nie wypełniłeś niektórych warunków podpisanej umowy, będzie musiał to oczywiście udowodnić. Sędzia wyda ostateczne orzeczenie w sprawie na podstawie przedstawionych dowodów.

 

Posiadasz roszczenie będące przedmiotem sporu?

Skontaktuj się z nami szybko. Mamy zespół wyspecjalizowanych prawników, którzy pomogą Ci rozwiązać spór o płatność. Dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu w rozwiązywaniu spornych roszczeń dobierzemy właściwą dla Twojej firmy strategię. A dzięki uczciwej opinii dotyczącej kosztów i szans na wygraną zawsze będziesz wiedział, na czym stoisz.