Posiadają Państwo macedońskiego klienta, który nie płaci Państwa faktur? W Macedonii mają Państwo do czynienia z odmienną kulturą oraz ustawodawstwem co sprawia, iż windykacja należności w tym kraju jest często skomplikowana. Od momentu zlecenia nam windykacji nasi adwokaci podejmują wszelkie możliwe kroki mające na celu skuteczne zaspokojenie Państwa roszczenia. Jako kancelaria adwokacka posiadamy wiedzę oraz ponad 60 lat doświadczenia i chętnie pomożemy Państwu w korporacyjnej windykacji należności w Macedonii.

Macedoński klient nie płaci – wskazówki:

  • Najpierw należy skontaktować się z dłużnikiem i zapytać o przyczyny braku płatności.
  • Jeśli macedoński klient w dalszym ciągu nie płaci, należy mu wysłać mu upomnienie.
  • Upomnienie powinno zawierać specyfikację
  • Zaproponowany termin płatności powinien określać konkretną ilość dni.

Windykacja w Macedonii

Windykacja w Macedonii

  • Adwokat do spraw windykacji umocni Państwa pozycję

Adwokaci do spraw windykacji dysponują większą ilością środków nacisku na Państwa macedońskiego dłużnika niż biuro windykacyjne bądź komornik. Możemy dla Państwa poprowadzić zarówno etap pozasądowy jak i procedurę sądową. Dzięki temu oszczędzają Państwo nie tylko pieniądze ale również czas.

  • Windykacja według potrzeb

Każdą sprawę windykacyjną powinno charakteryzować indywidualne podejście. Dlatego też nie pracujemy ze standardowymi procesami. Każde zlecenie windykacji oceniamy osobno. Dzięki temu możemy Państwu udzielić rzetelnej i indywidualnej porady prawnej.

Zlecenie windykacji

  • Rzetelna opinia

Zawsze otrzymują Państwo rzetelną opinię co do szans na odzyskanie należności. Państwa interes jest dla nas najważniejszy, dlatego też zawsze szukamy najlepszego dla Państwa rozwiązania. Nasze wartości to nie bez przyczyny prawość i sprawiedliwość.

Windykacja w Macedonii

W Macedonii proces windykacji należności możemy podzielić na 2 etapy. Na etapie pozasądowym windykacja odbywa się bez udziału sędziego, na etapie sądowym natomiast udział sędziego jest nieunikniony. Jako kancelaria adwokacka możemy służyć Państwu pomocą na obu wyżej wymienionych etapach. Większość spraw, które prowadzimy w Macedonii rozwiązujemy na etapie pozasądowym, a więc bez udziału sądu.

1. Windykacja pozasądowa

Wychodzimy z założenia, iż każdą nową sprawę windykacyjną należy zacząć od etapu pozasądowego. Staramy się unikać udziału sądu, gdyż zawsze jest to związane z wiekszymi kosztami. Nawiązujemy kontakt z Państwa macedońskim klientem i podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby Państwa dłużnik zapłacił należność. Jeśli dłużnik w dalszym ciągu nie płaci należności możemy w porozumieniu z Państwem wszcząć procedurę sądową. Często już sama wizja procedury sądowej sprawia, że Państwa macedoński klient spłaca zadłużenie.

2. Windykacja sądowa

Jeśli Państwa macedoński dłużnik odmawia zapłaty na etapie pozasądowym, możemy w porozumieniu z Państwem przejść do etapu sądowego. Zawsze otrzymują Państwo od nas rzetelną opinię co do szans odzyskania należności. Informujemy również Państwa z góry o przewidywanych kosztach i rozpoczynamy działania dopiero po uzyskaniu Państwa zgody.