Posiadają Państwo niemieckiego klienta, który nie płaci Państwa faktur? W Niemczech ponad 16% dłużników nie płaci faktur w terminie. Niezmiernie ważne jest więc poprawne sporządzenie warunków współpracy z niemieckimi kontrahentami. Często po wysłaniu pierwszego wezwania do zapłaty wiadomo już czy niezbędna będzie procedura sądowa. W Niemczech spory nie są tak chętnie rozwiązywane w drodze porozumienia, niemiecki kontrahent chętniej skorzysta z pomocy adwokata. Warto wspomnieć również, iż system prawny w Niemczech skierowany jest na ochronę dłużnika. Sprawia to, iż często należy włożyć dużo większy wysiłek, aby otrzymać to co się nam należy. Nasi niemieccy adwokaci do spraw windykacji dysponują środkami umożliwiającymi wywarcie na dłużniku spłaty zadłużenia. Państwa roszczenia w Niemczech skutecznie zaspokoi zarówno zespól pracujący w naszym biurze w Dusseldorfie jak i w głównej siedzibie w Holandii.

Niemiecki klient nie płaci – wskazówki:

 • Jeśli Państwa niemiecki klient nie płaci (na czas) należy koniecznie wysłać upomnienie.
 • W upomnieniu należy podąć konkretny termin, w którym dłużnik ma dokonać wpłaty.
 • Termin płatności w Niemczech to zazwyczaj 14 dni
 • Upomnienie powinno zawierać specyfikację roszczenia

Więcej

 • W upomnieniu należy zawrzeć informację, iż w przypadku braku płatności, oddadzą Państwo sprawę do windykacji na koszt klienta.
 • Należy zwrócić uwagę na to, aby wszystkie ustalenia potwierdzone były w formie pisemnej.
 • Korespondencję radzimy wysyłać faksem wraz w potwierdzeniem wysłania lub zachować swoją korespondencje elektroniczną.

Windykacja w Niemczech

Windykacja w Niemczech

 • Nasi niemieccy adwokaci znają lokalne prawodawstwo

Nasi niemieccy adwokaci i prawnicy posiadają szerokie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu prawa i ustawodawstwa w Niemczech. Oprócz tego znają tradycje handlowe oraz kulturę swojego kraju. Ułatwia to windykację należności u niemieckich dłużników.

 • Windykacja w języku niemieckim

Bariery językowe dla nas nie istnieją. Nasi adwokaci porozumiewają się zarówno w Państwa języku jak i w języku niemieckim.

 • Windykacja według potrzeb

Każdą sprawę windykacyjną powinno charakteryzować indywidualne podejście. Dlatego też nie pracujemy ze standardowymi procesami. Każde zlecenie windykacji oceniamy osobno. Dzięki temu możemy udzielić Państwu rzetelnej i indywidualnej porady prawnej.

 • Rzetelna opinia

Zawsze otrzymują Państwo rzetelną opinię co do szans na odzyskanie należności. Państwa interes jest dla nas najważniejszy, dlatego też zawsze szukamy najlepszego dla Państwa rozwiązania. Nasze wartości to nie bez przyczyny prawość i sprawiedliwość.

Odzyskaliśmy należności dla ponad 24.000 firm z całego świata

Kiyoh reviews
OCENA 9,0 / 10 | 1116 RECENZJI

Proces windykacji w Niemczech

W Niemczech proces windykacji należności możemy podzielić na 2 etapy. Na etapie pozasądowym windykacja odbywa się bez udziału sędziego, na etapie sądowym natomiast udział sędziego jest nieunikniony. Jako kancelaria adwokacka możemy służyć Państwu pomocą na obu wyżej wymienionych etapach.

1. Windykacja pozasądowa

Wychodzimy z założenia, iż każdą nową sprawę windykacyjną należy zacząć od etapu pozasądowego. Zawsze jak jest to możliwe staramy się uniknąć udziału sędziego. Nawiązujemy kontakt z Państwa niemieckim klientem i podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby Państwa dłużnik zapłacił należność. Na etapie pozasądowym korzystamy w Niemczech z następujących możliwości:

 • Pisemne oraz telefoniczne wezwanie do zapłaty: Kontaktujemy sie z Państwa dłużnikiem i wzywamy go do zapłaty. Zazwyczaj ustalony zostaje kilkudniowy termin na dokonanie wpłaty.
 • Wizja procedury sądowej: Najlepszym sposobem wywarcia presji na niemieckim dłużniku jest wizja wszczęcia przeciwko niemu procedury sądowej. Wizja taka skłania często niemieckiego klienta do spłaty zadłużenia. Dlatego też zachęcamy Państwa do korzystania z pomocy adwokatów do spraw windykacji, którzy w Państwa imieniu mogą taką procedurę wszcząć.  Dzięki temu unikną Państwo długotrwałego postępowania.

2. Windykacja sądowa

Jeśli Państwa dłużnik odmawia zapłaty na etapie pozasądowym, możemy w porozumieniu z Państwem przejść do etapu sądowego. Zawsze z góry informujemy o przewidywanych kosztach i rozpoczynamy działania dopiero po uzyskaniu od Państwa zgody. Ponieważ niemiecki system prawny skierowany jest na ochronę dłużnika, procedura sądowa wiąże się z zaostrzonymi wymaganiami. Niemiecki sąd wymaga, aby przedstawili Państwo dowody uzasadniające istnienie roszczenia wobec konkretnego dłużnika. W Niemczech możemy wszcząć następujące procedury:

 • Procedura uproszczona (Mahnverfahren): ”Mahnverfahren” jest uproszczoną procedurą dla roszczeń niezakwestionowanych. Procedura ta jest nieskomplikowana, niekosztowna oraz krótkotrwała. Sąd wydaje decyzję w krótkim, ok. 2 miesięcznym terminie. Jest to sądowy nakaz zapłaty, który pozwoli Państwu wymusić na dłużniku zapłatę zarówno roszczenia jak i kosztów procesowych. Państwa dłużnikowi przysługuje termin 2 tygodni na wniesienie sprzeciwu. Jeśli to nie nastąpi, nakaz zapłaty stanie się prawnie wiążący dzięki czemu możemy podjąć kolejne kroki takie jak zajęcie konta bankowego dłużnika lub wysłanie do niego komornika.
 • Procedura zwykła (Klageverfahren): Spodziewają się Państwo, iż Państwa kontrahent uzna Państwa roszczenie za bezpodstawne? W takiej sytuacji mówimy o roszczeniu zakwestionowanym, które pociąga za sobą wszczęcie zwyklej procedury. Obie strony muszą poprzeć swoje stanowiska dowodami. Sąd wyda wyrok po jednej lub kilku rozprawach. Z takim wyrokiem możemy na przykład zająć konto bankowe dłużnika. Ugoda poprzedzająca wydanie wyroku jest zawsze możliwa.
 • Procedura Europejskiego Nakazu Zapłaty: Jeśli mamy do czynienia z niezakwestionowanym roszczeniem międzynarodowym, możliwe jest wszczęcie procedury Europejskiego Nakazu Zapłaty. Prowadzący Państwa sprawę adwokat może ocenić czy sąd w Państwa kraju jest sądem właściwym, a co za tym idzie czy może on rozstrzygać o Państwa międzynarodowym sporze. Podczas tej procedury wypełniony przez wierzyciela formularz zostaje złożony do sądu, który wydaje na jego podstawie Europejski Nakaz Zapłaty. Jest on automatycznie uznany za wykonalny, również w kraju, w którym zostanie wykonany, bez konieczności stwierdzania jego wykonalności. Dłużnikowi przysługuje 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli w podanym terminie nie nastąpi reakcja ze strony dłużnika, nakaz zapłaty stanie się prawomocny. Europejski Nakaz Zapłaty może być przeprowadzony w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz ma zastosowanie jedynie w przypadku spraw niezakwestionowanych, czyli spraw gdzie nie ma sporu co do roszczenia. Procedura ta charakteryzuje się  krótkim czasem trwania oraz niskimi kosztami.

Windykacja w Niemczech

 • Upload claim
  Zleć nam windykację za pomocą formularza online
 • Start case
  Od razu zarejestrujemy Twoją sprawę
 • Send a demand letter
  Niezwłocznie wyślemy Twojemu dłużnikowi wezwanie do zapłaty
 • How to approach debtor?
  Razem ustalimy indywidualny plan działania w Twojej sprawie
 • Online portal 24/7
  Swoją sprawę będziesz mógł monitorować 24/7 za pomocą naszego portalu
 • Ask questions
  Masz pytania? W każdej chwili możemy Ci pomóc
 • Get invoice paid
  Twoja nieuregulowana faktura zostanie zapłacona
Zgłoś swoją sprawę przed 16:00, a nasz prawnik windykacyjny zacznie działać jeszcze dzisiaj! Prześlij swoje roszczenie.

NASI SPECJALIŚCI DS. WINDYKACJI

Kancelaria Bierens posiada duży zespół prawników zajmujących się windykacją należności, składający się z adwokatów, radców prawnych oraz specjalistów ds. windykacji. Dbamy o to, aby Twoja sprawa była prowadzona przez właściwego specjalistę. W większości przypadków jest to osoba z doświadczeniem w Twojej branży lub specjalizująca się w windykacji należności w kraju, w którym znajduje się Twój dłużnik. W ten sposób masz pewność, że nad Twoją sprawą zawsze będzie pracował właściwy prawnik windykacyjny.