Posiadają Państwo klienta w Rumunii, który nie płaci Państwa faktur? Wymagania formalne co do umów oraz komunikacji prowadzą często do problemów z płatnościami. Dlatego ważne jest aby wszystkie ustalenia i umowy z Państwa rumuńskim klientem potwierdzać w formie pisemnej. Nasi rumuńscy adwokaci do spraw windykacji dysponują środkami aby wymusić na dłużniku płatność. Od momentu przekazania nam sprawy windykacyjnej, robimy wszystko, aby otrzymali Państwo swoje pieniądze.

Rumuński klient nie płaci – wskazówki:

 • Chociaż wysyłanie wezwań do zapłaty nie jest w Rumunii obowiązkiem, my jednak radzimy to uczynić. Jeśli nie nastąpi wpłata, wezwanie takie można przedstawić później w sądzie.
 • Wezwanie powinno informowac, iż w sytuacji gdy dłużnik nie zapłaci na czas, roszczenie zostanie przekazane do windykacji zewnętrznej firmie.
 • Zazwyczaj termin płatności wynosi 15 lub 30 dni
 • Należy poinformować rumuńskiego klienta z wyprzedzeniem, o zamiarze podjęcia kroków sądowych i dać mu ostatnią szansę na zapłatę. Jeśli nie będzie to zrobione, sędzia może zdecydować, że to Państwo mają ponieść koszty windykacji.
 • Wszystko należy potwierdzać w formie pisemnej, łącznie z podpisem. Korespondencję najlepiej wysyłać zawsze listem poleconym. W Rumunii wszystkie umowy muszą być udowodnione.

Windykacja w Rumunii

Windykacja w Rumunii

 • Nasi rumuńscy adwokaci znają lokalne prawodawstwo

Nasi rumuńscy adwokaci i prawnicy posiadają szerokie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu prawa i ustawodawstwa w Rumunii. Oprócz tego znają tradycje handlowe oraz kulturę swojego kraju. Ułatwia to windykację należności u rumuńskich dłużników.

 • Windykacja w języku rumuńskim

Bariery językowe dla nas nie istnieją. Nasi adwokaci porozumiewają się zarówno w Państwa języku jak i w języku rumuńskim.

Zleć windykację

 • Windykacja według potrzeb

Każdą sprawę windykacyjną powinno charakteryzować indywidualne podejście. Dlatego też nie pracujemy ze standardowymi procesami. Każde zlecenie windykacji oceniamy osobno. Dzięki temu możemy Państwu udzielić rzetelnej i indywidualnej porady prawnej.

 • Rzetelna opinia

Zawsze otrzymują Państwo rzetelną opinię co do szans na odzyskanie należności. Państwa interes jest dla nas najważniejszy, dlatego też zawsze szukamy najlepszego dla Państwa rozwiązania. Nasze wartości to nie bez przyczyny prawość oraz sprawiedliwość.

Proces windykacji w Rumunii

W Rumunii proces windykacji należności możemy podzielić na 2 etapy. Na etapie pozasądowym windykacja odbywa się bez udziału sędziego, na etapie sądowym natomiast udział sędziego jest nieunikniony. Jako kancelaria adwokacka możemy służyć Państwu pomocą na obu wyżej wymienionych etapach. Większość spraw w Rumunii rozwiązujemy na etapie pozasądowym czyli bez udziału sędziego.

1. Windykacja pozasądowa

Wychodzimy z założenia, iż każdą nową sprawę windykacyjną należy zacząć od etapu pozasądowego. Zawsze jak jest to możliwe staramy się uniknąć udziału sędziego. Nawiązujemy kontakt z Państwa polskim klientem i podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby Państwa dłużnik zapłacił należność. Na etapie pozasądowym korzystamy w Rumunii z następujących możliwości:

 • Pisemne oraz telefoniczne wezwanie do zapłaty: Kontaktujemy się z Państwa dłużnikiem telefonicznie oraz wzywamy go pisemnie do zapłaty. Zazwyczaj ustalony zostaje kilkudniowy termin na dokonanie wpłaty. W niektórych przypadkach spotykamy się z dłużnikiem osobiście.
 • Wystąpienie z wnioskiem o zajęcie mienia: Jeśli mają Państwo niezaspokojone roszczenie, mogą Państwo wystąpić w Rumunii o zajęcie mienia (rzeczy ruchomych i nieruchomości) dłużnika. Można to zrobić tylko wtedy gdy wszczęte już zostały procedury sądowe o wydanie tytułu egzekucyjnego. Pod tymi samymi warunkami wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o zajęcie mienia na przykład roszczeń, papierów wartościowych i niematerialnych aktywów, które powinny były być przeniesione na dłużnika.
 • Wizja procedury sądowej: W sytuacji gdy dłużnik nie spłaca zadłużenia możemy w porozumieniu z Państwem wszcząć procedurę sądową. Często samo wspomnienie procedury sądowej wywiera wystarczający nacisk na rumuńskiego dłużnika i sprawia, iż uiszcza on należność.

2. Windykacja sądowa

Jeśli Państwa dłużnik odmawia zapłaty na etapie pozasądowym, możemy w porozumieniu z Państwem przejść do etapu sądowego. Zawsze z góry informujemy o przewidywanych kosztach i rozpoczynamy działania dopiero po uzyskaniu Państwa zgody. W Rumunii postępowanie w dwóch podobnych sprawach w różnych sądach może zupełnie inaczej przebiegać. Również waga np. ustaleń potwierdzonych drogą mailową może być przez różnych sędziów inaczej oceniana. Nasi rumuńscy adwokaci do spraw windykacji  posiadają wiedzę oraz doświadczenie aby Państwu pomóc w sprawie windykacyjnej w Rumunii. Na etapie sądowym posiadamy następujące możliwości:

 • Procedura niskich roszczeń (Procedura privind cereri cu valoare redusă): Procedurę tą można przeprowadzić samemu bez pomocy adwokata, aczkolwiek nie jesteśmy zwolennikami takiego podejścia. Można ją rozpocząć już przy roszczeniach gdzie kwota główna wynosi 10.000 RON (ok. €2200). W tym celu należy wypełnić formularz a następnie wysłać go do sądu. Państwa dłużnik otrzymuje formularz za pomocą którego może on złożyć sprzeciw. Średnio po 90 dniach sąd ogłasza wyrok. Oprócz pisemnej dokumentacji sąd może również skorzystać z innych materiałów dowodowych takich jak powoływanie świadków bądź zewnętrznych ekspertów. Wymagane jest jednak aby koszty pozostały proporcjonalne.
 • Rumuński nakaz zapłaty (Procedura somaţiei de platā): Jest to niedroga procedura, która można za pośrednictwem adwokata wszcząć w rumuńskim sądzie. Jest to najbardziej skuteczny sposób dzięki któremu w terminie 3 miesięcy uzyskamy wyrok wraz z klauzulą wykonalności. Nie ma tu ograniczeń co do wysokości kwoty głównej.
 • Postępowanie zwykłe: Nie posiadają Państwo pisemnych ustaleń? W takim przypadku nie możemy skorzystać z procedury ‘small claims’ bądź wszcząć procedury nakazu zapłaty. Należy wtedy rozpocząć procedurę zwykłą. Nasi rumuńscy adwokaci do spraw windykacji chętnie przybliżą Państwu różne możliwości.
 • Procedura Europejskiego Nakazu Zapłaty: Jeśli mamy do czynienia z niezakwestionowanym roszczeniem międzynarodowym, możliwe jest wszczęcie procedury Europejskiego Nakazu Zapłaty. Prowadzący Państwa sprawę adwokat może ocenić czy sąd w Państwa kraju jest sądem właściwym, a co za tym idzie czy może on rozstrzygać o Państwa międzynarodowym sporze. Podczas tej procedury wypełniony przez wierzyciela formularz zostaje złożony do sądu, który wydaje na jego podstawie Europejski Nakaz Zapłaty. Jest on automatycznie uznany za wykonalny, również w kraju, w którym zostanie wykonany, bez konieczności stwierdzania jego wykonalności. Dłużnikowi przysługuje 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli w podanym terminie nie nastąpi reakcja ze strony dłużnika, nakaz zapłaty stanie się prawomocny. Europejski Nakaz Zapłaty może być przeprowadzony w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz ma zastosowanie jedynie w przypadku spraw niezakwestionowanych, czyli spraw gdzie nie ma sporu co do roszczenia. Procedura ta charakteryzuje się  krótkim czasem trwania oraz niskimi kosztami.