Ansvarsfriskrivning

Bierens Debt Recovery Lawyers ägnar stor omsorg åt att designa och underhålla hemsidan och blogen (hädanefter gemensamt benämnda "hemsidan"). Det kan emellertid efter en tid visa sig att den information som står på hemsidan inte är uppdaterad eller annars inte är korrekt. Bierens Debt Recovery Lawyers är inte ansvarigt för eventuella följder som informationen på hemsidan kan ge upphov till.

Den här hemsidan är upphovsrättsligt skyddad av Bierens Debt Recovery Lawyers eller deras leverantörer. Inget material på hemsidan får kopieras eller visas för tredje man utan skriftligt medgivande från Bierens Debt Recovery Lawyers.