Våra styrkor

Styrkan av att vara Europas största advokatbyrå inriktad på kommersiell inkasso
Vår kunskap och passion är fokuserad på inkassojuridik. Vi är en verkligt specialiserad advokatbyrå. Har ditt företag en kund i Europa som inte betalar din faktura? Vi har eftersträvat rättvisa för fordringsägare sedan år 1952.

  • Internationell specialistkunskap

Inkassoadvokater från tjugo av Europas mest växande ekonomier
Bierens har mer än 60 anställda inkassoadvokater och inkassospecialister. Bedriver du näringsverksamhet i Europa och undviker din kund att betala din faktura? Våra inkassoadvokater kan hjälpa dig att förmå din kund att betala din faktura.

Kännedom om nationell lagstiftning och affärskultur
Våra internationella inkassoadvokater har omfattande erfarenhet av och kunskap om lagstiftningen och regelverken i det land som din kund bor i. De är dessutom mycket medvetna om hur affärskulturen fungerar i landet. Detta gör det enklare för oss att få din kund att betala.

Inkasso på din kunds språk
Våra advokater pratar både ditt och din kunds språk, vilket innebär att det inte finns några språkliga hinder för att driva in din fordran.

  • Fördelarna med en inkassoadvokat

Fördelen med en inkassoadvokat
Våra inkassoadvokater har större möjligheter att sätta press på din kund än vad ett vanligt inkassobolag har. Vi kan dessutom hjälpa dig i inkassoprocessens alla delar, oavsett om rättsliga åtgärder behöver vidtas eller ej. Detta sparar såväl tid som pengar för dig.

Reglerade verksamhet förenad med integritet

Det är inte alla inkassoverksamheter som är reglerade. Som advokater behöver vi däremot uppfylla många strikta regelverk. Vi följer vägledande regler om god advokatsed för att säkerställa att de råd vi ger alltid lever upp till högsta kvalitet för våra kunder.

Inkasso för ditt bästa
Vi ger dig alltid vår uppriktiga uppfattning om sannolikheten att driva in din fordran. Vi sätter dina intressen främst. Vi kommer därför att beskriva vilka åtgärder som är lämpliga att vidta mot din kund. Vi ger dig samtidigt råd om vad vi anser vara bäst i just ditt fall.

Kundanpassad inkasso
Vi bedriver inkasso på ett sätt som är anpassat för dina behov. Vi ger råd som är unika för de förutsättningar som gäller i just ditt fall.

icon-services

  • Våra tjänster

Ihärdigt eller taktiskt angreppssätt? Det är ditt val.
Vi kommer tillsammans överens om vilket angreppssätt som är bäst mot din kind. Med ett ihärdigt angreppssätt kan vi sätta maximal press på din kund. Vill du bibehålla en god relation med din kund? I sådana fall kommer vi att se till att inkassohanteringen inte påverkar din relation med kunden på ett negativt sätt.

Ständig onlinetillgång
Du har alltid möjlighet att följa inkassoärendet via vår hemsida. På så sätt är du alltid uppdaterad om hur det går och var i processen ditt krav befinner sig.

Personlig kontakt med våra advokater
Det är viktigt att kunna ha kontakt med den advokat som sköter ditt ärende. Det är anledningen till att du har en nära kontakt med oss under handläggningen. Vårt webbverktyg låter dig också enkelt komma i kontakt med våra advokater.

Snabb inkasso
Vill du ha tillbaka dina pengar snabbt? Överför då ditt krav till oss senast klockan 16:00, så kommer vi att agera enligt dina instruktioner samma dag. Din kund kommer endast att få några få dagar på sig att betala.

Ladda upp ditt krav

  • Förutsägbara kostnader

Inkasso utan domstols medverkan: No win, No fee
Om ditt ärende inte handläggs i domstol arbetar vi utifrån principen om no win, no fee. Om du inte alls får betalt från din kund? Då betalar du endast ett fast belopp om 150 – 250 euro för administrativa kostnader, vilket innebär en liten risk för dig.

Inkassoåtgärder i domstol
De allra flesta inkassoärenden avgörs utan domstols medverkan. Om det däremot är nödvändigt att behöva vidta åtgärder i domstol kommer vi att berätta för dig vilka kostnader som förfarandet kan uppgå till. Vi vidtar naturligtvis inga åtgärder utan ditt samtycke.

Inga prenumerationskostnader
Du behöver inte prenumerera på våra tjänster om du vill överlämna ett krav till oss. Har du endast ett enda inkassoärende? Då kan du också räkna med vår hjälp.

  • Kvalitetsmärken

Hållbart företagande
Vi jobbar för ett hållbart företagande, bland annat med hänsyn till social miljö och naturmiljö. Vi har mottagit ett intyg (nivå 4) på hållbart och ansvarsfullt företagande, som är unikt för hållbart företagande. Det är mycket få företag som har fått detta intyg på ansvarsfullt företagande.