No Win, No Fee

Du får i genomsnitt 95 % av kapitalbeloppet vid framgångsrik indrivning

En kund som inte betalar är besvärande. Än mer besvärande blir det om kundens betalningsvägran medför ytterligare kostnader. Bierens Debt Recovery Lawyers motsätter sig sådan orättvisa. Vårt uppdrag är att till fullo driva in de kostnader som uppstår med anledning av inkassohanteringen från din kund. Det innebär att du endast behöver betala ett mycket litet belopp och ibland inget alls när vi lyckas driva in hela beloppet. Detta görs helt i enlighet med våra principer.

Bierens Debt Recovery Lawyers arbetssätt handlar om att ge maximal utdelning till våra kunder. Vår erfarenhet har lärt oss att du i majoriteten av ärendena kan få mellan 85 och 100 procent av kapitalbeloppet när du har drivit in din fordran och när vi dragit av våra kostnader. I genomsnitt får du 95 % av kapitalbeloppet.

Ladda upp ditt krav

No Win, No Fee

Monetära anspråk blir allt mer komplexa och kräver ofta god rådgivning. Vi vill därför använda vår kunskap och erfarenhet för att driva in din fordran. När det är möjligt gör vi det helst utan att vidta rättsliga åtgärder.

Vi arbetar inte utifrån no cure, no pay, utan föredrar no won, no fee. Om vi inte lyckas driva in din fordran behöver du inte betala någon avgift. Vi anser att du alltid har rätt att kräva kvalitet av en inkassoadvokat. Bra service kan dock inte vara helt kostnadsfri, och det är vad no cure, no pay innebär. När vi antingen lyckas driva in din fordran delvis eller inte alls kommer vi att ta en avgift på 185 euro för administrativa kostnader.

Betalar din kund enbart en del av kapitalbeloppet på grund av tvist eller konkurs? I sådana fall kommer vi utöver avgiften för administrativa kostnader även att kräva en avgift i enlighet med våra tariffer.

Inkassoärenden

Inkassoärenden är ärenden där kunden inte har något skäl för att inte betala. Om kunden däremot uppvisar särskilda skäl för sin betalningsvägran är vi enligt nederländska regler om god advokatsed skyldiga att handlägga ärendet för en kostnad per timme. I sådana situationer kommer vi att diskutera med dig om huruvida du vill fortsätta ärendet. Vi kommer då att ge dig en uppskattning om hur stora kostnaderna blir.