Inkasso utanför Europa

Har du en kund som inte har sin verksamhet i Europa? Även i sådana situationer gör vi vad vi kan för att få din kund att betala. Vi kommer att ta kontakt med din kund och använda oss av vår internationella erfarenhet och kunskap för att få din kund att betala. Brukar din kund undvika att betala? I sådana fall kan vi erbjuda hjälp från specialiserade inkassoadvokater som vi har ett nära samarbete med. Vi har byggt ett nätverk av noga utvalda samarbetsparterns som alla är väl förtrogna med lagstiftningen och handelsbruket i sina länder.

Debt Collection outside Europe

Vad du kan göra när din internationella kund inte betalar:

  • Kontakta din kund och fråga varför betalning inte har skett;
  • Skicka en påminnelse med en tydlig beskrivning av din fordran;
  • I påminnelsen bör du ange hur lång tid kunden har på sig att betala.
  • Pålitliga samarbetspartners

Vi har genom åren byggt ett omfattande nätverk av samarbetspartners. Vi samarbetar endast med inkassoadvokater som delar vår syn på inkassoverksamhet. Det ökar sannolikheten att vi lyckas hjälpa dig få betalt från dina kunder!

Ladda upp ditt krav

Råd utan förbindelser

Ja, jag godkänner sekretesspolicyn