Historia

timeline_pre_loader
´Bierens Advocaten´ grundades 1952

1980

Historie Bierens 1980 - Volop dossiers

Frits Bierens grundtanke är fortfarande en inspiration för oss. Frits Bierens hade integritet och utvecklade ett starkt rättspatos. Han hade dessutom en vilja av att vinna och att vara bäst. Detta gav resultat. Redan år 1980 fanns det anledning att fira. Distriktet Hertogenbosch hade gjort en anonym undersökning bland alla advokatbyråer i området. Frits Bierens advokatbyrå visade sig vara den mest lönsamma firman!

1985

Sander Bierens 1985

År 1985 avlade Sander Bierens sin juristexamen. En kort tid därefter blev han medlem av advokatsamfundet och började arbeta i sin fars firma. Vid denna tidpunkt hjälpte Sanders till med olika typer av juridiska frågor. När det första inkassoärendet hamnade på hans bord vaknade entreprenören inom honom. Han insåg snabbt att hans passion och styrka fanns inom inkasso.

1995 - 2015

1995

.Historie Sander Bierens 1995

År 1995 tog Sander Bierens över verksamheten från sin far, och kampen om rättvisa kunde därför fortsätta. Med anledning av att hans styrka och passion var (och fortfarande är) inkasso, valde Sanders att från år 2000 enbart fokusera på inkassojuridik. Detta gjorde Bierens Debt Recovery Lawyers till den enda advokatbyrån som uteslutande ägnade sig åt inkasso i Nederländerna.

2005

Historie Bierens Veghel

Veghel

Även om Bierens Debt Recovery Lawyers till en början fokuserade på den nederländska marknaden visade det sig snart att inkassojuridiken var mycket internationell. Detta är anledningen till att Bierens år 2005 valde att göra sin verksamhet internationell. För närvarande består vårt team av advokater bland annat från England, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Belgien, Polen, Portugal, Grekland och Rumänien.

2007

Bierens Amsterdam

Amsterdam

Bierens Debt Recovery Lawyers strävan efter att vinna resulterade i snabb tillväxt. Huvudkontoret i Veghel visade sig vara för litet för verksamheten, varför en filial i Amsterdam öppnade år 2007. Men detta var inte allt. Bierens Debt Recovery Lawyers öppnade filialer även i Düsseldorf, Antwerpen, Paris, Barcelona, New York och Shanghai. Nu senast öppnades en filial i Rom år 2015.

2015

Office Rome

2024