Internationell inkasso

Har du en kund i Europa som inte betalar?
När du har en fordran på en kund i annat land kan flera problem uppstå. Språk, kultur och lagstiftning kan skilja sig från vad du är van vid, liksom synsättet på tidsenlig betalning. Av denna anledning är internationell inkassohantering ofta mycket komplicerad. Vi har mer än 60 års kunskap och erfarenhet och kan därför hjälpa dig med alla de typer av problem som kan uppstå när din kund inte betalar.

I vilket land finns din kund?

Våra internationella team i Europa kan hjälpa dig med internationell inkasso. Våra advokater har lång erfarenhet och specialistkunskap för att kunna ge dig de allra bästa råd som behövs för att driva in dina internationella fordringar.

  • Advokater från fler än 20 europeiska länder

Har du kunder ute i Europa som inte betalar dina fakturor? Vi har fler än 60 anställda inkassoadvokater och specialister som kan hjälpa dig när din kund inte betalar.

  • Kännedom om nationell lagstiftning, kultur och affärsseder

Våra internationella inkassoadvokater har omfattande erfarenhet och kunskap om din kunds lagstiftning, affärsseder och affärskultur. Det gör det enklare för oss att få din kund att betala.

  • Inkasso för ditt bästa

Vi ger dig alltid vår uppriktiga uppfattning om sannolikheten att driva in din fordran. Vi sätter dina intressen främst. Vi kommer därför att beskriva vilka åtgärder som är lämpliga att vidta mot din kund. Vi ger dig samtidigt råd om vad vi anser vara bäst i just ditt fall.

  • Snabb inkasso

Vi förstår vikten av att hantera ärenden snabbt. Därför handlägger vi ditt krav samma dag som det kommer till oss, om det kommer till oss innan klockan 16.00 CET.

Ladda upp ditt krav

Råd utan förbindelser

Ja, jag godkänner sekretesspolicyn

En inkassoadvokat stärker din position

Vi har i egenskap av advokater större möjlighet att agera än vad exempelvis ett vanligt inkassobolag har. Vi försöker i möjligaste mån hjälpa dig utan att vidta rättsliga åtgärder, men om det behövs för att du ska få betalt kommer vi att göra det. Det sparar du både tid och pengar på.

Kundanpassad inkasso

Vi bedriver inkasso på ett sätt som är anpassat för dina behov. Vi ger råd som är unika för de förutsättningar som gäller i just ditt fall.