Avgifter

Här nedan finner du en sammanfattning av Bierens Debt Recovery Lawyers avgifter för internationella krav. Ladda ned vår policy för fullständig information. Om du har några frågor efter att ha läst vår policy kan du kontakta oss på telefonnummer +31 (0)20 312 11 00.

Inkasso utan domstols medverkan:

Kostnader när åtminstone kapitalbeloppet betalas:Du kommer att få 85 – 100 % av kapitalbeloppet beroende på avtalsvillkor och lagstiftningen i det land som din kund bor i. I genomsnitt kommer du att få 95 % av kapitalbeloppet.
Gäldenären betalar mindre än kapitalbeloppet:Du kommer att få en faktura som utgår från det belopp vi har fått in från din kund:
Belopp upp till 25 000 euro 15 %
Belopp från 25 000 euro till 50 000 euro 12,50 %
Belopp från 50 000 euro till 100 000 euro 10 %
Belopp över 100 000 euro 8 %
samt en administrativ kostnad på 185 euro
Gäldenären betalar inte alls:Du betalar 185 euro
Kostnader i domstol:Cases are fully or partially handled at fixed costs, in accordance with our policy.
Bestridda krav:Ärendena handläggs enligt en överenskommen kostnad per timme.