Inkasso i Sverige

Har ditt företag en kund som inte betalar din faktura? Våra inkassoadvokater har vad som krävs för att få din kund att betala. Vi kommer att göra vad vi kan för att driva in din fordran. Vi har som advokatbyrå inriktad på inkasso mer än sextio års erfarenhet av och kunskap som vi gärna använder för att hjälpa dig driva in din fordran.

Vad du kan göra när din kund inte betalar:

 • Kontakta din kund och fråga varför betalning inte har skett;
 • Skicka genast en påminnelse om betalningen;
 • Ange i påminnelsen vad din fordran har sin grund i;
 • Ange i påminnelsen även när fakturan senast ska vara betald.

Inkasso i Sverige

 • Fördelen med en inkasso advokat

Våra inkassoadvokater har större möjligheter att sätta press på din kund än vad ett vanligt inkassobolag har. Vi kan dessutom hjälpa dig i inkassoprocessens alla delar, oavsett om rättsliga åtgärder behöver vidtas eller ej. Detta sparar såväl tid som pengar för dig.

 • Snabb inkasso

Vill du ha tillbaka dina pengar snabbt? Överför då ditt krav till oss senast klockan 16:00, så kommer vi att agera enligt dina instruktioner samma dag. Din kund kommer endast att få några få dagar på sig att betala.

Ladda upp ditt krav

 • Kundanpassad inkasso

Vi bedriver inkasso på ett sätt som är anpassat för dina behov. Vi ger råd som är unika för de förutsättningar som gäller i just ditt fall.

 • Inkasso för ditt bästa

Vi ger dig alltid vår uppriktiga uppfattning om sannolikheten att driva in din fordran. Vi sätter dina intressen främst. Vi kommer därför att beskriva vilka åtgärder som är lämpliga att vidta mot din kund. Vi ger dig samtidigt råd om vad vi anser vara bäst i just ditt fall.

Så här fungerar inkasso i Sverige

Inkassoprocessen i Sverige delas in i två steg. Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Om din kund ändå inte betalar kommer vi att vidta de rättsliga åtgärder som behövs, vilket ofta sker i domstol. Vi kan hjälpa dig i båda fallen. I Sverige löses de flesta krav i det första steget, det vill säga utan rättsliga åtgärder i domstol.

1. Inkasso utan domstols medverkan

Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Detta beror på att sådan handläggning ofta blir dyr. Vi kommer att kontakta din svenska kund gällande ditt krav. I detta tidiga skede kan vi vidta följande åtgärder:

 • Skriftliga kravbrev och telefonsamtal: Vi kontaktar din kund och kräver betalning. Detta gör vi genom att skicka skriftliga kravbrev. Om det inte fungerar kommer vi försöka komma i kontakt med kunden på annat sätt, bland annat genom telefonsamtal. Din kund får endast ett par dagar på sig att betala.

2. Inkassoåtgärder i domstol

Om din kund vägrar att betala kan vi överväga att vidta rättsliga åtgärder. Det gör vi endast efter att ha diskuterat det med dig. Vi berättar alltid i förväg vad kostnaderna kan uppgå till, och vi vidtar inga åtgärder utan att först ha inhämtat ditt samtycke. Vi berättar naturligtvis också hur vi bedömer dina chanser att vinna en sådan process i domstol:

 • Kronofogdemyndigheten: Om din kund inte har bestridit din fordran kan vi skicka en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. Din kund får då möjlighet att besvara din ansökan. Om något svar inte inkommer kommer Kronofogdemyndigheten att utfärda ett utslag som kan användas för utmätning, under förutsättning att kunden inte ansöker om återvinning. Om din kund bestrider din ansökan har du möjlighet att överlämna ärendet till tingsrätten för vidare handläggning.
 • Domstolsförfarande: Ett domstolsförfarande kan inledas om din kund har bestrid din ansökan om betalningsföreläggande. Om fordringen redan är bestridd kan du ansöka om stämning i domstol. Du och din kund får då möjlighet att utveckla era ståndpunkter. Detta kan ske såväl muntligen som skriftligen.