Inkasso i Bulgarien

Har ditt företag en bulgarisk kund som inte betalar din faktura? Såväl handelsvanorna som lagstiftningen på Bulgarien kan skilja sig från vad du är van vid. Det innebär att inkassohantering på Bulgarien ofta är komplicerad. Våra inkassoadvokater har vad som krävs för att få din kund att betala. När du överlämnar ditt krav till oss kommer vi att vidta de åtgärder som krävs för att du ska få betalt. Vi har i egenskap av advokatbyrå mer än 60 års erfarenhet och kunskap av inkassojuridik. Tack vare vår gedigna erfarenhet kan vi hjälpa dig med inkassohantering på Bulgarien.

Vad du kan göra när din bulgariska kund inte betalar:

  • Kontakta din kund och fråga varför betalning inte har skett;
  • Skicka genast en påminnelse om betalningen;
  • Ange i påminnelsen vad din fordran har sin grund i;
  • Ange i påminnelsen även när fakturan senast ska vara betald.

Inkasso i Bulgarien

Inkasso i Bulgarien

  • Kännedom om nationell lagstiftning, kultur och affärsseder

Våra bulgariska inkassoadvokater har omfattande erfarenhet och kunskap om lagstiftningen på Bulgarien. Vi har dessutom stor kunskap om affärsseder och affärskultur på Bulgarien. Det gör det enklare för oss att få din cypriotiska kund att betala.

  • Inkasso på bulgariska

Våra advokater pratar både ditt språk och bulgariska, vilket gör det lättare för oss att driva in din fordran.

Ladda upp ditt krav

  • Kundanpassad inkasso

Vi bedriver inkasso på ett sätt som är anpassat för dina behov. Vi ger råd som är unika för de förutsättningar som gäller i just ditt fall.

  • Inkasso för ditt bästa

Vi ger dig alltid vår uppriktiga uppfattning om sannolikheten att driva in din fordran. Vi sätter dina intressen främst. Vi kommer därför att beskriva vilka åtgärder som är lämpliga att vidta mot din kund. Vi ger dig samtidigt råd om vad vi anser vara bäst i just ditt fall.

Så här fungerar inkasso på Bulgarien

Inkassoprocessen På Bulgarien delas in i två steg. Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Om din kund ändå inte betalar kommer vi att vidta de rättsliga åtgärder som behövs, vilket ofta sker i domstol. Vi kan hjälpa dig i båda fallen. På Bulgarien löses de flesta krav i det första steget, det vill säga utan rättsliga åtgärder i domstol.

1. Inkasso utan domstols medverkan

Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Detta beror på att sådan handläggning ofta blir dyr. Vi kommer att kontakta din bulgariska kund gällande ditt krav. Ibland kan vi också försöka träffa din bulgariska kund. Om din kund inte betalar inom en viss tid kan vi enligt dina instruktioner vidta rättsliga åtgärder. Att vidta rättsliga åtgärder övertygar ofta din bulgariska kund att betala.

2. Inkassoåtgärder i domstol

Om din kund vägrar att betala kan vi överväga att vidta rättsliga åtgärder. Det gör vi endast efter att ha diskuterat det med dig. Vi berättar alltid i förväg vad kostnaderna kan uppgå till, och vi vidtar inga åtgärder utan att först ha inhämtat ditt samtycke. Vi berättar naturligtvis också hur vi bedömer dina chanser att vinna en sådan process i domstol.
  • Europeiskt betalningsföreläggande: Under vissa förutsättningar kan ett europeiskt betalningsföreläggande utfärdas. Så är fallet om fordringen inte har bestridits och parterna i avtalet har sina säten i länder som är med i EU. Vi kan ge dig närmare råd om hur ett europeiskt betalningsföreläggande kan användas i just ditt fall.
  • Ett europeiskt betalningsföreläggande kräver i de flesta länder att du som fordringsägare fyller i en blankett och skickar den till domstolen. Domstolen kommer då att utfärda ett föreläggande. Din kund har då 30 dagar på sig att bestrida kravet. Om något svar inte har inkommit inom trettiodagarsperioden kommer domstolen att meddela utslag. Utslaget kan användas för verkställighet i alla medlemsstater i EU utom Danmark. Ett europeiskt betalningsföreläggande är inte lämpligt för bestridda fordringar, dvs. när din kund har framfört en eller flera anledningar för sin betalningsvägran. Fördelen med detta förfarande är dock att det går snabbt till förhållandevis låga kostnader (en del medlemsstater tar inte ut någon kostnad alls). Nackdelen är att du behöver inleda ett domstolsförfarande om din kund bestrider föreläggandet. Detta under förutsättning att du fortfarande vill driva ditt krav vidare.