Inkasso i Polen

Polen är en av Europas mest växande ekonomier. Har du gjort affärer med ett polskt företag utan att ha fått betalt? Det är viktigt att agera snabbt. När din kund inte betalar har våra polska advokater vad som krävs för att förmå din kund att betala. Även om de flesta polska företagare talar engelska så föredrar de att prata på sitt modersmål.

Vad du kan göra när din polska kund inte betalar:

 • Ta genast kontakt med din kund och fråga varför betalning inte har skett;
 • Skicka en skriftlig påminnelse om du inte får något svar;
 • Ange när betalningen senast ska vara gjord. Det är viktigt att ha en god position vid eventuella juridiska åtgärder;
 • Betalningsfristen i Polen är i regel mellan 14 och 30 dagar;

Läs mer

 • Ange i påminnelsen vad din fordran har sin grund i;
 • Ange att fordringen kommer att överlämnas till inkasso om betalning inte sker i tid, och att kunden kommer att få betala kostnaderna som uppstår.
 • Se till att alla avtal och överenskommelser är skriftliga;

Inkasso i Polen

Inkasso i Polen

 • Våra polska advokater kan lagstiftningen

Våra spanska advokater har gedigen erfarenhet av och kunskap om regelverk och lagstiftning i Polen. De har därtill mycket god kunskap om affärsseder och betalningskultur. Det gör det lättare för oss att snabbt driva in din fordran.

 • Inkasso på polska

Våra advokater pratar bade ditt språk och polska flytande, vilket innebär att det inte kommer att finnas några språkliga hinder för att driva in din fordran.

Ladda upp ditt krav

 • Kundanpassad inkasso

Vi bedriver inkasso på ett sätt som är anpassat för dina behov. Våra råd är unika för de förutsättningar som gäller i just ditt ärende.

 • Inkasso för ditt bästa

Vi ger dig alltid vår uppriktiga uppfattning om sannolikheten att lyckas driva in din fordran. Vi sätter dina intressen främst. Vi kommer därför att beskriva vilka åtgärder som kan vidtas mot din kund. Vi ger dig samtidigt råd om vad vi anser vara bäst i just ditt fall.

Så här fungerar inkasso i Polen

Inkassoprocessen i Polen delas in i två steg. Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Om din kund ändå inte betalar kommer vi att vidta de rättsliga åtgärder som behövs, vilket ofta sker i domstol. Vi kan hjälpa dig i båda fallen. I Polen löses de flesta krav i det första steget, det vill säga utan rättsliga åtgärder i domstol.

1. Inkasso utan domstols medverkan

Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol, eftersom att det kan bli dyrt. Vi kommer att ta kontakt med din kund och kräva betalning. I detta skede kan följande åtgärder vidtas:

 • Skriftliga kravbrev och telefonsamtal: Vi skickar ett skriftligt kravbrev och kontaktar din kund per telefon. Vi kräver att din kund ska betala din fordan tillsammans med ränta och inkassokostnader inom ett par dagar;
 • Upprätta en avbetalningsplan: Det är ofta rekommendabelt att upprätta en avbetalningsplan tillsammans med kunden. När din kund har skrivit under den har skulden erknts. Detta kan vara av stor betydelse i en senare process. När du avser att upprätta en avbetalningslan är det viktigt att anlita en polsk advokat som behärskar språket och som kan hjälpa dig att förhandla på polskt vis;
 • Svarta listan: Våra advokater har möjlighet att registrera kunder som inte betalar sina skulder på vad som kallas för svarta listan, “Krajowy Rejestr Długów”. Företag som finns upptagna i den listan har i regel mycket svårt att hitta nya handels- och samarbetsparters samt att upprätthålla redan befintliga relationer. Det här vill din kund i största möjliga mån undvika, vilket är ett bra påtryckningsmedel för att få betalt.
 • Hot om rättsliga åtgärder: Hot om att vidta rättsliga åtgärder i domstol övertygar ofta en polsk kund att betala.

2. Inkassoåtgärder i domstol

Om din kund vägrar att betala kan vi överväga att vidta rättsliga åtgärder. Det gör vi endast efter att ha diskuterat det med dig. Vi berättar alltid i förväg vad kostnaderna kan uppgå till, och vi vidtar inga åtgärder utan att först ha inhämtat ditt samtycke. Det finns inte någon gräns för hur lång tid domstolsprocesser kan ta i Polen, vilket innebär att de ofta kan ta lång tid. Vi kan vidta nedanstående åtgärder för att driva in din fordan:

 • Betalningsföreläggande (“Nakaz zapłaty”): Det är möjligt att ansöka om betalningsföreläggande hos domstolen om din fordran inte har blivit bestridd. Din kund har då endast fjorton dagar på sig att svara. Kunden har möjlighet att betala eller annars bestrida kravet. Om kunden bestrider din faktura behöver ett civilrättsligt förfarande påbörjas. Ansökningar om betalningsföreläggande är mycket populära eftersom förfarandet är snabbt, billigt och enkelt. I regel tar en sådan process tre månader.
 • Civilrättsligt förfarande (“Postępowanie zwykłe”): Om din kund bestrider din faktura eller din ansökan om betalningsföreläggande kan ett civilrättsligt domstolsförfarande inledas. I regel kommer domstolen att kalla till förhandling. Du som fordringsägare kommer då att få presentera bevis för att din fordran är riktig. Ibland kan det behövas vittnen som styrker detta. Civilrättsliga förfaranden i Polen tar minst sex månader, men kan ibland ta längre tid än ett år.
 • Europeiskt betalningsföreläggande: Under vissa förutsättningar kan ett europeiskt betalningsföreläggande utfärdas. Så är fallet om fordringen inte har bestridits och parterna i avtalet har sina säten i länder som är med i EU. Vi kan ge dig närmare råd om hur ett europeiskt betalningsföreläggande kan användas i just ditt fall.
 • Ett europeiskt betalningsföreläggande kräver i de flesta länder att du som fordringsägare fyller i en blankett och skickar den till domstolen. Domstolen kommer då att utfärda ett föreläggande. Din kund har då 30 dagar på sig att bestrida kravet. Om något svar inte har inkommit inom trettiodagarsperioden kommer domstolen att meddela utslag. Utslaget kan användas för verkställighet i alla medlemsstater i EU utom Danmark. Ett europeiskt betalningsföreläggande är inte lämpligt för bestridda fordringar, dvs. när din kund har framfört en eller flera anledningar för sin betalningsvägran. Fördelen med detta förfarande är dock att det går snabbt till förhållandevis låga kostnader (en del medlemsstater tar inte ut någon kostnad alls). Nackdelen är att du behöver inleda ett domstolsförfarande om din kund bestrider föreläggandet. Detta under förutsättning att du fortfarande vill driva ditt krav vidare.