Buitenlandse crediteur niet langer gediscrimineerd in Polen

|
Author:
1 min.
Buitenlandse crediteuren begonnen normaal gesproken met een fikse achterstand in de Poolse rechtbank. Lange tijd was het vrijwel onmogelijk voor buitenlandse schuldeisers om een gerechtelijke procedure te starten in Polen. Tot groot vreugde van de Poolse debiteur. Aan deze discriminatie van buitenlandse schuldeisers is nu een eind gekomen.

Oude regelgeving
In het verleden diende u een postadres in Polen te hebben om een gerechtelijke procedure te starten. Hierdoor was u genoodzaakt om een in Polen gevestigde advocaat in te schakelen voor uw geschil. Het versturen van processtukken naar het buitenland, werd namelijk geweigerd door de Poolse rechtbank. Wanneer een in Polen gevestigde advocaat tijdens de proces ontbrak, werden processtukken zonder kennisgeving aan het dossier toegevoegd.

Discriminatie
Deze gang van zaken is niet conform de Europese regelgeving. Die stelt namelijk dat alle Europese rechtspersonen, ongeacht hun nationaliteit of woonplaats, recht hebben op gelijke behandeling. Het Europees Gerechtshof heeft besloten dat deze Poolse regelgeving de buitenlandse crediteur discrimineert. De regelgeving werd daarom ongeldig verklaard.

Verandering
Tegenwoordig hoeft u bij rechtsprocedures in Polen niet meer te worden bijgestaan door een in Polen gevestigde advocaat. Het is echter wel van belang dat uw zaak aanhangig wordt gemaakt door een in Polen beëdigde advocaat. Bijstand van een in België of Nederland gevestigde advocaat is in de regel goedkoper voor u en hiermee kunt u ook in het Nederlands communiceren. Incasseren in Polen zal op deze manier sneller en efficiënter verlopen.

Het Poolse Team van Bierens
Bij Bierens Incasso Advocaten werken Poolse advocaten en juristen die zowel uw taal spreken als die van de debiteur. Zij kunnen vanuit België uw Poolse vorderingen snel en succesvol incasseren, omdat zij thuis zijn in de handelscultuur en regelgeving van België en Polen.