Heeft uw bedrijf een klant die de facturen niet betaalt? Onze incasso advocaten hebben de middelen om uw debiteur alsnog te laten betalen. Vanaf het moment dat u uw incassozaak aan ons overdraagt, doen wij er alles aan om uw geld te incasseren. Wij hebben als incasso advocatenkantoor meer dan 60 jaar kennis en ervaring in huis om u bij te staan bij uw incassozaak.

Tips bij een klant die niet betaalt:

 • Verstuur direct een aanmaning indien uw klant niet (tijdig) betaalt.
 • Vermeld hierin een specifiek aantal dagen als betalingstermijn.
 • De betalingstermijn in België is doorgaans 30 dagen.
 • Houd de toon in uw aanmaningsbrief vriendelijk.

Incasso België

 • Met een incasso advocaat staat u sterker

Incasso advocaten hebben meer middelen om druk te zetten op uw debiteur dan een incassobureau of een deurwaarder. Daarnaast kunnen wij u zowel in de buitengerechtelijke fase als in de gerechtelijke fase bijstaan. Dit bespaart u tijd en kosten.

 • Eerlijk advies

U krijgt altijd een eerlijk advies over de slagingskansen van uw incassozaak. Uw belang staat voorop. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u. Onze kernwaarden zijn niet voor niets integriteit en rechtvaardigheid.

 • Incasso op maat

Elk zakelijk incasso is maatwerk. Wij werken daarom niet met gestandaardiseerde processen. Elke incassozaak beoordelen we als een unieke zaak.

 • Snel incasseren

Wilt u snel incasseren? Draag dan uw opdracht voor 16.00u over aan ons, wij nemen de opdracht dan diezelfde dag nog in behandeling. Uw debiteur krijgt vervolgens maar enkele dagen de tijd voor een betaling.

Uw vordering indienen

Nr.
0
Voor incasso in België
+
0
Jaar ervaring
+
0
Medewerkers

Het incassotraject

Het incassotraject is in te delen in twee fases. In de buitengerechtelijke fase wordt er geïncasseerd zonder tussenkomst van de rechtbank, in de gerechtelijke fase wordt er wel een rechtbank ingeschakeld. Omdat wij een advocatenkantoor zijn, kunnen wij u in beide trajecten bijstaan. De meeste zaken incasseren wij in de buitengerechtelijke fase, zonder tussenkomst van een rechter.

1. Buitengerechtelijk incasseren

Ons uitgangspunt is om de incassoprocedure altijd te beginnen in de buitengerechtelijke fase. In deze fase proberen we de tussenkomst van een rechtbank te voorkomen. We nemen contact op met uw debiteur om ervoor te zorgen dat uw debiteur alsnog betaalt. In deze fase hebben we de volgende mogelijkheden:

 • Schriftelijk en telefonisch sommeren: We nemen contact op met uw klant en verzoeken uw klant alsnog te betalen. In specifieke gevallen zullen we ook face to face met uw debiteur in gesprek gaan. Deze debiteur krijgt vervolgens slechts enkele dagen de tijd voor een (deel)betaling.
 • Betalingsregelingen opstellen: Indien nodig treffen we een betalingsregeling met uw debiteur.
 • Aankondigen gerechtelijke procedure: Vaak trekt de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw debiteur alsnog over de streep om uw factuur te betalen.
 • Bewarend beslag: In dat geval wordt er beslag gelegd op het vermogen van uw debiteur. Hiervoor hoeft men niet altijd naar de rechtbank. Er kan ook beslag worden gelegd op basis van een notariële akte of een onbetwiste factuur bij een derde. Wel moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Uw debiteur wordt vooraf niet op de hoogte gesteld van dit conservatoir beslag, maar hij kan wel in beroep gaan door middel van een beslagprocedure.
 • Solvabiliteitsonderzoek:Uw advocaat en de gerechtsdeurwaarder kunnen bij de debiteur een solvabiliteitsonderzoek doen. De deurwaarder gaat dan langs bij uw klant om vast te stellen wat de situatie daar is. Hierbij wordt ook naar de bezittingen gekeken. Hierdoor hebben we een actueel financieel beeld van de debiteur wat we tegen uw debiteur kunnen gebruiken. Aan de hand van dit onderzoek geven wij u een gericht advies over eventuele vervolgstappen.

2. Gerechtelijk incasseren

Indien uw debiteur weigert te betalen in de buitengerechtelijke fase, kunnen wij in overleg met u naar de rechter stappen. We laten altijd vooraf weten wat de mogelijke kosten zijn en we gaan pas aan de slag na uw toestemming. We hebben de volgende mogelijkheden om tegen debiteuren te procederen:

 • Bodemprocedure: Om uw vordering via de rechter te incasseren, kunnen onze advocaten uw debiteur dagvaarden. Wanneer er sprake is van een betwisting, is uw debiteur het niet eens met uw factuur. Het gaat dan niet om een incasso waarbij de debiteur niet kan betalen, de debiteur heeft een gefundeerde reden om de factuur niet te betalen. In dat geval zal de rechter op verzoek van de partijen een conclusiekalender opstellen, zodat de partijen schriftelijk op elkaars standpunten kunnen reageren. In de praktijk komt het er vaak op neer dat er geen verweer wordt gevoerd en dat de rechter een vonnis uitspreekt.