Er resteert u gemiddeld 95% van de hoofdsom bij een geslaagd incasso

Een niet-betalende debiteur is al vervelend genoeg. Laat staan dat u daardoor ook nog eens op kosten wordt gejaagd. Dat druist immers volledig in tegen onze principes. Bierens Advocaten verzet zich tegen dat onrecht. We zien het als onze missie om de kosten van het incasso volledig op uw debiteur te verhalen, zodat er voor u – als wij het gehele bedrag kunnen incasseren – geen of minimale kosten aan verbonden zijn.

Maximaal resultaat voor de opdrachtgever: daar draait het om in de aanpak van Bierens  Advocaten. De ervaring leert dat we in veruit de meeste gevallen het incasso zodanig kunnen afwikkelen dat, na aftrek van alle kosten, voor u tussen de 90% en 100% van de hoofdsom resteert. In de praktijk wordt circa 95% van de hoofdsom uitbetaald.

Uw vordering indienen

No Win, No Fee

Vorderingen worden complexer en vragen om een goede juridische begeleiding. Wij zetten onze kennis en ervaring dan ook graag in om uw vordering succesvol en waar mogelijk buitengerechtelijk te incasseren.

Wij werken niet op basis van no cure, no pay, maar kiezen liever voor het “No Win, No Fee” principe. Incasseren wij niet, dan betaalt u ons ook geen honorarium. In onze optiek moet u namelijk altijd kunnen kiezen voor de kwaliteit van een incasso advocaat. Een goede service kan echter niet geheel kosteloos en dat suggereert no cure, no pay wel. Bij zaken waar wij gedeeltelijk of niet incasseren, brengen wij daarom een vast bedrag van €95,00 (€185,00 bij internationale zaken) aan basiskosten in rekening.

Betaalt uw debiteur slechts een gedeelte van de hoofdsom vanwege betwisting of insolventie? Dan berekenen wij naast deze basiskosten een honorarium volgens een vaste staffel.

Incasso zaken

Incasso zaken zijn zaken waarin geen serieus verweer door debiteur wordt gevoerd. Indien door de debiteur een serieus verweer wordt opgeworpen, dan zijn wij verplicht een uurtarief in rekening te brengen. In een dergelijk geval zullen wij vooraf met u overleggen of u de zaak wenst door te zetten en welk tarief wij daarvoor vervolgens in rekening zullen brengen.