ALGEMENE VRAGEN

Hoe kan ik mijn gegevens of adres wijzigen?

Geef uw wijziging door aan het betreffende secretariaat, zij zorgen er dan voor dat uw gegevens worden aangepast. Indien u geen e-mailadres van het secretariaat bij de hand heeft, kunt u uw adreswijziging ook doorgeven aan uw contactpersoon. Wij passen u gegevens vervolgens aan.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Bij Bierens hebben wij de tevredenheid van onze klanten en de kwaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel staan. Als u onverhoopt toch ontevreden bent, wordt uw klacht volgens onze klachtenregeling in behandeling genomen.
INCASSO

Behandelen jullie ook incasso’s op particulieren?

Nee, in principe behandelen wij alleen incasso’s op bedrijven, daar zijn wij in gespecialiseerd. Incasso op particuliere debiteuren vraagt een andere aanpak dan een incasso op een onderneming.

Wat is het verschil tussen een incassobureau en een incasso advocaat?

In de incassobranche zijn er grofweg drie spelers actief: incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en incasso advocaten. Waar incassobureaus zich voornamelijk bezig houden met particuliere vorderingen, richten wij ons als incasso advocaten op zakelijke vorderingen. Daarnaast hebben incasso advocaten meer middelen om een openstaande factuur te incasseren. Klik hier om de tabel te bekijken van bevoegdheden en kwalificaties van de verschillende partijen.

Ik wil graag de relatie met mijn debiteur behouden. Kan dat?

Uiteraard kan dat. In de basis is onze aanpak stevig, wij willen immers dat uw vordering zo snel mogelijk wordt betaald. Maar indien u een andere aanpak wenst, bijvoorbeeld omdat u de relatie met uw debiteur wilt behouden, dan hanteren wij een meer vriendelijke aanpak. Neem contact op met uw dossierbehandelaar om te overleggen over de juiste aanpak in uw specifieke zaak.

Behandelen jullie ook incassozaken die eerder al behandeld zijn door een andere incasso partij (second placement)?

Dat verschilt per situatie. Over het algemeen nemen wij geen incassozaken aan die eerder al door een andere incasso-organisatie zijn behandeld. Vaak heeft deze partij een bepaald traject ingezet die niet past bij onze werkwijze. Hierdoor zijn wij niet meer in staat om de hoogste kwaliteit te bieden in het incassotraject. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.
INCASSOPROCEDURE

Wat moet ik doen voordat ik een incasso overdraag?

Er is geen vast stramien voor zakelijke vorderingen. Het is gebruikelijk dat wanneer uw klant niet betaalt, u na de betalingstermijn een aanmaning naar uw klant stuurt. Wordt daar niet op gereageerd? Schakel dan onze incassospecialisten in om alsnog uw facturen betaald te krijgen.

Hoe kan ik een incasso overdragen?

Bent u nieuw bij ons? Wanneer u een incassozaak wilt overdragen kunt u dit doen via onze website. Via onze overdrachtspagina kunt u uw incassozaak overdragen. Om snel te kunnen handelen is het van belang dat u uw gegevens, de gegevens van uw klant, gegevens van de openstaande vordering correct invult. Daarnaast kunnen incassozaken worden overgedragen via onze Webportal. Nieuwe klanten ontvangen binnen 3 werkdagen hun inloggegevens voor deze webportal.

Wat gebeurt er na incasso-overdracht?

Nadat u uw incassozaak heeft overgedragen, ontvangt u binnen onmiddellijk een e-mail dat uw gegevens succesvol zijn overgedragen. Uw incassozaak komt bij onze afdeling Intake terecht. Zij koppelen de juiste specialist aan uw zaak. Binnen 24 uur ontvangt u een opdrachtbevestiging per e-mail. Tegelijkertijd wordt er ook direct een sommatie naar uw debiteur gestuurd met het verzoek om per direct te betalen.

Hoe lang duurt een gemiddelde incassoprocedure?

Indien mogelijk starten wij altijd in de buitengerechtelijke fase, waarin wij proberen te incasseren zonder tussenkomst van de rechter. Dit traject duurt relatief kort omdat wij uw debiteur weinig tijd geven om te betalen. Wanneer een gerechtelijke procedure gestart wordt, duurt het incasso traject langer. Hoe lang de procedure duurt, verschilt per situatie. De ene procedure duurt langer dan de andere. Houd er ook rekening mee dat incassoprocedures in het buitenland vaak een stuk langer duren dan in Nederland het geval is.

Wie gaat mijn zaak behandelen?

Wanneer u uw incassozaak heeft overgedragen, komt uw vordering terecht bij de afdeling Intake. Zij zorgen ervoor dat uw zaak vervolgens wordt toegewezen aan de juiste specialist. Vaak is dat iemand die ervaring heeft met uw branche of gespecialiseerd is in incasseren in het land van uw debiteur. Zo bent u ervan verzekerd dat de juiste specialist met uw dossier aan de slag gaat.

Kan een incasso-opdracht tussentijds worden stopgezet?

Het is mogelijk om een incasso-opdracht tussentijds stop te zetten. Wij ondernemen dan (voorlopig) geen acties meer tegen uw debiteur. Gaat u zelf met uw debiteur in overleg om een regeling te treffen over de betaling? Houd dan rekening met de verschuldigde rente en de buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten verhalen wij volgens ons beleid op de debiteur. Wanneer u deze kosten niet mee neemt in een eventuele betalingsregeling, zijn wij genoodzaakt deze kosten aan u door te belasten.

Wat moet ik doen als mijn debiteur rechtstreeks contact met mij opneemt?

Mocht uw debiteur contact met u opnemen, bijvoorbeeld om een betalingsregeling te treffen, verwijs deze dan door naar uw dossierbehandelaar. Wij kunnen dan maximaal druk blijven zetten. Daarbij voorkomt u ook dat wij de incassokosten niet meer op uw debiteur kunnen verhalen en u later met deze kosten wordt geconfronteerd.

Wat moet ik doen als mijn debiteur rechtstreeks aan mij betaalt?

Wanneer uw debiteur het openstaande bedrag naar u rechtstreeks overmaakt, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan uw dossierbehandelaar.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van de stand van zaken?

Via onze online webportal kunt u 24 uur per dag de laatste ontwikkelingen volgen rondom uw incassozaak. Nieuw bij Bierens? Dan ontvangt u binnen enkele werkdagen uw inloggegevens per e-mail. Uiteraard kunt u ook altijd terecht bij uw accountmanager.
CONTRACTEN OPSTELLEN EN ADVIESZAKEN

Kunnen jullie een contract opstellen dat niet op jullie website staat?

Wij hebben veel specialisten in huis op het gebied van contractenrecht. Zij hebben kennis en ervaring met het opstellen en checken van diverse soorten contracten. Wanneer u een contract wilt laten opstellen dat niet op onze website staat vermeld, neem dan gerust even contact op met onze afdeling Customer Service.
HANDELSGESCHILLEN

Kunnen jullie ook conflicten oplossen zonder tussenkomst van de rechtbank?

Vanzelfsprekend proberen wij conflicten altijd eerst op te lossen zonder tussenkomst van de rechtbank. Een rechtszaak kost u immers vaak veel geld en tijd. Bovendien zijn wij als advocaat volgens de Orde van Advocaten verplicht om een conflict eerst in de minnelijke fase proberen op te lossen. Pas wanneer een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is, zullen wij dit adviseren. Uiteraard starten wij pas met een gerechtelijke procedure na uw uitdrukkelijke toestemming.
GERECHTELIJKE PROCEDURE

Wanneer gaan jullie procederen, hoe wordt dat bepaald?

Wij zullen altijd eerst proberen om een conflict zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Pas wanneer een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is, zullen wij dit adviseren. Hierbij kijken wij ook altijd naar uw kansen in een gerechtelijke procedure en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Uiteraard gaan wij pas aan de slag na uw toestemming.

Kan ik meteen starten in de gerechtelijke fase?

Ja, dat kan. Wij raden echter in de meeste gevallen aan om eerst in de buitengerechtelijke fase te starten.

Kan ik zelf verweer voeren of heb ik een advocaat nodig?

Dat is per situatie verschillend. Bij kantonzaken kunt u indien gewenst zelf verweer voeren. Wij adviseren u echter om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen die u bijstaat. Bij de rechtbank is het niet mogelijk om zelf verweer te voeren en moet u wel een advocaat inschakelen. Vorderingen groter dan €25.000.00 worden door de rechtbank behandeld. Alles daaronder komt bij het kantongerecht. Ook wordt bij het kantongerecht alle huurzaken en arbeidszaken behandeld, ongeacht de hoogte van de vordering.

Hoe lang duurt een gerechtelijke procedure?

Dat is per situatie verschillend. De lengte van een gerechtelijke procedure is van een aantal factoren afhankelijk:

  • Wat voor soort procedure wordt er gestart? Een faillissementsaanvraag wordt vaak binnen 4 weken behandeld door de rechtbank, terwijl een eenvoudige dagvaardingsprocedure vaak gemiddeld 6 maanden tot 1 jaar duurt.
  • In welk land wordt er een procedure gestart? In Nederland verlopen gerechtelijke procedures relatief snel in vergelijking met veel andere Europese landen. Daar kan een gerechtelijke procedure veel langer duren.
  • De agenda van de rechtbank. Voor het inplannen van een rechtszitting moet tijd ingepland worden. Ook moeten er rechters en medewerkers vrij zijn om met de zaak aan de slag te gaan.
  • De complexiteit van een zaak. Wanneer er sprake is van een gecompliceerde zaak, kan het zomaar zijn dat een rechtszaak een half jaar of een jaar langer duurt dan bij een eenvoudige zaak.
  • Wordt er gebruik gemaakt van hoger beroep? Na een gerechtelijke procedure hebben beide partijen de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Hierdoor duurt een zaak nog langer.

Wat kost een gerechtelijke procedure?

De kosten die u moet maken voor een gerechtelijke procedure worden ook wel proceskosten genoemd. Hieronder vallen de volgende kosten:

  • Griffierechten. Deze kosten moeten worden betaald voor het starten van een procedure.
  • Advocaat kosten. Wij werken op basis van een vooraf afgesproken uurtarief of met een vaste prijs voor de gehele procedure.

Indien u door de rechter in het gelijk wordt gesteld, kunt u een deel van uw proceskosten vergoed krijgen. Lees hier meer informatie over het verhalen van proceskosten op de tegenpartij.

Als je een gerechtelijke procedure wint, krijg je dan je kosten terug?

Wanneer u door de rechter (overwegend) in het gelijk bent gesteld, dan kunt u een deel van uw gemaakte proceskosten verhalen op de tegenpartij. Hiervoor stellen wij dan namens u een vordering tot proceskostenveroordeling in. Vervolgens wordt er op basis van een puntentoekenning een bedrag vastgesteld dat u vergoed krijgt. In de praktijk is dit meestal lager dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Lees hier meer informatie over het verhalen van proceskosten op de tegenpartij.
BIERENS WEBPORTAL

Welke informatie kan ik op de webportal vinden?

Op de webportal vindt u informatie over al uw lopende en gesloten dossiers. Per dossier kunt u details rondom deze zaak inzien. Ook kunt u per dossier documenten bekijken en uploaden. Wanneer uw advocaat een nieuw document upload, ontvangt u hier automatisch bericht van.

Waar kan ik inloggen op de portal?

U kunt hier inloggen op de webportal.

Wanneer ontvang ik mijn inloggegevens voor de portal?

Bent u een nieuwe klant? Dan ontvangt u binnen 3 werkdagen uw inloggegevens om te kunnen inloggen op de webportal.

Ik ben mijn inloggegevens kwijt. Wat nu?

Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u hier een nieuw wachtwoord aanvragen. Bent u ook uw gebruikersnaam vergeten? Stuur dan even een mail naar qualityservices@bierensgroup.com. Wij zorgen er dan voor dat u weer zo snel mogelijk kunt inloggen op de webportal.
UW FACTUUR

Wat is een derdengeldenrekening?

Een derdenrekening is een rekening voor gelden die aan derden toebehoren.  In ons geval is het een bankrekening waar debiteuren het bedrag van hun openstaande vordering op storten. Vanaf deze rekening wordt het bedrag overgemaakt naar onze klanten. Een derdenrekening wordt gebruikt door bedrijven die gelden namens andere ontvangen. Zo maken ook andere advocaten en notariskantoren gebruik van een derdengeldenrekening.
VRAGEN VAN DEBITEUREN

Kan ik een betalingsregeling treffen?

In principe treffen wij geen betalingsregelingen met debiteuren. Een betalingsregeling is namelijk geen verplichting, maar een gunst die verleend kan worden. In sommige gevallen is een betalingsregeling wel mogelijk, echter is het onze klant die daarover beslist. Neem daarom contact op met uw dossierbehandelaar, die zal vervolgens in overleg met onze klant kijken naar de mogelijkheden.

Ik ben het niet eens met de vordering, wat moet ik doen?

Indien u het niet eens bent met de vordering, verzoeken wij u om dit niet telefonisch maar schriftelijk aan de dossierbehandelaar kenbaar te maken. De dossierbehandelaar gaat vervolgens in overleg met onze klant, waarna u snel een reactie op uw verweer ontvangt.

Ik heb een sommatiebrief van Bierens ontvangen maar ik heb al betaald. Wat nu?

Stuur in dat geval een schriftelijk bewijs van uw betaling naar de dossierbehandelaar. Dit kan door een e-mail te versturen met als bijlage een betaalbewijs. Indien u het volledig openstaande bedrag heeft voldaan, wordt het dossier gesloten. Bent u tot deelbetaling overgegaan, dan ontvangt u een schriftelijke reactie van de dossierbehandelaar.

Naar welk rekeningnummer kan ik het openstaande bedrag overmaken?

Wanneer u een sommatie heeft ontvangen, dient u het openstaande bedrag over te maken naar rekeningnummer NL18ABNA0483703346 ten name van Stichting Derdengelden Bierens Advocaten.