Uitgangspunt is dat wij uw incassozaak zowel nationaal als internationaal behandelen op basis van No Win, No Fee. Pas als wij incasseren hebben wij recht op een honorarium. Wanneer wij de hoofdsom, intresten en schadebeding op uw debiteur kunnen verhalen, zullen wij geen kosten bij u in rekening brengen.

In de praktijk wordt circa 95% van de hoofdsom uitbetaald. Het exacte percentage is afhankelijk van de vraag of en zo ja welk bedrag aan intresten en kosten wij op de buitenlandse debiteur hebben kunnen verhalen. Dat is per land verschillend.

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van Bierens Advocaten. Hierin zetten we onze tarieven voor internationale vorderingen uiteen. Dit betreft een samenvatting, wij hebben ook een volledige versie van ons beleid beschikbaar. Heeft u na het lezen van ons beleid nog vragen? Wij beantwoorden deze graag voor u. Neem telefonisch contact met ons op via +32 (0)320 679 69.

Minnelijke fase (onbetwiste vorderingen):

Debiteur betaalt minimaal de hoofdsom, intresten en schadebeding:U ontvangt 85%-100% van uw hoofdsom al naar gelang uw voorwaarden en de wettelijke
mogelijkheden in het land van uw debiteur. Gemiddeld ontvangt u 95% van de hoofdsom.
Debiteur betaalt minder dan de hoofdsom:U ontvangt een declaratie over het geïncasseerde bedrag:
Over de eerste € 25.000,00 | 15%
Over meerdere tot € 50.000,00 | 12,50%
Over meerdere tot € 100.000,00 | 10%
Over meerdere | 8%
plus € 185,00 basiskosten
(Bij een geheel of gedeeltelijke geslaagde incasso met een hoofdsom lager dan € 3.000,00 volgt er een toeslag van €125,00)
Debiteur betaalt niets:U betaalt enkel € 185,00 basiskosten.
Gerechtelijke fase:Zaken worden geheel of gedeeltelijk tegen vaste prijsafspraken behandeld conform ons beleid.
Betwiste vorderingen:Zaken worden behandeld op basis van een vooraf met u afgesproken uurtarief.